Seminář: Efektivnost rozvojové spolupráce – zemědělství a rozvoj venkova

Dne 18. února 2009 se konal seminář s názvem "Efektivnost rozvojové spolupráce - zemědělství a rozvoj venkova. Jaké přístupy, strategie a principy kvalitní práce?", který zorganizoval Glopolis v rámci předsednického projektu FoRS "CSO Development Effectiveness".

V souvislosti s potravinovou krizí svět upřel pozornost ke stavu zemědělství v rozvojových zemích. Po desetiletích nezájmu donorů o tuto oblast se zemědělství dostalo do středu pozornosti. Intenzivně se mu věnuje OSN, Světová banka i Evropská unie, která v prosinci 2008 schválila jednu miliardu eur na revitalizaci sektoru v rozvojových zemích.

Sektor se těší zájmu a zvýšenému přílivu prostředků. Kvantita pomoci však musí jít ruku v ruce s kvalitou. Nastal čas zamyslet se nad přístupy, strategiemi a principy dobré praxe, které vedou k efektivnímu vynakládání rozvojových zdrojů v zemědělství a rozvoji venkova. Seminář poskytl prostor pro výměnu zkušeností donorů a organizací, které realizují zemědělské projekty a jiné formy rozvojové spolupráce v tomto odvětví. Nabídl zároveň vhled do velmi významné oblasti rozvojové práce pro ty, kdo se rozvoji věnují z jiného pohledu.

Semináře se zúčastnila britská rozvojová agentura Department for International Development (DFID), Evropská komise, generální ředitelství pro rozvoj, Francouzská rozvojová agentura (Agence Française de Développement) a experti z Global Donor Platform for Rural Developoment a z belgické neziskové nevládní organizace Vredeseilanden. Z českých neziskových nevládních organizací a realizátorů rozvojových projektů v zemědělství se aktivně zúčastnily Česká zemědělská univerzita v Praze, Člověk v tísni a Charita Česká republika.

Materiály prezentované na semináři a program ke stažení

  • „Christoph Langenkamp, Secretariat of the Global Donor Platform for Rural Development“ soubor<\a>
  • „Marc Debois, European Commission-pp 1“ soubor<\a>
  • „Jiří Plecitý, People in Need“ soubor<\a>
  • „Tim Waites, Department for International Development, UK-pp 1“ soubor<\a>
  • „Tim Waites, Department for International Development, UK-pp 2“ soubor<\a>
  • „Bruno Vindel, Agence Francaise de Développement“ soubor<\a>
  • „Marc Debois, European Commission-pp 2“ soubor<\a>

Projekt „CSO Development Effectiveness“ je realizován díky finanční podpoře Evropské unie a prostředkům státního rozpočtu, poskytnutých z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce.