Media Brief: Společná zemědělská politika EU a její dopad na nejchudší

Glopolis vydává infolist pro média k reformě Společné zemědělské politiky EU.

Evropská komise dnes předkládá legislativní návrh, který zahajuje novou fázi reformy Společné zemědělské politiky EU (SZP).

Součástí procesu reformy SZP  byla doposud také snaha zlepšit její dopad na nejchudší obyvatele rozvojových zemí. Úsilí uvést v život principy tzv. koherence politik pro rozvoj (PCD), které jsou zakotveny v Lisabonské smlouvě, si získalo v nedávné době širokou podporu ve významných dokumentech týkajících se SZP. Podle neoficiální verze legislativního návrhu ze září 2011, který má Glopolis k dispozici, však Komise ve svém záměru aplikovat zásady koherence politik pro rozvoj značně slevila. Dnes představené návrhy tuto skutečnost potvrdily.

Děje se tak v době, kdy na správném nastavení zemědělské politiky záleží více než kdykoli předtím – podle OSN trpělo v loňském roce hladem 925 milionů osob, což je téměř každý sedmý člověk na světě.

Více naleznete v infolistu „Společná zemědělská politika EU a její dopad na chudé obyvatele v rozvojových zemích“ soubor