Seminář Alimenterre a deklarace z Lucemburku

"Výzva ke koherentním politikám EU pro boj s hladem a pro rozvoj udržitelného drobného zemědělství v rozvojových zemích"

V říjnu 2008 se Glopolis zúčastnil semináře pro nevládní neziskové organizace a zemědělce z Evropy a Afriky. Cílem setkání bylo spojit síly z globálního Jihu a Severu ve prospěch udržitelného drobného zemědělství, které má zásadní význam pro rozvoj chudých zemí, zastavení exodu obyvatelstva z venkovských oblastí a zachování světového kulturního i přírodního dědictví.

Seminář je součástí projektu Collectif Allimentaire. Hlavními organizátory byly nevládní neziskové organizace SOS Faim (Belgie, Lucembursko) a Comité français pour la solidarité internationale (Francie). Odkaz na webové stránky projektu a plné znění závěrečné deklarace, již podepsal i Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, naleznete zde:

http://www.sosfaim.org/pages_lu/

„Download English version of the Declaration“ soubor

„Česká verze Deklarace ke stažení“ soubor