Seminář: Otevřený prostor: Peníze jinak?

Pražský institut pro globální politiku - Glopolis vás zve na seminář o současném finančnictví a jeho alternativách.

Zveme vás na seminář o současném finančnictví a jeho alternativách: etickém a družstevním bankovnictví, etickém investování a lokálních a komunitních měnách. Pořádateli semináře jsou Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekumenickou akademií a Glopolis.

Všichni účastníci budou zároveň i lektory, cílem je hledání nových finančních přístupů a pohledů na peníze v časech ekologické a hospodářské krize.

Seminář je určen pro praktiky v této oblasti, aktivisty, akademiky, členy státní správy a samospráv, studenty a všechny, kteři se o tuto problematiku zajímají.

V jednání je účast Johna D´Souza z Centre for Education and Documentation, Mumbai (Indie) a Katarziny Holec z Bank Spóldziełczy w Nakło nad Notecią (Polsko).

Na požádání zašleme tištěný formulář přihlášky. Součástí přihlášky je stručný motivační dopis: odpověď na otázky, co od semináře očekáváte a jaké téma /otázku/byste na semináři prezentovali či diskutovali.

Přihlášky přijímáme do 10. ledna 2011, vážní zájemci se mohou zkusit přihlásit i po tomto datu, nejpozději však do 14.1.2011.

Počet účastníků je omezen na 25. Účastnický poplatek je 1600 – 2 600 Kč, podle vašich možností, a zahrnuje ubytování a stravu. Cestovné nehradíme. Tlumočení bude zajištěno. Účastníci budou požádáni o zaplacení zálohy. V odůvodněných případech můžeme poskytnout slevu na účastnickém poplatku.

Organizaci semináře garantují Naďa Johanisová a Stanislav Kutáček. Více informací o semináři žádejte u Elišky Balharové (732 440 930), nebo pište na: „openspace@thinktank.cz“:mail:openspace@thinktank.cz či na Trast pro ekonomiku a společnost, Dvořákova 13, 602 00 Brno.

Místo: „Chaloupky (Kněžice u Třebíče)“: http://www.chaloupky.cz/cs/4-pracoviste-chaloupky.html

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&geocode=&q=CHALOUPKY+o.p.s.+%C5%A1kolsk%C3%A1+za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+pro+z%C3%A1jmov%C3%A9+a+dal%C5%A1%C3%AD+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD,+Kn%C4%9B%C5%BEice,+%C4%8Cesk%C3%A1+republika&sll=50.269155,15.100708&sspn=0.749629,1.432343&ie=UTF8&hq=chaloupky+ops+%C5%A1kolsk%C3%A1+za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+pro+z%C3%A1jmov%C3%A9+a+dal%C5%A1%C3%AD+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&hnear=Kn%C4%9B%C5%BEice,+Czech+Republic&showlabs=1&ll=50.335819,15.463257&spn=0.748579,1.432343&z=10