Filmový festival AlimenTerre

U příležitosti Světového dne výživy, který každoročně připadá na 16. října, organizuje Glopolis v Praze první ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů AlimenTerre.

Drobní zemědělci, výživa a hlad objektivem kamery

U příležitosti Světového dne výživy, který každoročně připadá na 16. října, organizuje Glopolis v Praze první ročník mezinárodního filmového festivalu AlimenTerre. Třídenní festival, který bude probíhat ve dnech 17. – 19. října 2011 v malém sále kina Světozor, se za hranicemi České republiky, například v Belgii, Francii či mimo evropský kontinent v Togu a Beninu, těší již víceleté tradici. Promítané filmy připomenou české veřejnosti, že více než jedna miliarda obyvatel naší planety trpí chronickým hladem a že většinu těchto hladovějících tvoří paradoxně ti, kteří stojí na počátku produkčního potravinového řetězce – drobní zemědělci.

Festival AlimenTerre představuje nejen některá z úskalí, s nimiž se potýká produkce potravin napříč kontinenty, ale přináší také možné způsoby, jak se s těmito problémy vypořádat a jak nasměrovat zemědělství a výrobu potravin na cestu udržitelnější produkce. Poskytuje také prostor drobným farmářům z rozvojových i rozvinutých zemí, aby veřejně promluvili o problémech, se kterými se potýkají, a zasazuje jejich výpovědi do globálního kontextu potravinové produkce a výživy.

Letošní ročník festivalu se zaměří na širokou škálu témat, mezi jinými především na právo na potraviny, plýtvání potravinami, zodpovědnou produkci a spotřebu masa, komunitou podporované zemědělství (CSA), zábory půdy, nešetrné zacházení s přírodními zdroji či tradiční a udržitelné praktiky v zemědělství.

Filmové projekce budou doplněny debatami s autory filmů, se zástupci z rozvojových zemí i odborníky na představená témata. Diváci budou mít možnost setkat se a diskutovat s režisérem a tvůrcem filmu Z popelnice do lednice? (v originále Taste the Waste) Valentinem Thurnem, s farmářkou Marií Thérèse Toe a novinářem Inoussem Maigou z Burkiny Faso, s českými a zahraničními zemědělci zapojenými do komunitou podporovaného zemědělství (CSA) a dalšími zajímavými hosty.

Místo konání: Kino Světozor (malý sál), Vodičkova 41, Praha 1

Více informací naleznete na stránkách festivalu: http://www.festivalalimenterre.cz/.

Festival je organizován v rámci tříletého evropského projektu „MDG1 Back on Track“ financovaného Evropskou unií, který se snaží přispět ke zdárnému naplnění prvního z rozvojových cílů tisíciletí (Millenium Development Goals – MDGs). Tímto cílem je snížit do roku 2015 počet extrémně chudých a hladovějících lidí ve světě na polovinu. Partnery festivalu jsou zahraniční organizace SOS FAIM Belgie, SOS FAIM Lucembursko, CFSI Francie a FDCL Německo.