Analytické centrum Glopolis  promýšlí a podporuje společenské změny, jejichž cílem je chytrá ekonomika, vyšší politická kultura a zodpovědné globální řízení.

Publikace


Zpráva Survival of the richest: Europe’s role in supporting an unjust global tax system 2016

Společná výroční zpráva o daňové transparentnosti z pera evropských neziskových organizací.

Survival of the Ritchest

Studie Estimating the Costs of International Corporate Tax Avoidance: The Case of the Czech Republic

Studie o dopadech obcházení daňové povinnosti na Českou republiku od Petra Jánského z Institutu ekonomických studií FSV.

None

Kudy teče palmový olej: Mastnotě na stopě

Glopolis vydává publikaci s názvem „Kudy teče palmový olej“ jako příspěvek do diskuse o palmovém oleji v ČR.

Kudy teče palmový olej

Jak ovlivní pařížská dohoda českou politiku?

V sídle OSN v New Yorku podepsaly 22. dubna 2016 zástupci 175 zemí novu klimatickou dohodu dojednanou v závěru loňského roku v Paříži. Jak ale nová dohoda ovlivní klimatickou a energetickou politiku České republiky? Na to alespoň částečně odpovídá leták Jak ovlivní pařížská dohoda českou politiku? vydaný Klimatickou koalicí.

Jak ovlivní pařížská dohoda českou politiku?

Atlas uhlí

Atlas uhlí mapuje historii i současnost paliva, které změnilo svět i klima. 

Atlas uhlí

Pařížská dohoda - přelomový krok pro ochranu klimatu

Tento informační list shrnuje hlavní výsledky pařížského summitu o změně klimatu (COP21) a co budou znamenat pro Českou republiku.

Pařížská dohoda - přelomový krok pro ochranu klimatu

Studie Zákon džungle

Glopolis vydává studii s názvem Zákon džungle, která se zabývá problematikou palmového oleje.

None

Brožura Na čem (se) smaží Indonésie 2 vydání

Glopolis vydává 2. vydání brožury Na čem (se) smaží Indonésie, která se věnuje problematice palmového oleje.

Na čem (se) smaží Indonésie

Studie Role EU při budování spravedlivějších dodavatelských řetězců supermarketů

Glopolis vydává studii s názvem Role EU při budování spravedlivějších dodavatelských řetězců supermarketů. 

Studie Role EU při budování spravedlivějších dodavatelských řetězců supermarketů

Zpráva Aidwatch 2015

České fórum pro rozvojovou spolupráci - FoRS ve spolupráci s organizacemi Rozvojovka, Ústav mezinárodních vztahů,  Česko proti chudobě a Glopolis vydávají zprávu Aidwatch 2015, která přináší stručný přehled vývoje a zhodnocení české zahraniční rozvojové spolupráce za uplynulý rok.

Zpráva Aidwatch 2015

Proč a jak vybírat férové daně

Glopolis vydává příspěvek do publikace organizace Člověk v tísni k tématu férových daní.

Proč a jak vybírat férové daně

50 odstínů daňových úniků

Glopolis vydává českou verzi  výroční zprávy, která se zaměřuje na daňové úniky. V pořadí již třetí díl zprávy zjišťuje, jaká je role EU v nespravedlivém globálním daňovém uspořádání a jak evropští lídři problém řeší.

50 odstínů daňových úniků

Zpráva Fifty Shades of Tax Dodging

Glopolis představuje zprávu „Fifty Shades of Tax Dodging“, jejíž vznik koordinoval Eurodad a na její přípravě se podílela řada evropských neziskových organizací.

Zpráva Fifty Shades of Tax Dodging

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) – prvotní analýza dopadů Agendy 2030 a doporučení pro státní správu ČR

Glopolis vydává analýzu dopadů Agendy 2030 a následná doporučení pro státní správu ČR.

Financování pro rozvoj - Co lze očekávat od summitu v Addis Abebě?

Glopolis vydává pracovní materiál před mezinárodní konferencí OSN o budoucnosti financování globálního rozvoje v Addis Abebě.

Sborník projektu Česko hledá budoucnost

Glopolis vydává sborník projektu Česko hledá budoucnost,  který má přispět k rozproudění české debaty o budoucnosti a směřování naší společnosti.

None

Shrnutí projektu Česko hledá budoucnost

Glopolis vydává závěrečné shrnutí projektu Česko hledá budoucnost.

None

Společná pozice platformy Concord o potravinové bezpečnosti

Glopolis vydává Společnou pozici platformy Concord o potravinové bezpečnosti.

Zpráva Skryté zisky

Glopolis vydal zprávu Skryté zisky: nakolik Evropská unie přispívá k neférovému daňovému prostředí

Zpráva Skryté zisky

Energetická účinnost ve světle připravované legislativy EU pro období 2020-2030

Glopolis představuje podklad k diskusi pro odborný kulatý stůl v rámci Národního konventu o EU.

Energetická účinnost - podklad k diskuzi

Podkladový materiál k debatě „Alternativní investiční fondy“

Glopolis vydává podkladový materiál k debatě o alternativních investičních fondech.

Alternativní investiční fondy - podkladový materiál

Leták Palmový olej - problémy a řešení

Glopolis vydává leták a pohlednici o certifikovaném palmovém oleji.

Jaký palmový olej používají výrobci?

Studie 10 let členství České republiky v Evropské unii: Makroekonomický vývoj a ekonomická integrace

Glopolis vydává studii, jejímž cílem je zhodnotit hlavní makroekonomické efekty přistoupení České republiky k Evropské unii.

10 let členství České republiky v Evropské unii

Publikace Certifikace palmového oleje - od partnerství k udržitelnosti.

Glopolis vydává novou publikaci o certifikovaném palmovém oleji „Certifikace palmového oleje - od partnerství k udržitelnosti“.

Palm Oil from Indonesia - truck

Studie Ztracené sklizně

Glopolis vydává novou studii Ztracené sklizně: plýtvání a potravinová bezpečnost.

None

Studie Dvě strany jedné mince

Glopolis vydává novou studii Dvě strany jedné mince: zemědělství a potravinová bezpečnost v Bolívii.

None

Studie Ukradená revoluce

Glopolis vydává novou studii Ukradená revoluce - jak měla rostoucí spotřeba masa pomoci drobným zemědělcům.

Ukradená revoluce

Brožura Jak naše talíře otáčí světem

Glopolis vydává brožuru „Jak naše talíře otáčí světem“, která ukazuje spojitost mezi našim jídlem a děním ve světě.

Jak naše talíře otáčí světem

Cesta k celistvosti a sebe-vědomé Česko: Příležitosti nejen pro ekologické a rozvojové organizace po roce 2015

Glopolis vydává studii, která se zabývá výzvami a příležitostmi nového rámce globálního rozvoje po roce 2015 z pohledu českých rozvojových a ekologických neziskových organizacích.

Cesta k celistvosti

Příručka Tax Justice: Jak vytvořit úspěšnou kampaň?

Glopolis vydává třetí díl průvodce, který je úvodem do oblasti daní a vysvětluje, jak tato problematika souvisí s rozvojem.

Jak vytvořit úspěšnou kampaň?

Zpráva Jednou rukou brát, druhou dávat

Glopolis vydává zprávu Jednou rukou dávat a druhou brát: Role Evropy při úniku kapitálu souvisejícím s daněmi

Publikace Jednou rukou brát, druhou dávat

Briefing paper: Omezený přístup drobných producentů potravin na trhy v Africe

Glopolis vydává briefing paper přibližující téma postavení drobných farmářů a překážek, kterým čelí v souvislostí s prodejem své produkce. Tento dokument představuje stručný úvod do této problematiky.

Briefing paper Přístup k trhům

Příručka Tax Justice: Jak spolu souvisí daně a rozvoj?

Glopolis vydává první díl průvodce, který je úvodem do oblasti daní a vysvětluje, jak tato problematika souvisí s rozvojem.

Příručka Tax Justice: Jak spolu souvisí daně a rozvoj?

Mýty a legendy z neznámého světa

Glopolis vydává publikaci, která se zaměřuje na některé mýty o rozvojových zemích. 

Mýty a legendy z neznámého světa

Diskuzní sešit pro debatu Podnikání a Evropská unie v Ostravě

Glopolis vydává diskuzní sešit pro debatu Podnikání a Evropská unie, která se koná 10. prosince 2013 v Ostravě.

Diskuzní sešit k debatě Podnikání a Evropská unie v Ostravě

Infolist Míra finančního tajemství zůstává stále vysoká

Glopolis vydává infolist s názvem Míra finančního tajemství zůstává stále vysoká, jehož autorem je ekonom Petr Janský.

Infolist Míra finančního tajemství zůstává stále vysoká

Factsheet Dopady evropské politiky podpory biopaliv

Glopolis vydává český překlad factsheetu, které se zaměřuje na dopady evropské politiky podpory biopaliv.

Factsheet Dopady evropské politiky podpory biopaliv

Diskuzní sešit pro debatu Podnikání a Evropská unie v Hradci Králové

Glopolis vydává diskuzní sešit pro debatu Podnikání a Evropská unie, která se koná 3. prosince 2013 v Hradci Králové.

Pozvánka na debatu Podnikání a Evropská unie v Hradci Králové

Kuchařka Svět v kuchyni

Glopolis vydává kuchařku Svět v kuchyni, díky které si čtenáři nejen pochutnají, ale také odhalí příběh jídla na jejich talíři.

Svět v kuchyni

Briefing paper: Koherence politik pro rozvoj

Glopolis vydává briefing paper Koherence politik pro rozvoj: klíčová témata pro zemědělský sektor. Tento brief se stručně zabývá problematikou SZP, biopalivy, investicemi do zemědělství, zemědělským obchodem, spekulacemi s potravinovými komoditami, udržitelnou spotřebou a palmovým olejem. Přináší zásadní výtky a možná řešení.

Briefing paper Koherence politik pro rozvoj

Briefing: Zodpovědné investice do zemědělství

Při příležitosti letošního zasedání Výboru pro světovou potravinovou bezpečnost (Committee for World Food Security CFS) v Římě Glopolis vydává briefing zaměřující se na zodpovědné investice do zemědělství, které patří mezi jedno ze zásadních aktuálních témat, vyjenávaných na tomto fóru.

Příručka vyslance projektu Hlad nepřijímáme

Glopolis vydává Příručku vyslance projektu Hlad nepřijímáme. Příručka slouží jako zdroj informací a inspirace nejen vyslancům projektu, ale také všem zájemcům o problematiku hladu ve světě. 

Příručka vyslance

Brožura Na čem (se) smaží Indonésie

Glopolis vydává brožuru Na čem (se) smaží Indonésie, která se věnuje problematice palmového oleje.

Na čem (se) smaží Indonésie

Briefing paper pro debatu Zapojení ČR do posilování hospodářské koordinace EU

Glopolis vydává briefing paper pro debatu Zapojení ČR do posilování hospodářské koordinace EU. Dává to smysl?

Briefing paper pro debatu Zapojení ČR do posilování hospodářské koordinace EU

Briefing paper pro debatu Bankovní unie a ČR

Glopolis vydává briefing paper pro debatu Bankovní unie a ČR.

Bankovní unie a ČR

Globální potravinová bezpečnost

Glopolis vydává překlad studie Globální potravinová bezpečnost: Bilance čtyř let od vypuknutí „potravinové krize“ autorky Nory McKeon.

Globální potravinová bezpečnost

Energický boj s chudobou

Glopolis vydává český překlad infolistu, který představuje energii jako mocný nástroj pro boj s chudobou.

Energický boj s chudobou

Potravinová bezpečnost a zemědělský obchod v Keni

Glopolis vydává novou studii zaměřenou na potravinovou bezpečnost, zemědělskou produkci a problematiku dohod o volném obchodu mezi Keňou a EU.

Potravinová bezpečnost a zemědělský obchod v Keni

Odolnost v praxi

Glopolis vydává překlad publikace „Odolnost v praxi“ britské organizace Practical Action.

Odolnost v praxi

Energetická chudoba: skrytá tvář energetické krize

Glopolis vydává český překlad infolistu věnovaného tzv. energetické chudobě, tedy nedostatku vhodné moderní energie nutné k pokrytí základních potřeb, s nímž se potýká téměř třetina obyvatel planety.

Energetická chudoba: skrytá tvář energetické krize

Evropská zemědělská politika a obětování pěšce

Glopolis vydává překlad studie, která přispívá k prohloubení debaty o soudržnosti společné zemědělské politiky s politikami rozvoje a respektováním lidských práv.

Evropská zemědělská politika a obětování pěšce

Rozmanité zemědělství jako odpověď na měnící se klima

Glopolis vydává český překlad infolistu zaměřujícího se na biologicky rozmanitý způsob produkce potravin jako jeden ze způsobů reakce na dopad změny klimatu na zemědělství.

Rozmanité zemědělství jako odpověď na měnící se klima

Změna klimatu ničí rozvojový svět

Glopolis vydává český překlad infolistu o souvislostech změny klimatu a chudoby ve světě.

Změna klimatu ničí rozvojový svět

Velká debata o multiplikátoru: Možnosti pro fiskální stimul v ČR

Glopolis vydává studii shrnující debatu mezi zastánci úsporných a expanzivních opatření, nedávné odhady multiplikátorů několika ekonomik a zaměřuje se na jejich důsledky pro fiskální politiku v České republice.

None

Změna klimatu: Katastrofa pro chudé po celém světě?

Glopolis vydává český překlad infolistu, který se zabývá změnou klimatu jakožto klíčovou otázku pro rozvoj a boj s chudobou ve světě.

Změna klimatu: Katastrofa pro chudé po celém světě?

Průvodce mezinárodním klimatickým vyjednáváním

Glopolis vydává publikaci provádějící mezinárodním klimatickým vyjednáváním.

Průvodce mezinárodním klimatickým vyjednáváním

Briefing paper: Udržitelný nerůst

Glopolis vydává briefing paper, který představuje koncept udržitelného nerůstu.

Udržitelný nerůst

Podporuje uhlíkový trh rozvojovou spolupráci České republiky

Glopolis vydává infolist zaměřený na uhlíkový trh a rozvojovou spolupráci České republiky.

Podporuje uhlíkový trh rozvojovou spolupráci České republiky

Na pokraji kolapsu? Finanční krize: příčiny, důsledky a možnosti jednání

Glopolis vydává překlad výukového materiálu pro střední školy na téma příčin, důsledků a možných řešení finanční krize.

None

Biopaliva jako odpověď na změnu klimatu?

Glopolis vydává infolist zaměřený na problematiku biopaliv. 

Biopaliva jako odpověď na změnu klimatu?

Problematika cen potravin v Keni

Glopolis vydává novou studii, která přibližuje problematiku cen potravin v Keni.

Problematika cen potravin v Keni

Finanční krize po pěti letech: Stimuly vs. úsporná opatření

Glopolis vydává studii zaměřenou na debatu o úsporných opatřeních a fiskálních stimulech jakožto dvou možných cestách, jak se dostat z finanční krize.

Finanční krize po pěti letech: Stimuly vs. úsporná opatření

Studie Lidská práva v obchodní politice EU

Glopolis vydává studii, která se zabývá lidskými právy jako je jedním z explicitních cílů obchodní politiky EU.

None

Studie Banky ve vlastnictví klientů

Glopolis vydává studii pojednávající o alternativách ke komerčnímu bankovnictví.

Banky ve vlastnictví klientů

Studie Surovinové strategie Evropské unie

Glopolis vydává studii Surovinové strategie Evropské unie - Globální a domácí výzvy.

None

Briefing paper Surovinové strategie Evropské unie

Glopolis vydává briefing paper, který shrnuje hlavní závěry studie Surovinové strategie Evropské unie – globální a domácí výzvy.

Obálka briefing paperu Surovinové strategie Evropské unie

Zemědělci v zemích Jihu tváří v tvář změně klimatu: Původci, oběti nebo zachránci?

Analytické centrum Glopolis vydává brožuru Zemědělci v zemích Jihu tváří v tvář změně klimatu: Původci, oběti nebo zachránci?

Zemědělci v zemích Jihu tváří v tvář změně klimatu: Původci, oběti nebo zachránci?

Studie Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Dovolujeme si vám představit studii, která byla zpracována v rámci programu Cambridgeské univerzity pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově univerzitě v Budapešti.

Studie Boj s pastí přírodních zdrojů v Zambii – Úloha Evropské unie

Glopolis vydává studii, která zkoumá možné příčiny pasti přírodních zdrojů v Zambii a hodnotí účinnost těch nástrojů rozvojové politiky EU, jejichž cílem je zmírňovat negativní dopad těžebního odvětví na zbývající část hospodářství země. 

Obálka studie Boj s pastí přírodních zdrojů v Zambii

Infolist: Česká republika malým hráčem ve velkém poli

Glopolis vydává infolist, který přispívá do debaty o koherenci Společné zemědělské politiky EU s principy rozvojové spolupráce.

Obálka infolistu Česká republika malým hráčem ve velkém poli

Koherence zemědělské a rozvojové politiky

Studie „Koherence zemědělské a rozvojové politiky“, kterou pro Glopolis vyhotovil Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), se zabývá soudržností společné evropské zemědělské politiky s cíli evropské rozvojové politiky.

Koherence zemědělské a rozvojové politiky

Členské státy EU na cestě k soudržnější rozvojové politice

Nedávno vydaná studie „Členské státy EU a jejich směřování k vyšší koherenci politik pro rozvoj (PCD)“ se zabývá tím, jak byl doposud uplatňován politický program EU, jehož náplní je soudržnost nerozvojových politik s rozvojovými cíly, a navrhuje několik kroků, jak v tomto ohledu soudržnost evropských politik ještě zvýšit.

Koherence politik pro rozvoj

Otevřený prostor 2012: Mít či sdílet?

Sborník z již šestého semináře Trastu pro ekonomiku a společnost, který se zabýval tématem vlastnictví.

Otevřený prostor 2012: Mít či sdílet?

Informační balíček: Faktory ovlivňující zajišťování potravinové bezpečnosti v Africe

Téma hladu a potravinových krizí v poslední době rezonuje na mezinárodní politické a ekonomické scéně především v souvislosti s rostoucími cenami základních potravin. Glopolis proto představuje informační balíček zaměřený na některé faktory, které prohlubují současné problémy při zajišťování potravinové bezpečnosti v Africe.

IHH Humanitarian Relief Foundation/Flick.com/CCL

Infolist Klimatická změna a přenos technologií

Glopolis vydává infolist zaměřený na roli nových technologií v naplňování celosvětových klimatických cílů.

Climate Change an Technology Transfer / Obálka

Něco za něco

Glopolis vydává studii, která se zabývá britským bankovnictvím, výsadním postavením bank a ochrannou rukou, kterou nad nimi drží stát v době krize.

Obálka publikace Něco za něco

Infolist Pět procent z výnosů z emisního obchodování na klima

Glopolis a CDE vydávají infolist „Pět procent z výnosů z emisního obchodování na financování klimatických projektů v rámci české rozvojové zahraniční spolupráce - Přínosy pro Českou republiku“.

Obálka infolistu

Studie Chybějící rozměr

Glopolis vydává studii o evropských finančních reformách a udržitelném rozvoji.

Obálka studie Chybějící rozměr

Studie Daň z finančních transakcí

Glopolis vydává studii zaměřenou na problematiku daně z finančních transakcí.

Obálka studie Daň z finančních transakcí
Obálka Briefing paperu Biopaliva - paliva za jídlo?

Studie Dopad evropských a světových finančních reforem na rozvoj

Glopolis vydává studii, která se zaměřuje na dopad finanční krize na rozvojové země a na legislativní návrhy vytvořené v Evropě od vypuknutí krize.

Obálka studie Dopad evropských a světových finančních reforem na rozvoj

Studie Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské unie

EUROPEUM a Glopolis vydávají studii věnující se české debatě o víceletém finančním rámci EU.

Obálka studie "Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské unie"

Studie Ekonomika v pohybu

Glopolis vydává studii zaměřenou na problematiku daňových rájů.

Obálka studie Ekonomika v pohybu

Studie Dopad surovinové politiky Evropské unie na chudé země a vynořující se trhy

Glopolis vydává studii zaměřenou na dopad surovinové politiky Evropské unie na chudé země a vynořující se trhy.

Obálka studie "Dopad surovinové politiky Evropské unie na chudé země a vynořující se trhy"

Studie Čas na nový konsensus

Glopolis vydává studii zaměřenou na regulaci finančních toků pro dosažení stability a rozvoje.

Rozvojové následky světového soupeření o zdroje

Glopolis vydává briefing paper, který se zaměřuje na rozvojové následky světového soupeření o zdroje.

Obálka briefing paperu "Rozvojové následky světového soupeření o zdroje"

Infolist Tři roky poté

Glopolis vydává infolist zkoumající dopad finanční krize na globální vládnutí.

Obálka infolistu Tři roky poté

Infolist: Summit OSN ke změně klimatu v Durbanu

Glopolis a Klimatická koalice vydávají infolist k blížící se konferenci OSN o změně klimatu v jihoafrickém Durbanu (28. 11. – 9. 12. 2011).

Infolist ke klimatickému summitu v Durbanu 2011 / Fact Sheet Durban 2011

Zábory půdy v Africe

Glopolis vydává publikaci Zábory půdy v Africe - hrozba pro potravinovou bezpečnost.

Obálka publikace Zábory půdy v Africe - hrozba pro potravinovou bezpečnost

Infolist Vyhrňme si nohavice

Hnutí Duha, FoRS, CDE a Glopolis vydávají infolist zaměřený na adaptaci na klimatické změny.

Obálka infolistu "Vyhrňme si nohavice"

7 důvodů

Glopolis vydává podklad k diskusi „7 DŮVODŮ Proč využít část výnosů z obchodování s emisními povolenkami pro dlouhodobé financování klimatických opatření v rozvojových zemích“.

Studie Praktické kroky ČR ke koherenci politik pro rozvoj

Glopolis vydává studii, která se zabývá tím, jak pomocí praktických kroků a již existujících mechanismů zefektivnit vybrané rozhodovací procesy v české státní správě směrem k větší koherenci politik pro rozvoj. 

Obálka studie "Evropská investiční banka - investice pro rozvoj?"

Analýza návrhu Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti

Glopolis vydává analýzu návrhu Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti k veřejné konzultaci, která proběhla ve dnech 16. května - 5. června 2011. 

Obálka Analýzy návrhu Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti

Brožura k výstavě fotografií o změnách klimatu

Glopolis vydává brožuru, která doprovází putovní výstavu fotografií dokumentujících vliv globálního oteplování na chudé komunity rozvojových zemí.

Obálka brožury k výstavě "Adaptace na nepřízně osudu"

Proč jedna miliarda hladoví?

Glopolis vydává policy paper, který se zabývá příčinami a charakteristikami hladu ve světě.

Přední strana policy briefu "Proč jedna miliarda hladoví? Fakta a mýty"

Informační balíček o rostoucích cenách potravin

V souvislosti se současným trendem růstu cen potravin připravil Glopolis „informační balíček“ sestávající ze čtyř dokumentů, které se věnují rostoucím cenám potravin, problematice hladu a konceptu potravinové suverenity.

Etiopie

Studie Development in Domestic and Global Politics

Glopolis vydal publikaci zabývající se různými přístupy k rozvojové problematice.

Cover of the "Development in Domestic and Global Politics" Paper

Krize a rozvojové země

Glopolis vydává novou studii, která se zaměřuje na dopad finanční a ekonomické krize na rozvojové země.

Obálka studie Krize a rozvojové země

Indikátory blahobytu

Zelený kruh a Hnutí Duha vydávají společně publikaci Indikátory blahobytu, do níž přispěl jednou kapitolou také Jiří Čáslavka z Glopolisu.

Obálka studie Indikátory blahobytu

Kapesní průvodce krizí

Glopolis vydává infolist, který se zabývá finanční a ekonomickou krizí a jejím dopadem na rozvojové země.

Obálka infolistu "Kapesní průvodce krizí"

Kdo se (ne)bojí mezinárodních daní?

Glopolis vydává infolist zabývající se otázkou mezinárodních daní a jejich přínosem v boji proti chudobě a klimatickým změnám.

Obálka infolistu "Kdo se (ne)bojí mezinárodních daní?"

Institucionální investoři

Glopolis vydává infolist zabývající se problematikou institucionálních investorů, jejich rolí na finančních trzích a vlivu na země „globálního Jihu“.

Obálka infolistu "Institucionální investoři"

Černá díra rozvojového financování

Glopolis vydává infolist, který se zabývá tématem daňových a kapitálových úniků ze zemí Jihu.

Obálka infolistu "Černá díra rozvojového financování"

Jak předejít příští krizi

Glopolis vydává studii zabývající se finanční a ekonomickou krizí.

Obálka Jak předejít příští krizi

Férové globální finance

V rámci evropského projektu „Enhancing Policy Coherence, Making Development Work Better“ vydal Glopolis novou případovou studii Férové globální finance

Obálka případové studie "Férové globální finance"

Kdo hledí za plot české zahrádky

Pražský institut pro globální politiku – Glopolis pro vás připravil analýzu programů osmi politických stran (ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, SZ, TOP09, VV a SPOZ). Studie srovnává volební programy v oblastech finanční a ekonomické krize, rozvojové, potravinové, energetické a klimatické politiky.

Jak ovlivnit politiku

Glopolis vydává manuál o lobbingu určený pro českou občanskou společnost.

Jakou chceme rozvojovou spolupráci České republiky?

České fórum pro rozvojovou spolupráci - FoRS vydává poziční dokument k připravované koncepci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 

Transfer technologií

Glopolis vydává publikaci Transfer technologií pojednávající o problematice moderních technologií, které jsou důležitou podmínkou přechodu na nízko-uhlíkový model ekonomického rozvoje.

Obálka Transfer technologií

Rozvojová pomoc nestačí

Glopolis vydává publikaci Rozvojová pomoc nestačí. Alternativní politické přístupy k chudobě a bezmoci ve světě, která se snaží ukázat bližší, avšak kritický, pohled na současné debaty o „alternativách“, jež nejvíce hýbou rozvojovou politikou.

Obálka Rozvojová pomoc nestačí

Globalizace a rozvoj

Glopolis vydává publikaci Globalizace a rozvoj, která obsahuje tematické příspěvky různých autorů ze dvou zemí regionu střední a východní Evropy, pojednávající o konceptu rozvoje, finanční krizi, zemědělském rozvoji a energetické soběstačnosti.

Rozvojový profil České republiky

Glopolis vydává publikaci „Rozvojový profil České republiky. Problematický vliv české ekonomiky a politiky na země Jihu“.

Studie Role obnovitelných zdrojů energie v gruzínském energetickém sektoru

Glopolis vydává studii pojednávající o roli obnovitelných zdrojů energie v gruzínském energetickém sektoru.

Obálka studie Role obnovitelných zdrojů energie v gruzínském energetickém sektoru

Financování klimatických změn

Na začátku prosince se v dánské Kodani uskuteční dlouho očekávaná Konference OSN o změnách klimatu, jejímž cílem je přinést novou dohodu, která by nahradila Kjótský protokol, jehož platnost vyprší v roce 2012. Hlavním cílem nové dohody je zajistit snižování produkce skleníkových plynů a nastavit adaptační opatření na již nevyhnutelné dopady klimatických změn.

Zpráva Aid Watch: Česká pomoc na rozcestí

V současné době vyšla nová zpráva nevládních organizací o zahraniční rozvojové spolupráci v letech 2008 - 2009 s názvem Česká pomoc na rozcestí, do které přispěl kapitolou o koherenci politik pro rozvoj Petr Lebeda z Glopolis.

Čistá energie pro rozvojové země

Rostoucí počet obyvatel naší planety, zvyšující se poptávka po energiích a klimatické změny představují zásadní ohrožení přírodních systémů, na nichž je naše civilizace závislá. Pro ochranu životního prostředí a rozvoj lidských společností je třeba najít způsob, jak uspokojit zvyšující se poptávku po energiích v rychle se rozvíjejících ekonomikách, zpřístupnit moderní energetické služby zejména chudým komunitám v nejméně vyspělých zemích světa a zároveň celosvětově snižovat emise skleníkových plynů.

Jak připravit kampaň

Kampaň není věda. Ale vyžaduje o trochu víc, než jen dobrý nápad, nadšení a touhu vyřešit závažný společenský problém. Aby kampaň mohla být úspěšná, je nutné dobře ji promyslet a připravit. Glopolis proto přináší stručného průvodce kampaněmi.

Pražská deklarace: Za přeměnu světa v krizi

Účastníci konference „Svět v krizi: jaké reformy globální ekonomiky a politiky?“ diskutovali v předvečer dubnové londýnské schůzky G20 a summitu EU-USA v Praze o kořenech, dopadech a odpovědích na finanční krizi, hospodářský útlum, klimatické změny, nevhodné zacházení s přírodními zdroji, rostoucí nerovnosti a nestabilní ceny potravin a ropy.

Společná zodpovědnost za klimatické změny

Publikace Společná zodpovědnost za klimatické změny (PDF, 584 KB) přibližuje jednu z oblastí zájmu NNO, kterou jsou změny klimatu. Analyzuje tento problém, identifikuje relevantní mezinárodní i národní instituce a jejich úlohu, popisuje rozhodovací mechanismy a nastiňuje možnosti a nástroje, kterými mohou neziskové organizace politická rozhodnutí ovlivnit. Na konkrétním příkladu je zde tedy popsáno to, co by si každá organizace měla zjistit a ujasnit dříve, než sama vstoupí do politického ringu.

Liberalizace kapitálových účtů

Článek profesora E. Prasada z Cornell University a profesora R. Rajana z University of Chicago A Pragmatic Approach to Capital Account Liberalization, který se zabývá liberalizací kapitálových účtů.

ODI: The Global Financial crisis And Developing Countries

Studie britského Overseas Development Institute The Global Financial Crisis and Developing countries – what can the EU do? (DOC, 1 MB). Studie byla vypracována pro neformální schůzku evropských rozvojových ministrů, která se konala 29. a 30. ledna 2009 v Praze.

Zodpovědný obchod - zdravější zemědělství

Světové zemědělství se potýká s velkými problémy a mnohostrannému významu tohoto odvětví se při vytváření mezinárodních obchodních politik nevěnuje příliš pozornosti.

Peníze, energie a potraviny pod kontrolou

Ve studii Peníze, energie a potraviny pod kontrolou (PDF, 432 KB) nabízí analytický tým Pražského institutu pro globální politiku – Glopolis základní rozbor hlavních globálních krizí současnosti a jejich vazby na rozvojové země a boj s chudobou. Jejím cílem je poukázat na příčiny, dopady a zejména různá řešení finanční krize, změn klimatu a vysokých cen energie a potravin na pozadí českého předsednictví EU.

Studie (PDF, 432 KB)

Jak objevit Ameriku?

NEF (the new economics foundation – Nadace pro novou ekonomiku) vytvořila rámec pro další diskusi o vybudování finančního systému, který podporuje trvale udržitelnou a spravedlivou ekonomiku.

Svět v krizi: Zdroje a ekonomiky pro chudé země

Publikace Svět v krizi: Zdroje a ekonomiky pro chudé země (PDF, 130 KB) je odpovědí Glopolis na oficiální program českého předsednictví. Glopolis v ní představuje 9 konkrétních požadavků na kroky, které by EU mohla a měla učinit v reakci na krizi pro větší kontrolu nad financemi, čistší energetiku a potravinovou bezpečnost.

Velké plány, peníze a pády – hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi

Studie Velké plány, peníze a pády – hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi, jeímž autorem je ředitel Glopolis Petr Lebeda, se zabývá příčinami, následky a řešením finanční a ekonomické krize. V závěru navrhuje opatření, jež by měla vést k efektivní a demokratické kontrole nejen finančních trhů, ale i vlád samotných, k „promyšlené a dobrovolné liberalizaci“ a oslabení finanční dominance ekonomiky.

Potraviny nebo palivo

Biopaliva se nedávno stala velmi populárním fenoménem. Zdálo se totiž, že by mohla nabízet řešení na dva zásadní globální problémy naší doby: na klimatickou a energetickou krizi.

Odpovědnost bez hranic: klima a chudoba

Rozvojové, humanitární a ekologické nevládní organizace ve spolupráci s Informačním centrem OSN představili na tiskové konferenci, která proběhla 4. prosince 2008 publikaci „Odpovědnost bez hranic: klima a chudoba“.

Evropská regionální fóra

V souvislosti s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie v první polovině roku 2009 pořádá Respekt institut cyklus šesti veřejných fór ve vybraných krajských městech. Domácí experti budou za účasti veřejnosti diskutovat ekonomické a sociální bariéry současné Evropské unie. Regionální fóra se budou věnovat vzdělání, vědě a vývoji, trhu práce či zeleným technologiím. Dalšími diskutovanými tématy budou evropská politika k východním sousedům a Společná zemědělská politika.

Publikace „ Evropská regionální fóra (PDF, 2 MB)" přináší základní informace k tématům, která budou v rámci veřejných fór diskutována.

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika je již tradičně jedním z nejožehavějších témat evropské agendy. Přestože prošla v průběhu posledních šestnácti let řadou reforem, nadále se diskutuje o tom, zda vůbec a za jakých podmínek je dotování evropského zemědělství ospravedlnitelné, jak peníze určené na zemědělství a rozvoj venkova nejlépe rozdělovat a o co by měla evropská zemědělská politika primárně usilovat.

Koherence české zemědělské a obchodní politiky s rozvojovými cíli

Studie Koherence české zemědělské a obchodní politiky s rozvojovými cíli (PDF, 302 KB) se zabývá koherencí Společné zemědělské politiky EU (SZP) a zemědělské obchodní politiky s rozvojovými cíli. Poukazuje na hlavní negativní účinky SZP a obchodu na rozvojové země a jejich příčiny a představuje možnosti, jak posílit soudržnost českých mechanismů pro tvorbu zemědělské, obchodní a rozvojové politiky.

Férová konkurence a zodpovědný liberalismus pro předsednictví ČR Radě EU

Poziční dokument, který Glopolis vydává pod názvem Férová konkurence a zodpovědný liberalismus pro předsednictví ČR Radě EU (PDF, 1 MB), je jednak reakcí na poslední verzi textu o hlavní prioritní oblasti v dokumentu Úřadu vlády ČR (říjen 2007), a jednak kritickou reflexí celkového pojetí priorit, širších cílů a dosavadního procesu příprav českého předsednictví.

Klimatické změny a rozvojové země

Studie Klimatické změny a rozvojové země shrnuje poznatky týkající se klimatických změn, jejich příčin, rozsahu, kauzálních souvislostí i dopadů na rozvojový svět. Zároveň se snaží poskytnout přehled potenciálních řešení, která spočívají v adaptaci na již nevyhnutelné dopady změn podnebí a v postupném snižování emisí skleníkových plynů.

Studie ke stažení (PDF, 1 MB).

Agriculture and Development - Towards Alternatives

Studie Agriculture and Development – Towards Alternatives se snaží zodpovědět následující otázky: 1) Jak může zemědělství přispět k udržitelnému rozvoji; 2) Proč je role zemědělství jakožto silného činitele pro rozvoj podceňována; 3) Jaké mohou být hlavní rysy alternativního přístupu k rozvoji, které by uplatňovaly zemědělství jako jeden z nástrojů? Existuje rámec, který by se zaměřoval na roli zemědělství pro rozvoj a za jakých podmínek by měl být realizován?

Jak v ČR zvýšit koherenci mezi tvorbou obchodní a rozvojové politiky

Rozvojové cíle Organizace spojených národů pro nové tisíciletí představují ambiciózní a dosud nejkomplexnější snahu mezinárodního společenství o snížení chudoby a dosažení rovnoprávného a udržitelného rozvoje na celé planetě.

Studie „WTO před zasedáním v Hongkongu: Mezinárodní obchod a rozvoj - Pozice EU a ČR“

Byla vydána studie Pražského institutu pro globální politiku - Glopolis s názvem „WTO před zasedáním v Hongkongu: Mezinárodní obchod a rozvoj - Pozice EU a ČR“.

glopolis 2014