Klimatické změny a ekonomická globalizace

Naléhavost problému klimatických změn je dnes již dostatečně známa. Vzrůstající teploty, stoupající hladina moří, masivní tání horských ledovců či zvyšující se počet extrémních výkyvů počasí jsou již dokumentovanými jevy. Vděčíme tomu zejména závěrům Mezivládního panelu pro klimatickou změnu nebo studiím jako Sternova zpráva. I z nich je zřejmé, že primární odpovědnost za většinu historických emisí nesou rozvinuté, industrializované země. Na druhou stranu chudé, rozvojové země již dnes pociťují nepříjemné dopady klimatických změn. Právě nejchudší země jsou nejvíce zranitelné a to ze dvou důvodů: kvůli své geografické poloze a nedostatečné adaptační kapacitě.

Je také jisté, že současný model ekonomiky je hlavním motorem člověkem zapříčiněných klimatických změn. Zrychlující se proces ekonomické globalizace totiž umocňuje a urychluje současný model rozvoje, který je plně závislý na využívání fosilních paliv.

Proto je nezbytně nutné nabídnout rozvojovým zemím alternativu vůči současnému modelu, který má negativní vliv na prohlubování klimatických změn. Jde o nastartování takového modelu rozvoje, který plně reflektuje potřebu adekvátně reagovat na nebezpečí plynoucí z klimatických změn a který do budoucna nepřispívá k jejich zhoršení. Zároveň musí zajistit ekonomický růst a základní lidská práva v rozvojových zemích.

Zdaleka zde není ambicí na tomto prostoru představit možná řešení pro ekonomickou globalizaci ve spojení s klimatickými změnami. Pokusím se ovšem alespoň načrtnout současné snahy o řešení problému globálního oteplování, které rozdělujeme na adaptační opatření a strategie zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů v budoucnosti.

Celý text „Klimatické změny a ekonomická globalizace ke stažení“ soubor.