Mezinárodní seminář o koherenci obchodu a rozvoje

V pondělí 9. října uspořádal v Jednacím sále Senátu ČR Pražský institut pro globální politiku - Glopolis ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung a Senátem ČR seminář na téma "Jak zvýšit koherenci české obchodní a rozvojové politiky".

Ústředním tématem semináře, nad jehož konáním převzal záštitu pan Petr Pithart, 1. místopředseda Senátu ČR, byl konflikt mezi obchodem a rozvojem. Klíčovou otázkou semináře bylo, jak konkrétně může Česká republika sladit činnost jednotlivých ministerstev, která se podílejí jak na rozdělování prostředků určených na rozvojovou pomoc, tak na tvorbě politik, které mají dopad na rozvojové země. Účastníci konference se shodli na tom, že mezi nejdůležitější faktory, kterými lze současnou situaci ovlivňovat meziresortní spolupráce, vnitroresortní koordinace, existence zastřešující strategie a zapojení široké škály aktérů, včetně občanské společnosti.

Účastníci semináře byli seznámeni s finským a rakouským modelem koherence politik pro rozvoj. Účastníci semináře se shodli na tom, že absence zákona o rozvojové spolupráci, který by sladil rozvojové cíle ČR a definoval instituce (např. vytvoření rozvojové agentury), jejich kompetence, hodnotící mechanismy a míru odpovědnosti, brání zefektivnění a zprůhlednění české rozvojové politiky. Jedním z problémů je rovněž nízký zájem o tuto problematiku na politické úrovni.

Ke stažení

„Prezentace“ soubor od Suvi Virkkunen z Finského Ministerstva zahraničních věcí, ve které je představen finský model politické koherence pro rozvoj.

„Prezentace“ soubor Ursuly Heinrich z Rakouského Ministerstva zahraničních věcí, představující rakouský model politické koherence pro rozvoj.