Evropsko-kolumbijský rébus: Obchod nebo lidská práva?

1.6.2011
Ačkoli návštěvnost ranníchpřednášek na vysokých školách obvykle neláme rekordy, jedna jarní středeční přednáškana Fakultě sociálních věd UK v Praze vytáhla z postelíúctyhodných pár desítek studentů.

Její host, Maria Victoria Izquierdová, prezidentka Národní rady odborového svazu pracovníků Kolumbijského institutu pro rodinnou péči, zavítala do Prahy, aby zde nejen s vysokoškolskými studenty diskutovala o tématu, které v posledních měsících hýbe jak kolumbijskými odbory, tak občanskou společností. Kolumbie a Evropská unie se totiž připravují k ratifikaci smluv o volném obchodě a podle odmítavé reakce odborů i občanské společnosti je zřejmé, že ne všichni vítají tento krok s nadšením.

Na hlavu Evropské komise,která má přípravu smluv na starosti, se snáší vlna kritiky. Ta nejhlasitějšípramení z faktu, že Evropská unie se chystá vstoupit do smluvního vztahuse zemí, která zaujala první místo na světě v počtu zavražděných odborářů. „Uzavřením smluv o volném obchodě dáEvropská unie najevo svou podporu režimu, který má na svědomí spoustu nevinnýchlidských životů, každý rok přijde v Kolumbii o život několik desítekodborářů,“ vysvětluje Izquierdová odmítavý postoj k chystanýmsmlouvám. A neúcta k lidským životům není jediný důvod, proč by si jak Evropskáunie, tak i Kolumbie měly dobře rozmyslet, zda a za jakých podmínek pod smlouvypřipojí svůj podpis.

Liberalizace kolumbijskéhotrhu, jeden z nevyhnutelných důsledků přijetí obchodních smluv, byohrozila křehkou místní produkci, která by jen obtížně čelila silné evropskékonkurenci. Jak uvádí studie nizozemské organizace Transnational Institute,největší ránu po uvolnění trhu utrží kolumbijský mléčný průmysl, který se budejen obtížně vyrovnávat s mléčným magnátem ze zámoří – s Evropskou unií. Pokleskolumbijské produkce na sebe nabalí také další problém, protože kde se méněvyrábí, tam se i méně pracuje. Řada Kolumbijců tak bude žít v každodennínejistotě o své pracovní místo i denní příjem.

Kolumbijská vláda by sepodle odpůrců smluv jejich přijetím dobrovolně omezila ve svých pravomocech,mimo jiné by ztratila možnost dohlížet nad investičními aktivitamimezinárodních korporací vyvíjených na území obývaném původním obyvatelstvem, kterémohou skončit jejich nuceným vysídlováním. Na trhlinu v argumentaciodpůrců upozorňuje Ivan Lukáš z Glopolisu, na jehožpozvání Izquierdová do Prahy přijela. „Odborářina jednu stranu nemohou kolumbijské vládě přijít na jméno, na druhou stranuvšak nechtějí, aby si nechala okleštit své pravomoci smlouvami“, uvádíLukáš, ale jedním dechem hned dodává, že „nehleděna názorovou nejednotnost kolumbijské strany potvrzuje možnou spojitost mezinásilným vysídlováním a přijetím smluv o volném obchodě i studie, kterou sinechala vypracovat sama Evropská komise“.

Na stranu kolumbijskýchodpůrců smluv o volném obchodě se postavilo více než dvě stě evropskýchneziskových organizací spolu s Evropskou konfederací odborových svazů.Společně čelí Evropské unii, která sice uznává, že lidská práva dostávajív Kolumbii zabrat, na druhou stranu však prý Kolumbie dělá v jejichdodržování pokroky a proto není důvod s ní smlouvy neuzavřít. Navíc jižv současné době jsou obchodní vztahy mezi EU a Kolumbií upraveny tzv.Všeobecným systémem preferencí, proti němuž nikdo nic nenamítá, nutno všakpodotknout, že tento systém neomezuje pravomoci vlády tak, jak by je omezovalysmlouvy o volném obchodě.

O vyvážený postojse pokouší Ivan Lukáš, který nepovažuje kritiku ze strany kolumbijských aevropských organizací za neprůstřelnou. “Existujevíc úhlů pohledu na to, co by mohly smlouvy Kolumbii přinést, od pesimistickéhopohledu, který je vnímá jako jednoznačně škodlivé až po přístup, který věří, žeby přijetí smluv mohlo přispět ke zlepšení stavu lidských právv Kolumbii, neboť evropsko-kolumbijský dialog by mohl do země přenéstzásady dobrého vládnutí a respektu k lidským právům“, tvrdí Lukáš a nazávěr dodává: “Doufám, že Evropská unie ani Kolumbienesmetou připravované smlouvy ze stolu. Jejich obsah by měl vznikat za spolupráce obou stran tak, abyani jedna nebyla znevýhodněná. Jedině tak se zaručí, že na nich obě stranyzískají a nikoli prodělají“.