Seminář: Cesta k potravinové svobodě

Dovolujeme si vás upozornit na dvoudenní seminář globálního rozvojového vzdělávání pro pedagogy nazvaný Cesta k potravinové svobodě, který pořádá společnost Člověk v tísni.

Místo konání: Brno – Šlapanice

Témata semináře:

Co znamená potravinová bezpečnost? Slyšeli jste někdy o právu na potraviny? Jaká je situace s potravinami v různých částech světa? Proč někde lidé trpí hlady zatímco jinde neví, co by snědli dříve? Dostatek kvalitní potravy není jen základní lidská potřeba, ale také právo.

Kromě nových znalostí o potravinové bezpečnosti účastníci získají:

– dovednosti, jak používat interaktivní metody ve vyučování;
– inspiraci, jak začleňovat vybraná témata do výuky;
– podpůrné informační a metodické materiály.

Kurz je otevřen všem současným i budoucím pedagogům, kteří o něj projeví zájem. Kapacita kurzu je 20 – 25 účastníků. Seminář je akreditován MŠMT ČR, absolventi semináře obdrží certifikát.

Více o semináří naleznete na stránkách společnosti „Člověk v tísni, program Varianty“: http://varianty.cz/index.php?id=4&item=95