Připomeňme si 16. října Světový den potravin

Ceny potravin - z krize směrem ke stabilitě

Již třetí desetiletí upozorňuje Světový den potravin na fakt, že příliš mnoho lidí na světě kvůli chudobě hladoví. Letošní heslo Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) pro tento den zní „Ceny potravin - z krize směrem ke stabilitě“. FAO chce poukázat na to, že trend nestálosti (volatility) cen potravin, které v poslední době rostou raketovou rychlostí, se velmi negativně projevuje v možnostech chudé světové populace zajistit obživu pro sebe a své blízké. Analytické centrum Glopolis se v následujícím textu zaměřilo se na příčiny tohoto růstu a možná opatření, jak ochránit ty nejzranitelnější."Infolist Glopolis ke Světovému dni potravin":