Závěry z diskuse „Je třeba zkrotit finanční trhy?“

Dne 7. prosince 2011 zorganizoval Glopolis v Richtrově sále New York University v Praze diskusi pod názvem "Je třeba zkrotit finanční trhy?" 

Tématu prvního z panelů semináře se blíže věnuje článek vydaný internetovým portálem EurActiv.cz  „Daň z finančních transakcí vyvolává v ČR spíš rozpaky“: http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/dan-z-financnich-transakci-vyvolava-v-cr-spis-rozpaky-009423.

Druhý panel se zaměřil na financiarizaci komodit, zejména pak na problém narůstající role finančních motivů, finančních trhů a finančních aktérů ve fungování trhů s komoditami, jakými jsou ropa, měď nebo potraviny. Jedním z hlavních závěrů byl poznatek, že role finančních aktérů v tvorbě cen komodit narůstá od roku 2004 a vychyluje je od jejich přirozené úrovně.

Ceny tak již neodpovídají poptávce a nabídce v reálné ekonomice a zároveň narůstá jejích volatilita neboli nestálost. To pak má negativní dopad jak na veřejné finance států, tak domácností. Překvapivým byl především fakt, že se na tom shodli všichni účastníci panelu napříč ideovým spektrem od zástupců bankovního, respektive investičního sektoru (Fio Banka, Česká spořitelna), akademické obce (VŠE) k nevládním organizacím (Glopolis a BankWatch).