Seminář: Bude Společná zemědělská politika šetrná k životnímu prostředí

Glopolis ve spolupráci s Podvýborem pro ochranu přírody a krajiny PSP ČR a Zeleným kruhem pořádá dne 22. listopadu v Ústavu mezinárodních vztahů seminář s názvem Bude Společná zemědělská politika šetrná k životnímu prostředí?

Seminář se zaměřuje na vliv nové Společné zemědělské politiky EU (SZP) na krajinu a její negativní dopady v rozvojových zemích.

V první části budou představeny názory a stanoviska jednotlivých resortů a neziskového sektoru k nástrojům na ochranu přírody, kterými má disponovat SZP po připravované reformě.

Ve druhé části pak budou zahraniční experti prezentovat dopady SZP v rozvojových zemích z pohledu evropských neziskových organizací a rozvojových zemí samotných.

Následovat bude diskuze o tom, jakou podobu by měla mít SZP, aby byla spravedlivější, ekologicky udržitelnější a zároveň globálně odpovědnou.

Místo konání: Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1 – Malá Strana

Svou účast prosím potvrďte na e-mail „krivankova@glopolis.org“:mail:krivankova@glopolis.org

„Program ke stažení“ soubor

Partnerem semináře je informační portál „EurActiv.cz“: http://www.euractiv.cz/