Participativní dialog v kontextu různých kultur

Slovo dialog má mnoho významů a mnoho použití. Obecně jde o rozmluvu dvou či více partnerů, kteří se chtějí něčeho dobrat. Může jít ale také o vztah – dialog jako vyjádření respektu k názorům druhého, jak to vidí Martin Buber. Ale i dialog může být zneužit jako forma nátlaku, prosazování vlastních názorů na úkor ostatních, nebo ke znemožnění ostatních. Všechny tyto formy si asi dovedeme představit. Chtěl bych se zaměřit na formu dialogu, které můžeme říkat participativní dialog. Pokusím se nastínit jeho východiska i jejich kritiku, jeho důležitost v praktickém využití, a zároveň poukázat na problémy, s nimiž se potýkáme v dialogu, kde jeho účastníci mají rozdílná kulturní zázemí.Celý text "Participativní dialog v kontextu různých kultur" soubor<\a>.