Kampaň: Je čas s tím něco dělat!

11. prosince 2008 rozhodnou vrcholní představitelé vlád členských států EU o tom, jak Evropa zareaguje na vzrůstající rizika spojená s klimatickou změnou. Minulý rok se státy dohodly na 30% omezení emisí skleníkových plynů do roku 2020. Nyní je ale tato dohoda kvůli probíhající finanční krizi ohrožena a času rychle ubývá.

Proto přicházejí organizace Climate Action Network a European Climate Foundation s akcí „Je čas s tím něco dělat.“ Tato aktivita se snaží vyzývat občany a organizace v evropských zemích k aktivní účasti spočívající v kontaktování příslušných politiků daných zemí pomocí jednotné webové stránky a vyjádření podpory pro třicetiprocentní omezení v Evropě vyprodukovaných emisí uhlíku do roku 2020.

Občané se mohou konkrétně zapojit tak, že se na „webových stránkách timetolead.eu“: http://www.timetolead.eu/ připojí k výzvě k akci a odešlou z těchto stránek pomocí jednoduchého formuláře mail příslušným českým politikům, jejichž adresy jsou na stránkách přednastaveny. Více informací naleznete na „timetolead.eu“: http://www.timetolead.eu/.