Konference: Technologie pro lokální udržitelné zdroje energie v technicky specifických podmínkách

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci spolu s Technologickým centrem AV ČR a Pražským institutem pro globální politiku - Glopolis si Vás dovolují pozvat na konferenci pořádanou pod záštitou Jana Kohouta, náměstka ministra zahraničních věcí České republiky "TECHNOLOGIE PRO LOKÁLNÍ UDRŽITELNÉ ZDROJE ENERGIE V TECHNICKY SPECIFICKÝCH PODMÍNKÁCH" k prioritnímu tématu českého předsednictví EU v oblasti rozvojové spolupráce.

Termín: 28. 5. 2009 od 9.30 do 17.00 hod.

Místo: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (Černínský palác, velký sál), Loretánské nám. 5, Praha 1.

Technologické a výrobní zázemí českého průmyslu, stejně jako konzultantské a inženýrské zkušenosti s energetickými projekty v rozvojových zemích mají svou tradici i svou současnost. Lokální udržitelné zdroje energie (LUZE) jsou prokazatelnou potřebou mnoha rozvojových zemí.

Transfer vhodných znalostí a technologií může být součástí jak rozvojových projektů, tak mnoha investičních a obchodních příležitostí.

Záměrem konference je přispět k diskusi a vzájemné výměně informací všech zainteresovaných subjektů, tj. rozvojových institucí, nevládních neziskových organizací, dárců, výrobců a konzultantů, stejně jako příjemců pomoci a provozovatelů LUZE.

Dopolední prezentace a diskuse se zaměří na konkrétní uplatnění technologií a produktů pro oblast lokálních zdrojů energie v rozvojových zemích, odpolední část bude věnována diskusi o tom, jak prostřednictvím rozvojových programů podpořit začlenění obnovitelných zdrojů energie do energetických systémů v partnerských zemích.

„Kompletní program konference, který obsahuje hypertextový registrační formulář (na první straně programu dole)“ soubor.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím Petra Patočku na „patocka@glopolis.org“:mail:patocka@glopolis.org.