Dialog jako forma mediace konfliktů

V úvodu svého příspěvku se budu věnovat obecnému vymezení pojmu dialogu, které je přiměřené cíli mediace společenských konfliktů.

Ve slovním spojení „interkulturní dialog“, a koneckonců i v samotnémslově dialog, je obsažen vedle věcného obsahu také etický náboj. Tentonáboj znamená, že když někde probíhá dialog, jde o událost jiného řádu,než je prostá koexistence lidí různého kulturního původu, ovládanáběžnými motivy jako je zajišťování životních potřeb. Jednoduše řečeno,jednání v obchodě nebo na úřadě není v tomto smyslu dialog, neboť potomby byly pobočky cizinecké policie zásadními centry interkulturníhodialogu. Toto spojení působí poněkud nepřirozeně.

Celý text „Dialog jako forma mediace konfliktů“ soubor.