Mezinárodní výzva Civil Society Call: Energy for All

Analytické centrum Glopolis se připojilo k mezinárodní výzvě s názvem Civil Society Call: Energy for All.

Organizace občanské společnosti z Evropy a subsaharské Afriky se v této výzvě obracejí na vrcholné představitele států Evropské unie, aby se zasadili o vymýcení energetické chudoby a zajistili dostupnost energií pro všechny bez rozdílu do roku 2030.

Zvláštní důraz kladou organizace na region subsaharské Afriky, kde je situace nejvážnější. Volají po po větším politickém úsilí a navýšení i zkvalitnění prostředků Evropské unie, které mají zajistit splnění cíle dostupné energie pro všechny.

„Výzva Civil Society Call: Energy for All ke stažení“ soubor v angličtině

Energy for All – Make Your Point