Workshop: Sdílení zkušeností z českého předsednictví

10.6.2010
FoRS ve spolupráci s Glopolis, Česko-Polským fórem, a Evropskou komisí organizuje v Praze třídenní workshop, jehož cílem je posílení kapacit maďarských a polských organizací občanské společnosti na poli ovlivňování politik a zastupování zájmů organizací. Další snahou workshopu je posílení spolupráce za účelem společného ovlivňování Evropských rozvojových politik v době maďarského a polského předsednictví.

Na vzniku workshopu se podíleli experti z CONCORD, ActionAid, CAN, FoRS a Glopolis. Jejich snahou je pomoci účastníkům v získávání znalostí o nástrojích ovlivňování evropské politiky a prosazování zájmů organizací občanské společnosti v době předsednictví jejich domovských států. Dále by měli pomoci s vyhledání vhodných nástrojů k přípravě jejich vlastních předsednických projektů, formulací priorit a předání zkušeností z českého předsednictví.