Analytické centrum Glopolis  promýšlí a podporuje společenské změny, jejichž cílem je chytrá ekonomika, vyšší politická kultura a zodpovědné globální řízení.

Konference (Ne)známé aspekty výběru korporátních daní

Jménem nezávislého analytického centra Glopolis a Fair Tax bychom vás rádi pozvali mezinárodní konferenci „(Ne)známé aspekty výběru korporátních daní“,  která proběhne 2. listopadu 2016 v Kaiserštejnském paláci v Praze.

Konference (Ne)známé aspekty výběru korporátních daní

Konference (Ne)známé aspekty výběru korporátních daní

Na konferenci vystoupí aktéři z akademického, vládního i nevládního sektoru, včetně hostů z Evropské komise, britského Oxfamu, z českých státních úřadů i politické sféry.

Co je potřeba k tomu, aby ČR aktivně přispěla k boji proti mezinárodním daňovým únikům? Jak ČR přispívá k transparentnosti účetnictví nadnárodních firem? Jak to souvisí s dobrým fungování států, včetně těch rozvojových a důvěrou v ně?

Aktualizovaný podrobný program konference (PDF, 410 KB) ke stažení.

Konference proběhne v českém a anglickém jazyce. Simultánní tlumočení je zajištěno

Máte-li zájem o účast na konferenci, do 31. října 2016 se prosím registrujte u Ingrid Dečmanové na decmanova@glopolis.org, tel. 774 530 377.

Registrační poplatek: zdarma

glopolis 2014