Evropská potravinová deklarace

Glopolis, podobně jako řada dalších evropských neziskových organizací, podpořil svým podpisem "Evropskou potravinovou deklaraci":http://www.europeanfooddeclaration.org/, která ukotvuje představy o budoucím směřování Společné zemědělské politiky EU.

My, níže podepsaní, věříme, že Evropská Unie potřebuje naplnit naléhavé výzvy, kterým čelí zemědělství a potravinářství v Evropě.

Po více jak půl století industrializace zemědělské a potravinářské výroby jsme svědky toho, jak se udržitelné formy rodinného zemědělství a lokální produkce a spotřeba potravin v Evropě vytrácejí. Současný potravinový systém je závislý na fosilních palivech s uměle nízkými cenami, nerespektuje přirozené limity zdrojů vody a půdy a podporuje nezdravé stravovací návyky s vysokým obsahem kalorií, tuků a soli a nízkým obsahem ovoce, zeleniny a obilnin. Narůstající energetické náklady, drastické ztráty biodiverzity, klimatické změny a snížení v množství zdrojů vody a půdy ohrožují budoucnost potravinové produkce. A navíc ve stejnou chvíli dochází k tomu, že na jedné straně rostoucí část světové populace čelí hladu a na druhé straně čím dál více lidí trpí chronickými chorobami související s nadměrnou konzumací potravin. Těmito výzvám jsme schopni úspěšně čelit, jen pokud od základu změníme postoj k zemědělské a potravinové politice. Evropská Unie musí uznat a podporovat zásadní roli trvale udržitelného rodinného zemědělství v zajišťování potravin obyvatel. Každý člověk by měl mít přístup ke zdravým, bezpečným a kvalitním potravinám. Způsob, jakým pěstujeme, distribuujeme, připravujeme a konzumujeme jídlo, má být oslavou evropské kulturní různorodosti a zároveň má zabezpečit spravedlivý a udržitelný přísun potravy.

Současná Společná zemědělská politika EU (Common Agriculture Policy CAP) je momentálně předmětem diskuze a její reforma se chystá na rok 2013. Po desetiletích dominance nadnárodních společností a Světové obchodní organizace (World Trade Organisation WTO), určujících podobu zemědělské politiky, nastal čas pro obyvatele Evropy, aby opět začali sami rozhodovat o jejím charakteru – nastal čas pro potravinovou svrchovanost. Věříme, že nová Společná potravinová a zemědělská politika musí garantovat a ochraňovat právo obyvatelstva Evropské Unie a kandidátských zemí definovat si vlastní způsob produkce, distribuce a konzumace potravin odpovídajícím principům níže:

Nová Společná potravinová a zemědělská politika:

 1. Uznává potravu jako součást univerzálních lidských práv a ne pouze jako zboží na trhu.
 2. Za prioritu považuje pěstování potravin a krmiv v Evropě a změnu mezinárodního obchodu se zemědělskými produkty s ohledem na principy rovnosti, sociální spravedlnosti a ekologické udržitelnosti. Společná zemědělská politika by neměla škodit jiným zemím a jejich zemědělským systémům.
 3. Podporuje zdravé stravovací návyky směrem k potravě založené na rostlinných složkách a snížené konzumaci masa, tuků, energeticky bohatých a vysoko zpracovaných jídel a současně respektováním regionálních stravovacích zvyků a tradicí.
 4. Klade za prioritu udržení zemědělství v Evropě prostřednictvím široké základny farmářů zabezpečujících produkci potravin a zároveň chránící charakter krajiny. Tento cíl není možný dosáhnout bez spravedlivých a zaručených cen produktů, které zaručí spravedlivý příjem pro farmáře a pracovníky v zemědělství stejně jako spravedlivé ceny pro spotřebitele.
 5. Zabezpečí spravedlivé, nediskriminující podmínky pro farmáře a zaměstnance v zemědělství ve střední a východní Evropě a zabezpečí spravedlivý přístup k půdě.
 6. Respektuje regionální a globální životní prostředí, chrání omezené zdroje půdy a vody, podporuje biodiverzitu a respektuje blaho zvířat.
 7. Garantuje, že zemědělství a produkce potravin zůstane bez geneticky modifikovaných organismů (GMO), podporuje farmáře v užívání různorodých semen a plemen zemědělských zvířat s ohledem na regionální specifika.
 8. Zastaví podporu užívání a produkce průmyslových biopaliv a podpoří celkové snížení dopravy.
 9. Zabezpečí průhlednost v rámci potravinového řetězce tak, aby obyvatelé věděli, jak je jejich jídlo vyrobené, odkud pochází, co obsahuje a co všechno je zahrnuté do ceny, kterou zaplatí konečný konzument. 
 10. Zredukuje soustřeďování moci v zemědělském zpracovatelském sektoru a maloobchodu a jejich tlak na to, co je vyrobené a konzumované. Podporuje systémy, které zkracují vzdálenost mezi výrobcem a spotřebitelem.
 11. Podporuje produkci a konzumaci vysoce kvalitních, lokálních, sezónních produktů, které podpoří vazby mezi obyvateli a výrobci potravin.
 12. Věnuje zdroje na výuku dětí k zručnosti a vědomostí potřebné pro produkci, přípravu a vychutnávání zdravých, kvalitních jídel.