Ekonomika zdola: Management lokálních cyklů

Na konci roku 2007 byly zveřejněny nové výsledky měření parity kupní síly. Jedná se o index, který srovnává nákupní koš tisíce poloţek ve 146 zemích světa. Jeho úkolem je stanovit, kolik peněz musí lidé vydat na to, aby si v různých zemích mohli koupit to samé. Tento index slouţí pro srovnání příjmů v různých zemích a také pro stanovení hranice extrémní chudoby.

Ukázalo se, že situace je mnohem horší, než jsme si mysleli a svět má chudých mnohem více. Příjmy poklesly především v rozvíjejících se ekonomikách. V Číně a Indii o 40 %, v Indonésii o 17 %, na Filipínách o 41 %, v Jihoafrické republice o 32 % a o 24 % v Argentině. Zatímco reálný pokles příjmů zůstával nepovšimnut, neoliberální ekonomové oslavovali vzestup globální ekonomiky, ale i ta roste pomaleji, než se předpokládalo. Jasně se ukazuje, že propast mezi bohatými a chudými roste a místo původně předpokládaných 65 bodů Giniho indexu je globální nerovnost příjmů 70 – na stupnici, kde 100 je naprostá nerovnost a 0 naprostá rovnost příjmů. (Světová banka, 2008).

Celý text „Ekonomika zdola: management lokálních cyklů ke stažení“ soubor