Férové globální finance

V rámci evropského projektu "Enhancing Policy Coherence, Making Development Work Better" vydal Glopolis novou případovou studii Férové globální finance

Studie se snaží poukázat na skutečnost, že mají-li být splněny Rozvojové cíle tisíciletí a mají-li být ctěna hospodářská a sociální lidská práva, pak by reforma světového finančního a hospodářského systému měla být jedním z hlavních bodů, kterým by se mělo světové společenství zaobírat.

„Férové globální finance. Hospodářská a sociální práva nejchudších lidí“ soubor

Vznik publikace byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za její obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na „www.europa.eu“: http://www.europa.eu a „http://www.czda.cz/“: http://www.czda.cz/.