Analytické centrum Glopolis  promýšlí a podporuje společenské změny, jejichž cílem je chytrá ekonomika, vyšší politická kultura a zodpovědné globální řízení.

(Ne)legální úniky kapitálu

Z rozvojových zemí každoročně odplynou stovky miliardy dolarů. Odhady se různí, Evropská komise ve svých dokumentech uvádí údaj 649 mld. dolarů, podle výzkumného centra Global Financial Integrity jde až o 1 000 mld. dolarů. Tento odliv kapitálu představuje mezi 120 – 180 mld. dolarů nevybraných daní (Zdroj: Beyond 2015: towards a compehensive and integrated appraoch to financing poverty eradication and sustanable development). Pro srovnání - roční celosvětový objem oficiální rozvojové pomoci (ODA) v roce 2012 činil necelých 126 mld. dolarů (http://www.gfintegrity.org/). Tolerance takto masivních úniků finančních zdrojů, které by bylo možné využít na sociální projekty, rozvoj infrastruktury a dalších kapacit nutných pro rozvoj, do jisté míry zpochybňuje upřímnost závazků vyspělých zemí bojovat s globální chudobou. 

Nelegální úniky kapitálu navíc zatěžují i bohaté země. Generální ředitelství pro daně a celní unii (DG TAXUD) na svých internetových stránkách odhaduje, že v důsledku daňových úniků a manipulací odplyne z členských států Evropské unie (EU) až 1 bilion eur (European Commission - Fight against tax fraud and tax evasion)

Když zmiňujeme (ne)legální úniky kapitálu, nemáme na mysli situaci, kdy se investor rozhodne přemístit svoji ekonomickou činnost do jiné země. I když i toto může mít řadu negativních důsledků (např. ztráta pracovních míst), jde o realitu vyplývající z povahy globalizované ekonomiky. Úniky kapitálu, na které se v tomto projektu zaměřujeme, lze rozdělit do dvou skupin. První, menší skupina představující asi 36 % z celkového objemu, připadá na daňové podvody, korupci a trestnou činnost (např. obchodování s drogami, lidmi, zbraněmi apod.). Tyto úniky jsou trestné podle stávajících pravidel. Druhou, větší skupinu tvořící kolem 64 % z celkového objemu, tvoří úniky pocházející z obchodní činnosti nadnárodních korporací. Globalizovaná ekonomika a nedostatky v zákonech umožňují korporacím velmi účinně přesouvat zisky ze zemí s vyšší daňovou kvótou do zemí s nižším či nulovým zdaněním. Mechanismy, které k tomu používají, spadají do tzv. „šedé zóny“. Nelze je označit za nelegální (proto v nadpisu používáme závorek), ale spíše za manipulativní a neférové. 

Oba druhy (ne)legálních úniků využívají nízké transparentnosti (skuteční vlastníci bankovní kont či výnosů se mohou snadno skrýt), neochoty sdílet informace s daňovými úřady dalších států (bankovní tajemství znamená víc, než potrestání zloděje), nízkých či nulových daňových sazeb ze zisku a dalších administrativních úlev (např. snadné založení společnosti, možnost využít atypické právní formy, sporadické či žádné kontroly hospodaření atd.). Výše uvedené „služby“ poskytují země a území, které jsou označovány za daňové ráje. Právě ty hrají v celém příběhu (ne)legálních úniků kapitálu, stejně jako v našem projektu, hlavní roli. 

Nízká míra transparentnosti vlastnických struktur komplikuje vyšetřování řady korupčních kauz v České republice (namátkou lze zmínit kauzu předražené výroby jízdenek pražského Dopravního podniku, kdy 73 milionů korun skončilo v neprůhledné společnosti na Britských panenských ostrovech, anebo kauzu předražené Open Card, kdy firma Haguess s anonymními vlastníky inkasovala stovky milionů korun). Lepší pravidla na mezinárodní úrovni tak mohou zlepšit situaci i u nás. A naopak.

Pokud Vás téma zaujalo, měli byste zájem dozvědět se více nebo se přímo zapojit do aktivit, můžete kontaktovat koordinátora projektu Ondřej Kopečného na kopecny@glopolis.org.

Hlavní cíle projektu v ČR

  • upozornit na problém (ne)legálního odlivu kapitálu (nejen) v kontextu rozvojové spolupráce, seznámit českou veřejnost s příčinami, mechanismy, dopady a řešením (ne)legálních úniků kapitálu;
  • získat podporu ze strany úředníků a zástupců politických stran pro návrhy (na české, evropské či globální úrovni), které by mohly pomoci ve snížení objemu (ne)legálních úniků kapitálu;
  • posilovat a rozšiřovat síť organizací, které se tématu (ne)legálního odlivu kapitálu v různých kontextech (např. rozvojovém, proti-korupčním, daňovém apod.) věnují.

Hlavní aktivity a výstupy v ČR

  • publikace a studie pro širší i odbornou veřejnost, články;
  • propagace tématu skrze webové stránky, sociální sítě a akce pro veřejnost (např. ve spolupráci s kampaněmi zaměřenými na rozvojovou spolupráci); 
  • semináře, přednášky a veřejné diskuse;
  • dialog se zástupci relevantních institucí.

Koordinátor projektu za Glopolis

Ondřej Kopečný, kopecny@glopolis.org

Trvání projektu

leden 2013 – prosinec 2015

Financování projektu (české části)

104 039 EUR (na tříleté období)

Hlavní donoři:

  • 75 % Evropská komise, EuropeAid 
  • 25 % Česká rozvojová agentura

Partnerské organizace

Články

Rok od LuxLeaks: Bez razantnější změny mezinárodních daňových pravidel se podobné aféry budou opakovat

Foto z happeningu k výročí aféry LuxLeaks

Glopolis vydává tiskovou zprávu k prvnímu výročí od vypuknutí aféry LuxLeaks, která odhalila nekalé daňové praktiky stovek nadnárodních firem v Lucembursku. Jaká je situace v oblasti mezinárodních daňových pravidel rok od LuxLeaks, zjistíte níže.

TZ: Státníci míří na mezinárodní konferenci OSN o budoucnosti financování globálního rozvoje v Addis Abebě. Český premiér i ministři zůstávají doma

Fotografie ze snídaně s novináři na téma konference v Addis Abebě

V pondělí 13. července začíná v Addis Abebě v Etiopii mezinárodní konference OSN o financování rozvoje. Představitelé států zde budou rozhodovat, kde hledat finanční zdroje na plnění nových rozvojových cílů. Rokem 2015 totiž skončí lhůta pro stávající Rozvojové cíle tisíciletí (tzv. MDGs). Jedná se o první ze tří zásadních konferencí, které se v nadcházejících šesti měsících zaměří na globální otázky.

Daňové úniky nejvíc škodí chudým zemím

Do chudých zemí posílají v rámci rozvojové spolupráce vyspělé země méně peněz, než odsud nezákonně odchází do daňových rájů.

Evropský parlament by měl důkladně prošetřit daňové úniky

Analytické centrum Glopolis se připojilo k výzvě 34 neziskových organizací, které vyzývají členy Evropského parlamentu, aby podpořili návrh na vytoření komise pro vyšetřování údajných přestupků a nesprávných úředních postupů v daňové oblasti.

Proč potřebujeme registr skutečných vlastníků

Korupce, daňové úniky, praní špinavých peněz – v Bruselu právě probíhají důležitá jednání, jejichž výsledek může omezit nekalé praktiky, které stojí evropské daňové poplatníky miliardy eur ročně.

TZ:Boj české vlády s daňovými úniky je děravý - zapomíná na agresivní daňové plánování

Anonymní vlastníci - jedna z příčin daňových úniků

Nerozhodnost a nedostatek aktivního přístupu, tak ohodnotili odborníci nevládních organizací z 15 zemí Evropské unie přístup české vlády k boji proti daňovým únikům na mezinárodní úrovni ve zprávě „Skryté zisky: nakolik Evropská unie přispívá k férovému daňovému prostředí“, kterou dnes zveřejnilo analytické centrum Glopolis.

Volby do EP: stop daňovým únikům


Nejchudší země přicházejí kvůli daňovým únikům o dvojnásobek toho, co od Evropské unie obdrží v podobě rozvojové pomoci. Daňové úniky z členských států EU dosahují částky, která se rovná rozpočtu celé unie na 7 let. Příští Evropský parlament to může změnit.

Jak na daňové úniky: úřední nebo veřejná kontrola?

Ilustrační foto / Zdroj sxc.hu / Jonathan Ruchti

Sobotkova vláda nedávno představila plán, jak omezit únik daní do zahraničí. Téměř třináct tisíc firem působících v České republice má vlastníka v některém z daňových rájů, kam prostřednictvím dividend, půjček, licencí nebo faktur za poradenské služby posílají ročně desítky miliard korun. Tím snižují objem odvedených daní v ČR.

Video Kam se ty peníze poděly? Aneb Stop daňovým únikům!

Krátký film organizace Christian Aid o daňových únicích a jejich vlivu na chudobu ve světě.

Publikace

Proč a jak vybírat férové daně

Glopolis vydává příspěvek do publikace organizace Člověk v tísni k tématu férových daní.

Proč a jak vybírat férové daně

50 odstínů daňových úniků

Glopolis vydává českou verzi  výroční zprávy, která se zaměřuje na daňové úniky. V pořadí již třetí díl zprávy zjišťuje, jaká je role EU v nespravedlivém globálním daňovém uspořádání a jak evropští lídři problém řeší.

50 odstínů daňových úniků

Zpráva Fifty Shades of Tax Dodging

Glopolis představuje zprávu „Fifty Shades of Tax Dodging“, jejíž vznik koordinoval Eurodad a na její přípravě se podílela řada evropských neziskových organizací.

Zpráva Fifty Shades of Tax Dodging

Financování pro rozvoj - Co lze očekávat od summitu v Addis Abebě?

Glopolis vydává pracovní materiál před mezinárodní konferencí OSN o budoucnosti financování globálního rozvoje v Addis Abebě.

Zpráva Skryté zisky

Glopolis vydal zprávu Skryté zisky: nakolik Evropská unie přispívá k neférovému daňovému prostředí

Zpráva Skryté zisky

Příručka Tax Justice: Jak vytvořit úspěšnou kampaň?

Glopolis vydává třetí díl průvodce, který je úvodem do oblasti daní a vysvětluje, jak tato problematika souvisí s rozvojem.

Jak vytvořit úspěšnou kampaň?

Zpráva Jednou rukou brát, druhou dávat

Glopolis vydává zprávu Jednou rukou dávat a druhou brát: Role Evropy při úniku kapitálu souvisejícím s daněmi

Publikace Jednou rukou brát, druhou dávat

Příručka Tax Justice: Jak spolu souvisí daně a rozvoj?

Glopolis vydává první díl průvodce, který je úvodem do oblasti daní a vysvětluje, jak tato problematika souvisí s rozvojem.

Příručka Tax Justice: Jak spolu souvisí daně a rozvoj?

Infolist Míra finančního tajemství zůstává stále vysoká

Glopolis vydává infolist s názvem Míra finančního tajemství zůstává stále vysoká, jehož autorem je ekonom Petr Janský.

Infolist Míra finančního tajemství zůstává stále vysoká
glopolis 2014