Rozhovor s Petrem Lebedou o potravinové krizi


Petr Lebeda byl pozván do  pořadu Horizont, aby zde promluvil o rostoucích cenách potravin ve světě a o hrozbě potravinové krize.

Tématem rozhovoru byly klíčové faktory rostoucích cen potravin včetně role biopaliv, dopad cenového růstu na Českou republiku a Evropu a také možná východiska z napjaté situace. Rozhovor i související reportáž k tématu můžete shlédnout „v archivu ČT24“: http://www.ct24.cz/vysilani/2011/01/23/10316155327-211411058050003-20:00-horizont-ct24/1/ (ČT24, pořad Horizont, 24. 1. 2011).