Debata Rozvoj drobného zemědělství – cesta z potravinové krize?

Od 4. do 9. dubna 2009 se ve vysočanském hotelu Clarion uskutečnilo 17. Smíšené parlamentní shromáždění zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT) a Evropské unie. Do České republiky se sjeli europoslanci a poslanci z mnoha rozvojových a nejméně rozvinutých zemí světa. V průběhu shromáždění se k otázce potravinové krize, deklaraci z Port Moresby a k podobě budoucí rezoluce vyjádřili také představitelé afrických zemědělských a venkovských organizací.

Na debatě, organizované evropskými nevládními neziskovými organizacemi (Glopolis, belgickou SOS Faim a francouzskou CFSI), se čtyři přední představitelé afrických zemědělských organizací z Burkiny Faso, Mali, Nigeru a Senegalu shodli na tom, že v řešení potravinové krize musí hrát hlavní úlohu drobné zemědělství. Cílem debaty bylo lépe seznámit poslance zemí AKT a Evropského parlamentu s návrhy afrických zemědělců ohledně vylepšení potravinové situace v jejich zemích. Afričtí zemědělci vyjádřili souhlas s doporučeními Deklarace z Port Moresby z minulého Smíšeného parlamentního shromáždění a s drobnými výhradami podpořili vznik připravované rezoluce. Ta nakonec zcela nesplnila očekávání afrických zemědělských představitelů, neboť explicitně nezdůraznila důležitou roli drobných rolníků a nutnost ochrany jejich živobytí.

„Rezoluci k finanční a potravinové krizi z Prahy“ soubor (pouze v EN), „deklaraci z Port Moresby“ soubor (pouze v EN) a „tiskovou zprávu“ soubor Glopolis (v CZ) k této události můžete stáhnout zde.