Výběrové řízení pro novináře: cesta do Senegalu

Analytické centrum Glopolis, které promýšlí a podporuje společenské změny, jejichž cílem je chytrá ekonomika, vyšší politická kultura a zodpovědné globální řízení, zahajuje výběrové řízení pro novináře na cestu do rozvojové země.

Vybraný novinář/ka se v první polovině června 2012 zúčastní spolu s novináři z dalších evropských zemí týdenního výjezdu do Senegalu. Cílem cesty je poskytnout představitelům médií příležitost seznámit se s různými aspekty potravinové bezpečnosti včetně možných způsobů, jak jí dosáhnout. Vybraný novinář/ka bude mít možnost setkat se s místními lidmi i odborníky, kteří mají přímou zkušenost s bojem proti hladu a naplňováním cílů potravinové bezpečnosti.

Vhodný kandidát by měl splnit tyto podmínky:

  • novinář/ka (ideálně se zaměřením na zahraniční, rozvojová, zemědělská témata) pracující pro deník, časopis, rozhlas či televizi, nebo na volné noze a s některým z českých médií spolupracuje;
  • pokročilá znalost anglického jazyka (případně francouzského);
  • zajištění nejméně dvou reportáží k tématům cesty, které budou zveřejněny v českých médiích v průběhu tří měsíců po návratu ze Senegalu do ČR;
  • zaslání životopisu, krátkého motivačního dopisu o délce 1 normostrany (popis dosavadní žurnalistické praxe, motivace pro cestu, zájem o témata exkurze apod.) a ukázek nejlepších dosavadních mediálních výstupů do úterý 21. 2. 2012.

Životopis, motivační dopis a ukázky práce zašlete prosím elektronicky nejpozději do úterý 21. 2. 2012 Ingrid Mitáčkové na e-mailovou adresu „mitackova@glopolis.org“:mail:mitackova@glopolis.org.

Do 1. 3. 2012 budou účastníci výběrového řízení informování o jeho výsledcích. 

S úspěšným kandidátem pak organizátor dojedná detaily cesty.

„Více informací o náplni a organizaci exkurze“ soubor 

Pro zájemce ke stažení

„Případová studie o Senegalu“ soubor (v ENG)

„Profil Senegalu“ soubor (v ENG)