Seminář: Podíl České republiky na klimatickém financování – „Fast Start Finance“

Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, Centrum pro dopravu a energetiku – CDE, České fórum pro rozvojovou spolupráci – FoRS si Vás dovolují pozvat na seminář: Podíl České republiky na klimatickém financování – "Fast Start Finance"

Cílem semináře je podrobněji představit zástupcům nevládníchorganizací, státní správy a ostatním expertům problematiku klimatickéhofinancování s vazbou na rozvojovou spolupráci a vzájemně prodiskutovatmožnosti České republiky, jak napomoci chudým zemím se co nejúčinnějivyrovnat s negativními dopady klimatických změn.

Místo

Ústav mezinárodních vztahů (Nerudova 3, 118 50 Praha 1)

Program

13:00 – 14:30

Klimatické finance a rozvojová spolupráce – Katrin Enting (Germanwatch)

14:30 – 15:00

Přestávka a občerstvení

15:00 – 15:45

Pozice České republiky ke klimatickému financování – debata se zástupci ministerstev

16:00 – 17:00

Kulatý stůl se zástupci nevládních organizací – interní strategická debata o společné pozici NNO

Ke stažení

„Pozvánka na seminář spolu s programem“ soubor

Zájem o účast na semináři prosím potvrďte na e-mail: „patocka@glopolis.org“:mail:patocka@glopolis.org