Nyéleni Europe 2011 – První evropské fórum pro potravinovou suverenitu

Ve dnech16.-21. srpna 2011 se v rakouském Kremsu koná první evropské fórum propotravinovou suverenitu, které nese jméno malijské obyvatelky Nyéleni. Tapodnítila vznik mezinárodního fóra pro potravinovousuverenitu v roce 2007 v Mali. Do Rakouska se proto v těchto dnech sjelo na 400delegátů z 34 evropských zemí, aby navázali na malijskou iniciativu. Českourepubliku na fóru zastupuje mimo jiné Blanka Křivánková z Glopolis.

Evropské fórum poskytne prostor pro debaty, sdílenízkušeností, tvorbu aliancí a návrhů, jak chránit a prosazovat udržitelné místnípotravinové systémy nejen v Evropě, ale i za jejími hranicemi, a jak omezitničivé dopady průmyslové potravinové produkce.

Fórum se také pokusí identifikovat kritické body současného neudržitelného a nespravedlivéhopotravinového a zemědělského systému. Účastníci si zde budou moci předat vlastnízkušenosti z praxe a společně se pokusí navrhnout uskutečnitelnou cestu,jak uvést v život principy potravinové suverenity nejen v Evropě, aletaké v dalších regionech světa.

Více informací naleznete na webových stránkách „Nyéleni Europe2011“: http://nyeleni2011.net/

Novinky přímo z místa můžete sledovat také na „Facebooku“: http://de-de.facebook.com/pages/Nyeleni-2011-European-Food-Sovereignty-Forum/191615154195312?sk=info.