Ministři zemědělství zemí G20 schválili plán proti cenové nestabilitě

Ve dnech 22. – 23. června hostila Pařížhistoricky první oficiální setkání ministrů zemědělství zemí G20. Praxe zminulých let potvrdila, že za problémem hladu a chudoby nestojí pouze demograficképroblémy, klimatické změny či nevyvážená nabídka a poptávka, ale také politickáopatření způsobující nestabilitu trhu. Zástupci dvacítky nejvyspělejších ekonomik světa proto přijeli do francouzskémetropole s cílem vytvořit plán, který se zaměří právě na volatilitu cen natrhu s potravinami a zemědělskými produkty.

Ke schválení akčního plánu, který by měl pomoci vyrovnat se s nestálostí cen potravin, došlo ve čtvrtek 23. června 2011. Podle Toma Vilsacka, amerického ministra zemědělství, zahrnuje schválený plán rostoucí náklady na zemědělskou produkci, zlepšující se transparentnost trhu a odstranění exportních omezení vztahujících se k potravinové pomoci. Kromě přijetí akčního plánu se zástupci zemí G20 dohodli také na vytvoření mezinárodního informačního zemědělského systému (AMIS), který by měl zveřejňovat informace o produkci a cenách, čímž by přispěl ke zmírnění volatility cen. 

“Shoda, které bylo dnes dosaženo, představuje historický úspěch v úsilí o nalezení řešení neutěšené situace v boji s hladem a volatilitou cen potravin”, zhodnotil Vilsack závěry jednání. Ve svém prohlášení k závěrům summitu však Visack nezmínil některé z dílčích iniciativ, například návrh Francie zpřísnit pravidla obchodování na zemědělském komoditním trhu, či možnost zřídit zásoby potravin pro humanitární účely, přestože i tyto otázky se objevily na pořadu jednání dvoudenního summitu. 

Také otázka produkce biopaliv, spojená se zabíráním zemědělské půdy za účelem jejich pěstování, zůstala po summitu otevřená. Francouzský ministr zemědělství Bruno Le Mair však ocenil, že se tomuto ožehavému tématu dostalo pozornosti a podotknul, že “tato otázka nebyla smetena ze stolu, naopak poprvé došlo k žádosti o uznání zájmu o aspekty biopaliv“

Odsouhlasenému plánu vyjádřil podporu také prezident Světové Banky, Robert Zoellick, který na jeho adresu uvedl, že “není možné zabránit růstu či poklesu cen, ale jsme schopni zmírnit dopady cenových výkyvů a chránit tak chudé, ať už drobné farmáře, nebo spotřebitele.“ Výsledky právě skončeného summitu lze tedy považovat za vykročení správným směrem na cestě ke snížení počtu nejchudších a hladovějících lidí ve světě.