Media Briefing: Křeslo šéfa MMF pro zástupce Jihu

26.5.2011
V souvislosti s diskusí o jmenování generálního ředitele Mezinárodního měnového fondu (MMF) připravil Glopolis infolist pro média, v němž přináší argumenty pro opuštění dosavadní jmenovací praxe, která omezuje zástupcům zemí globálního Jihu účast na řízení MMF.

Infolist se zaměřuje naposuny v mezinárodním vlivu směrem k ekonomickému a politickémuvzestupu globálního Jihu. Tento posun stojí za požadavkem řady neevropskýchzemí na zavedení otevřeného a transparentního procesu výběru nového šéfa MMF,který bude napříště zohledňovat schopnosti jednotlivých kandidátů,nikoli jejich národnost.

Infolist také hodnotí postoj méněrozvinutých zemí k MMF, zabývá se rolí šéfa MMF a předkládá požadavky, které by měl vhodný kandidát/kandidátka na tuto pozici splňovat. V závěru přináší přehled reformníchkroků, k nimž se MMF zavázal ve snaze opustit zastaralou a nelegitimní jmenovacípraxi.

Infolist „Křeslo šéfa MMF pro zástupce Jihu“ soubor ke stažení