Infolist: Východoafrický hladomor

V souvislosti s vyhlášením hladomoru voblasti Afrického rohu připravil Glopolis infolist, který se zabývá nejen okolnostmi přispívajícími k vážnosti situace ve východní Africe, ale také samotným fenoménem hladomoru.

Infolist popisuje kombinaci okolností,které přispěly k závažnosti situace ve východní Africe. Jsou to nejenenvironmentální faktory jako největší sucho za posledních 60 let a sníženáprodukce základních potravin, ale i politické problémy jednotlivých zemí a vneposlední řadě také faktory ekonomické, především skokově stoupající cenypotravin.

Infolist se dále zaměřuje na fenoménhladomoru jako takového. V minulosti se totiž jednalo o lokální záležitosti, ve21. století jde již o problém globální. I teorie vzniku hladomoru zaznamenalyjistý posun, a proto se dnes již nehovoří pouze o problémech omezeného množstvípotravin a nedostatečného přístupu k nim, ale i o politické zodpovědnosti těmtoudálostem předcházet.

„Infolist ke stažení“ soubor