Série debat o obnovitelných zdrojích v Keni

Analytické centrum Glopolis pořádá ve dnech 12. až 15. března 2012 sérii debat pro odbornou i laickou veřejnost, které se zaměří na problematiku obnovitelných zdrojů v Keni a východní Africe. Zvláštní pozornost bude věnována biopalivům, biomase a bioplynu a jejich rozvojovému potenciálu. 

Hlavním hostem bude Francis Namu Njoka (Institute of Energy and Environmental Technology, Nairobi), odborník na obnovitelné zdroje energie a environmentálně přiměřené technologie z Keni.

Pozvánky na veřejné debaty

  • „12. 3. 2012 od 16:00 v Praze – ÚMV“:http://glopolis.org/wp-content/uploads/cs/udalosti/seminar-obnovitelne-zdroje-energie-biomasa-biopaliva-v-africe-prilezitosti-rizika/
  • „12. 3. 2012 od 10:00 v Praze-Suchdole“ soubor
  • „15. 3. 2012 od 16:00 v Brně“ soubor

Zajímavé odkazy k tématu

„Brifieng paper o problematice biopaliv“ soubor ke stažení

„Článek a video o dopadech pěstování biopaliv v rozvojových zemích“:http://glopolis.org/wp-content/uploads/cs/clanky/dopady-pestovani-biopaliv-v-rozvojovych-zemich/

„Publikace Zábory půdy v Africe – hrozba pro potravinovou bezpečnost“:http://glopolis.org/wp-content/uploads/soubory/38ff/publikace-zabory-pudy-v-africe.pdf ke stažení

„Informační leták Keňa – Stručný přehled: Obnovitelná energie, změny klimatu a potravinová bezpečnost“ soubor

„Článek Energie ve východní Africe“:http://glopolis.org/wp-content/uploads/cs/clanky/energie-ve-vychodni-africe/

Francis Namu Njoka (CV)

Francis Namu Njoka působí jako vedoucí vědecký pracovník v Institutu pro energetiku a environmentální technologie (IEET) na Zemědělské a technické univerzitě Jomo Kenyatta v Nairobi. Magisterský titul v oboru obnovitelných zdrojů energie získal na univerzitě v německém Oldenburgu, v bakalářském studiu studoval obor environmentálně přiměřených technologií zaměřený na obnovitelné zdroje energie, zemědělství a vodohospodářské technologie. 

V rámci své profese se věnuje využití energie z biomasy a dalších obnovitelných zdrojů, analýzám procesů konverze energie, systémy palivových článků a posuzování vlivu na životní prostředí a ekologickým auditům (EIA & EA). Je registrován jako hlavní expert na EIA/EA u Národního úřadu pro životní prostředí (NEMA) v Keni. Věnuje se výzkumu a výuce v technických aspektech využití biomasy a bioplynu. Zároveň se zabývá energetickou situací v Keni a hledáním vhodných opatření v energetické politice. Klade důraz na integraci biopaliv do udržitelné energetické a environmentální infrastruktury v zemi i východoafrickém regionu v kontextu změny klimatu, s ohledem na zemědělství a potravinovou bezpečnost.