Ekonomická krize: příčiny a možná řešení

Světem obchází strašidlo - strašidlo ekonomické krize. K nepříliš koordinované štvanici na toto strašidlo se spojily všechny mocnosti starého Světa – média, vlády i korporace, Bernanke i Putin, francouzští etatisté i čínští byrokraté. Z této zkušenosti vyplývá dvojí. Krize je již uznávána všemi světovými mocnostmi. Je svrchovaný čas, aby ekonomové a politici otevřeně před celým světem vyloţili své názory, své cíle a své snahy a proti báchorkám o strašidle krize postavili manifest reforem ekonomického systému.

Stáhněte si celý text „Ekonomická krize: příčiny a možná řešení“ soubor.