Konference: Boj s hladem cestou zodpovědného obchodu a udržitelného zemědělství

Glopolis společně s nadací Heinrich Böll Stiftung a organizací Misereor si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci projektu EcoFair Trade Dialogue s názvem „Boj s hladem cestou zodpovědného obchodu a udržitelného zemědělství“, která se koná ve dnech 6. - 7. října 2010 v Praze.

Tato dvoudenní konference se první den bude věnovat problematice hladu, chudoby a naplnění prvního Rozvojového cíle tisíciletí (MDG), koherenci evropské zemědělské a obchodní politiky pro rozvoj a životního prostředí nebo budoucnosti evropské zemědělské politiky. Druhý den bude zaměřen na transformaci zemědělsko-potravinových systémů, na alternativy z pohledu udržitelného a spravedlivého obchodu a na hledání způsobu, jak dosáhnout kýžených změn v oblasti zemědělství a zemědělského obchodu. Diskuze na tato témata může ovlivnit také výsledek důležitého summitu OSN o Rozvojových cílech tisíciletí a přípravu první schůze reformovaného Výboru pro potravinovou bezpečnost Organizace pro potraviny a zemědělství. Budeme velmi rádi, pokud se konference zúčastníte a aktivně se zapojíte do debaty o uvedené problematice.

Datum: 6. -7. října 2010

Místo konání: Michnův Palác, Újezd 450, 118 01 Praha 1

Na konferenci se prosím registrujte do 30. září 2010 na „konference@glopolis.org“:mail:konference@glopolis.org

Upozornění: Pokud jste se nestihli registrovat v uvedeném termínu a máte zájem se konference účastnit, můžete se na emailu určeném pro registraci informovat, zda jsou ještě volné kapacity.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na stejné adrese.

Zde si můžete stáhnout „program konference“ soubor a „profily speakerů“ soubor.

Kontext

Na zemědělské a potravinové systémy v dnešní době působí různé síly, které ovlivňují směr a dynamiku jejich vývoje. Členové mezinárodního společenství pochopili, že drobní zemědělci, především ženy, na které se dlouho zapomínalo, hrají zásadní úlohu při zajištění potravinové bezpečnosti. Drobní zemědělci se pomalu začínají těšit podpoře, která jim pomáhá v jejich snaze vymanit se z chudoby a hladu. Také ekologické zemědělství je považováno za klíčový prvek při zmírňování dopadů klimatických změn a adaptaci na ně, protože citlivěji hospodaří s přírodními zdroji. Se stejnou pozorností je vnímána i potřeba stabilizace trhů se zemědělskými komoditami a podpora integrace trhů na regionální úrovni. Díky reformě Výboru pro potravinovou bezpečnost v rámci Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) je rozhodování v oblasti zemědělsko-potravinových systémů demokratičtější než dříve.

Naplnění těchto cílů a iniciativ však brání některá politická rozhodnutí na národní, regionální i celosvětové úrovni. Určujícím prvkem pro pěstování zemědělských plodin v rozvojových zemích navíc často není zemědělská politika nebo politika potravinové bezpečnosti dané země, ale ve stále větší míře obsah obchodních dohod a také cíle zahraničních investorů. Vlády rozvojových zemí ve svém rozhodování často upřednostní příliv investic (výměnou za pronájem půdy) nebo devizových rezerv z vývozu plodin před lidskými právy, zajištěním obživy pro obyvatele nebo ochranou přírody. Podobně obchodní, energetická či společná zemědělská politika Evropské unie ve skutečnosti negativně ovlivňuje život a lidská práva chudých komunit v rozvojových zemích, ačkoliv se členské státy zavázaly zlepšit koherenci těchto politik s rozvojovými cíli.

Tato situace vyvolává řadu otázek, na které se pokusíme během konference najít odpovědi.