Africký přístup ke klimatickému vyjednávání

Slovo indaba znamená v jazyce kmene Zulu shromáždění či setkání. Jihoafrické předsednictví, reprezentované ministryní Maite Nkoana-Mashabane pořádá, podobně jako minulá předsednictví, pravidelná neformální setkání, která mají přispět k řešení sporných bodů konference v atmosféře otevřenosti.

V jihoafrickém podání se tato neformální setkání nazývají právě indaba. V původním smyslu slovo odkazuje k tradičnímu způsobu přímé demokracie kmene Zulu. Indaba je setkání stařešinů, kde by každý měl být nejen slyšen, ale každému by mělo být i nasloucháno. V zemi, která prodělala zkušenost apartheidu, jde o silnou myšlenku, a ilustruje snahu zahrnout všechny protichůdné pohledy při hledání řešení na ochranu klimatu.

Přes toto úsilí nemá současné jihoafrické předsednictví tak vysoký kredit jako to minulé, mexické. Jistě si však odnese mnohem lepší vizitku, než předsednictví dánské, před dvěma lety v Kodani, které bylo kritizováno zejména ze strany rozvojových států.

S pár dny do konce konference je již jasné, že mnohé klíčové body se nepodaří v Durbanu dojednat. Útěchou může být další obraz, totiž samotné logo durbanského summitu, baobab. Tento strom má doslova a do písmene velmi tuhý kořínek, neohrozí jej požár a je znám jako strom života. Než však doroste do své síly, trvá mu to přibližně 70 let. Neříká tento symbol o rychlosti hledání konsensu mezi národy v oblasti ochrany klimatu více než bychom si přáli?

Volně inspirováno:

http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/application/pdf/cop17_cmp7_indaba_explanatory_note.pdf

http://news.asiaone.com/News/AsiaOne%2BNews/World/Story/A1Story20111205-314540.html