Analytické centrum Glopolis  promýšlí a podporuje společenské změny, jejichž cílem je chytrá ekonomika, vyšší politická kultura a zodpovědné globální řízení.

Kampaň Zrušme daňové ráje!

Čeho chceme dosáhnout

V roce 2011 se ve Francii sejdou představitelé zemí G20. Požadujeme, aby přijali taková opatření, která povedou ke zrušení daňových rájů, které umožňují nadnárodním firmám i bohatým jednotlivcům skrývat své zisky a vyhýbat se tak povinnému zdanění. Podle odhadů protéká daňovými ráji až 11 000 miliard amerických dolarů, přičemž tato území vytváří jen 3 % světového HDP (Attac France 2007).

Daňových rájů využívají i firmy v České republice. V roce 2010 mělo své sídlo na území kvalifikovaném jako daňový ráj přibližně 11 424 českých firem (Čekia 2011). Státní rozpočet kvůli tomu přichází o miliardy korun.

Kromě vyspělých států daňové úniky poškozují zejména nejchudší země planety. Podle odhadů nadnárodní firmy připraví rozvojové země o více než sto miliard amerických dolarů ročně. Tato částka se téměř rovná ročnímu globálnímu rozpočtu na rozvojovou spolupráci. Tyto prostředky chybí při zajištění dostupného zdravotnictví, vzdělávání, potravin a dalších životních potřeb nejchudších obyvatel planety.

Světové společenství tak na jedné straně poskytuje rozvojovým zemím finanční pomoc pro vymýcení chudoby, na druhé straně toleruje obrovské úniky kapitálu, které proudí skrze daňové ráje zpět do vyspělých zemí.

Státy skupiny G20 proto musí splnit své sliby a uzavřít daňové ráje.

Jak se mohu připojit


Podpořte koalici organizací z celého světa.

Zašlete email José Manuelu Barosovi, který se jako předseda Evropské komise účastní zasedání skupiny G20.

Dejte najevo, že si jako občan/občanka Evropské unie nepřejete, aby daňové ráje dále přispívaly ke svízelné situaci zemí v nejchudších zemích světa.

E-mail můžete poslat na stránkách kampaně End Tax Haven Secrecy

Pokud se o tomto tématu chcete dozvědět více, doporučujeme vám k přečtení publikaci Černá díra rozvojového financování (PDF, 138 KB)

glopolis 2014