Závěry ze semináře o biopalivech

Analytické centrum Glopolis ve spolupráci s Informačním centrem OSN uspořádalo 14. prosince 2011 seminář s názvem Biopaliva: příležitosti, rizika a dopady na rozvojové země.

Seminář uvedl do problematiky biopaliv s ohledem na situaci v ČR, představil vztah mezi politikami EU na podporu biopaliv a zábory půdy v rozvojových zemích. Odborníci Ladislav Jelínek, Tomáš Medonos (Ústav zemědělské ekonomiky a informací), Jiří Trnka (CZ Biom) a Sylvain Aubry (FIAN, nezávislý konzultant) nabídli zhodnocení biopaliv s ohledem na energetické, ekonomické, environmentální a rozvojové aspekty. Celkem na akci vystoupilo nebo se jí účastnilo 28 lidí.

Dokumenty ke stažení

„Zápis ze semináře“ soubor

Infolist „Biopaliva – paliva za jídlo“ soubor

„Prezentace Ladislav Jelínek, Tomáš Medonos (ÚZEI)“ soubor  
„Prezentace Jiří Trnka (CZ Biom)“
soubor 
„Prezentace Sylvain Aubry (FIAN)“
soubor

Fotodokumentace

[* 131 col6 *] 

[* 132 col6 *]  

[* 133 col6 *]