Konference: Technologie pro lokální udržitelné zdroje energie v technicky specifických podmínkách

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci spolu s Technologickým centrem AV ČR a Pražským institutem pro globální politiku - Glopolis uspořádaly pod záštitou Jana Kohouta, náměstka ministra zahraničních věcí České republiky, konferenci "TECHNOLOGIE PRO LOKÁLNÍ UDRŽITELNÉ ZDROJE ENERGIE V TECHNICKY SPECIFICKÝCH PODMÍNKÁCH" k prioritnímu tématu českého předsednictví EU v oblasti rozvojové spolupráce.

Technologické a výrobní zázemí českého průmyslu, stejně jako konzultantské a inženýrské zkušenosti s energetickými projekty v rozvojových zemích mají svou tradici i svou současnost. Lokální udržitelné zdroje energie (LUZE) jsou prokazatelnou potřebou mnoha rozvojových zemí. Transfer vhodných znalostí a technologií může být součástí jak rozvojových projektů, tak mnoha investičních a obchodních příležitostí.

Záměrem konference, která se konala 28. 5. 2009 v Černínském paláci, bylo přispět k diskusi a vzájemné výměně informací všech zainteresovaných subjektů, tj. rozvojových institucí, nevládních neziskových organizací, dárců, výrobců a konzultantů, stejně jako příjemců pomoci a provozovatelů LUZE.

Dopolední prezentace a diskuse se zaměřila na konkrétní uplatnění technologií a produktů pro oblast lokálních zdrojů energie v rozvojových zemích, odpolední část se věnovala diskusi o tom, jak prostřednictvím rozvojových programů podpořit začlenění obnovitelných zdrojů energie do energetických systémů v partnerských zemích.