Analytické centrum Glopolis  promýšlí a podporuje společenské změny, jejichž cílem je chytrá ekonomika, vyšší politická kultura a zodpovědné globální řízení.

Potravinová bezpečnost

Program potravinové bezpečnosti Glopolis zahájil svou činnost v roce 2007. Od té doby se jeho práce soustředila především na dvě oblasti. Jedná se za a) o informování o příčinách chronického hladu, problematice práva na potraviny a různých dimenzích potravinové bezpečnosti. Za b) posilování koherence/jednotnosti evropských politik (zemědělské, obchodní, energetické a investiční) s rozvojovými snahami v méně rozvinutých zemích.

Od roku 2013 se Glopolis začal zabývat hlavně přeměnou potravinových systémů s cílem zajistit, aby byly spravedlivější a globálně udržitelnější.

Tento program má za cíl vyvolat přímé reakce na Severu, ale také i na Jihu, což představuje pro Glopolis novou oblast činnosti.

Na Severu

Naším současným klíčovým zaměřením je zodpovědná spotřeba jídla. Glopolis se proto zaměřuje na zvyšování povědomí a propagaci aktivit na podporu zodpovědného zacházení s potravinami a zodpovědných modelů produkce potravin v České republice a v Evropě. Hlavními tématy jsou:

• plýtvání potravinami
• palmový olej
• dovoz krmiv a spotřeba masa

Na Jihu

S cílem podporovat přímé změny tam, kde jsou nejvíce zapotřebí, Glopolis podporuje snahy afrických producentů rýže pěstovat dostatečné množství této plodiny lokálně (je to jedna ze základních potravin) a snížit tak závislost na jejím dovozu. Cílem našeho projektu je posílení možností producentů ovlivňovat hodnotový řetězec produkce rýže a zároveň se prosadit na regionální i národní úrovni.

Způsob naší práce

• Angažujeme se v informování veřejnosti a globálních vzdělávacích programech. Pracujeme s novináři, školami, učiteli a studenty po celé České republice. Více se dozvíte na stránkách našeho festivalu Svět na talíři, na stránkách projektu Hlad nepřijímáme nebo na stránkách školní soutěže Umění v jídle, jídlo v umění;

• Spolupracujeme s nejrůznějšími zainteresovanými aktéry (neziskovými organizacemi, byznysem, farmáři). Informujeme o důležitých iniciativách. Podívejte se na náš newsletter MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami nebo na poznámky z debaty o plýtvání potravinami.

• Zapojujeme se do politických debat s cílem zajistit soulad politik na české i evropské úrovni s rozvojem a naplňováním práva na potraviny. Více informací o společných aktivitách s evropskou platformou CONCORD týkajících se spravedlivějších politik (např. SZP, výroba biopaliv z potravin) najdete zde.

Probíhající projekty

Filmový festival Země na Talíři

Menu pro změnu

Produkce rýže

Supply cha!nge

Témata:

Podívejte se na:

Zajímavé externí odkazy:

European Food Declaration

International Year of Family Farming Campaign

1billionhungry

Kontakty

Aurèle Destrée

vedoucí programu
+420 272 661 132
destree@glopolis.org

Christine Doležalová (Maritz)

projektová manažerka a analytička
maritz@glopolis.org

Tereza Čajková

koordinátorka projektu
cajkova@glopolis.org

Marie Plojharová

monitoring a evaluace
plojharova@glopolis.org

Tereza Weissová

koordinátorka festivalu
weissova@glopolis.org

Linda Gandalovičová

projektová koordinátorka
gandalovicova@glopolis.org

Články

V Plesné děti vařily s babičkami podle starých receptů

None

Základní škola v Plesné 25. května zorganizovala den, během kterého vařily babičky spolu s dětmi. Vycházely přitom z tradičních rodinných kuchařek.

Šlo o součást celoročního projektu Menu pro změnu, díky němuž se žáci dozvídali, jak to, co jíme, ovlivňuje svět.

Gymnazisté v Šumperku mění jídelníček

Studenti šumperského gymnázia v Regionální kavárně

Gymnázium v Šumperku uspořádalo regionální kavárnu, v níž studenti v roli obsluhy nabízeli jídlo od místních farmářů.  Díky projektu Menu pro změnu se učí znát místní a sezónní plodiny. 

Příliš drahá cesta do koše, aneb s vyhozeným jídlem končí v koši benzín, hnojiva i litry vody

Food and energy - Flickr - Matthias Ripp

S vyhozeným jablkem nekončí v koši jen vláknina, vitamíny a minerály, ale také množství vody, které bylo potřeba při jeho vypěstování a zpracování. Stejně tak zmizí mnoho živin z půdy, použitých hnojiv či pesticidů. Do procesu jsou zapojeni lidé, kteří za práci dostávají mzdu a používají stroje, které zase potřebují k provozu energii (elektřinu, naftu). V neposlední řadě pak na půdě, na které roste „jídlo pro koš“, mohlo vyrůst něco jiného nebo mohla mít úplně jiný smysl.

Newsletter MaPPP - IV. číslo 2015

Glopolis vydává čtvrté letošní číslo newsletteru MaPPP - v nové úpravě!

Newsletter MaPPP - březen 2015

Glopolis vydává třetí číslo newsletteru MaPPP v tomto roce.

Newsletter MaPPP - únor 2015

Glopolis vydává druhé číslo newsletteru MaPPP v tomto roce.

Newsletter MaPPP - leden 2015

Glopolis vydává první číslo newsletteru MaPPP v novém roce 2015.

Newsletter MaPPP - prosinec 2014

Glopolis vydal vánoční číslo newsletteru MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami.

Polovina balených potravin v našich supermarketech má zvláštní pachuť. Víte proč?

Palm Oil from Indonesia - truck

„Jsem jenom turista. Chci jen udělat nějaké fotky,“ to byly moje nacvičené odpovědi na všechny otázky místních lidí ve vesnici Bukit Duabelas (Dvanáct hor) na hranici stejnojmenného národního parku, nejmenšího na indonéském ostrově Sumatra. Články o návštěvách cizinců v této oblasti jasně varovaly: výzkumníci, novináři ani obyčejní šťouralové, ke kterým se řadím já, tu nejsou vítáni.

Newsletter MaPPP - říjen-listopad 2014


Glopolis vydal čtrnácté číslo newsletteru MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami.

Měsíčník MaPPP - září 2014

Glopolis vydal dvanácté číslo měsíčníku MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami.

Měsíčník MaPPP - červen 2014

Glopolis vydal dvanácté číslo měsíčníku MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami.

Měsíčník MaPPP - květen 2014

Glopolis vydal jedenácté číslo měsíčníku MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami.

Regionální konference FAO o plývtávní potravinami

Od 2. do 4. dubna 2014 proběhlo 29. zasedání Regionální konference FAO v Rumunsku, kde měl proslov i zástupce České republiky.

Měsíčník MaPPP - Duben 2014

Glopolis vydal desáté číslo měsíčníku MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami.

Měsíčník MaPPP - Březen 2014

Glopolis vydal deváté číslo měsíčníku MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami.

Hladová a zabíraná Afrika

Továrna na zpracování kávových bobů v Keni

Vnímání černého kontinentu, obzvláště v rozvinutém světě, je dnes značně protikladné. Je sice neoddiskutovatelným faktem, že mnohé země v současnosti zažívají na své poměry nebývalý ekonomický růst, na druhou v Africe stále přetrvávají „klasické rozvojové“ problémy. Nejlépe to dokládají čísla podvyživených lidí, jejichž počet se stále zvyšuje. Podle výroční zprávy Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) trpí v subsaharské Africe hladem či podvýživou každý čtvrtý člověk – přitom na světě „jen“ každý osmý. Splnění prvního Rozvojového cíle tisíciletí, který měl ambici snížit počet hladových do roku 2015 na polovinu, tak Afrika nedosáhne. Kde hledat příčiny?

Měsíčník MaPPP - Únor 2014

Glopolis vydal osmé číslo měsíčníku MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami.

Měsíčník MaPPP - Leden 2014

Glopolis vydal sedmé číslo měsíčníku MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami, kterým vítá své čtenáře v roce 2014.

Media brief: Vývoj cen potravin a hrozící hladomor ve Středoafrické republice

Glopolis vydává pravidelný brief pro média, ve kterém přináší nejen pravidelný přehled vývoje cen potravin, ale také informace o humanitární krizi a hrozícím hladomoru ve Středoafrické republice.

TZ: Výzva komisaři pro obchod Evropské komise: Produkce cukru v Kambodži nesmí ohrožovat lidská práva

Ilustrační foto - Kambodža / Zdroj ActionAid Italy

Produkce třtinového cukru v Kambodži připravuje tisíce místních lidí o zdroj obživy i o domovy. Na situaci upozorňují evropské neziskové organizace Peuples Solidaires a ActionAid. Obracejí se na občany EU, aby připojili svůj podpis pod výzvu k neodkladnému řešení situace (1). Výzva je adresovaná Karlu de Guchtovi, komisaři pro obchod Evropské komise.

Měsíčník MaPPP - Prosinec 2013

Glopolis vydal šesté číslo měsíčníku MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami.

Naléhavá výzva komisaři pro obchod Evropské komise: Produkce cukru v Kambodži nesmí ohrožovat lidská práva

Ilustrační foto - Kambodža / Zdroj ActionAid Italy

Společnosti pěstující a zpracovávající cukrovou třtinu připravují v Kambodži tisíce lidí o hlavní zdroj obživy – rýžová pole a zahrady. Glopolis podpořil aktivity evropských neziskových organizací, které sbírají podpisy pod výzvu adresovanou komisaři pro obchod Evropské komise, Karlu de Guchtovi, aby inicioval neodkladné řešení situace.

Ohlédnutí za letošním Světovým dnem potravin

Světový den potravin 2013

Pokud nezměníme způsob života a hodnoty, pak nedostatek potravin v budoucích desetiletích hrozí. Jen v Česku vyhodí každý v průměru 82 kilogramů potravin ročně. I tato fakta připomínal letošní Světový den potravin.

Měsíčník MaPPP - Listopad 2013

Glopolis vydal páté číslo měsíčníku MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami. 

Zábory půdy na talíři

Plody palmy olejné

Odlesňování v některých oblastech Indonésie probíhá podle odhadů rychlostí až 6 fotbalových hřišť za minutu. Důvod? Také palmový olej.

Výstupy z konference Jak náš přístup k jídlu ovlivňuje svět?

Dne 14. 10. uspořádal Glopolis ve Francouzském institutu konferenci s názvem Jak náš přístup k jídlu ovlivňuje svět? Zájemcům o výstupy z konference nabízíme možnost stáhnout si je na našich stránkách.

Quinoa pomůže nasystit svět

Mezinárodní rok Quinoy

Quinoa, česky merlík, je právem nazývaná „zlato Inků“. Tyhle drobné kuličky obsahují vysoké množství vitamínů, bílkovin, minerálů a aminokyselin. OSN se letos rozhodla vyzdvihnout tuto opomíjenou potravinu i proto, aby upozornila na fakt, že světová výživa se stává monotónnější. Původní a lokální plodiny mohou přitom pomoci při řešení problémů spojených s hladem a podvýživou.

Měsíčník MaPPP - Říjen 2013

Glopolis vydal čtvrté číslo měsíčníku MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami. 

TZ: Výstava v Praze odhalí, na čem se smaží Indonésie

Tisková zpráva k vernisáži výstavy fotografií s názvem „Na čem se smaží Indonésie“.

Media brief: Humanitární krize v Sýrii

Glopolis vydává zářijové číslo mediálního briefu s názvem „Humanitární krize v Sýrii“.

Změní se dnes evropská politika biopaliv?

Ilustrační foto / Flickr.com / Creative Commons Licence / Juergen Kurlvink

Dnes, ve středu 11. září se sejdou členové Evropského parlamentu k plenárnímu hlasování o nové legislativě týkající se politiky biopaliv. Debata o tomto tématu se vyostřila do té míry, že Evropská komise vznesla návrh na omezení využívání potravinářských komodit pro výrobu biopaliv v dopravě.

Měsíčník MaPPP - Září 2013

Glopolis vydal třetí číslo měsíčníku MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami. 

Máme se bát hladu? Evropa a potravinová bezpečnost

Potravinový řetězec

Evropská unie je v současné době soběstačná v produkci potravin. Přesto však patří v této oblasti k největším světovým dovozcům. Klimatické změny ale mohou s cenami potravin v EU hýbat.

Výzkumná zpráva: Zodpovědná spotřeba potravin? Co to znamená?

Ve druhé polovině měsíce června provádělo analytické centrum Glopolis dotazování v ulicích města Prahy na téma zodpovědné spotřeby.

Měsíčník MaPPP - Srpen 2013

Glopolis vydal druhé číslo měsíčníku MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami. 

Odraz biopaliv ve světových cenách potravin

Zemědelství v Keni

Debata o tom, jak výroba biopaliv ovlivňuje růst cen potravin na mezinárodních trzích, je silně kontroverzní. Experti používají nejrůznější ekonomické modely a statistické nástroje, avšak ve výsledcích se značně rozcházejí.

Měsíčník MaPPP - Mapa prevence plýtvání potravinami

Glopolis připravil první vydání newsletteru MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami. Tento informační kanál vyrůstá z dynamicky se rozvíjejících činností zástupců podnikatelského i občanského sektoru. Jejich cílem je pravidelné setkávání, vzájemná výměna informací a spolupráce při podněcování aktivit, které zabraňují plýtvání potravinami.

Poznámky z debaty o plýtvání potravinami

V pátek 26. dubna organizoval Glopolis debatu na téma plýtvání potravinami. Pozvání k diskusi přijali stekeholdeři různých oblastí potravinového řetězce (sektoru výroby, prodeje, potravinových bank, recyklace odpadu, kompostování i sektoru vzdělávání spotřebitelů). Účelem setkání bylo sdílení nejen informací o problému, ale i možností, jak míru plýtvání jídlem v České republice snížit.

Media brief: Hlad na agendě G8

Druhé číslo media briefu o cenách potravin, tentokrát s názvem „Hlad na agendě G8“.

Studijní cesta do Indonésie

V plantáži palmy olejné

Na přelomu března a dubna tohoto roku se v rámci projektu „Hlad nepřijímáme!“ uskutečnila studijní výprava do Indonésie. Tým pěti „vyslanců“ se vydal pod zkušeným vedením koordinátorky projektu přímo na Sumatru. Cílem této dvoutýdenní cesty bylo pozorovat dopady intenzivního pěstování palmy olejné na životní prostředí a na potravinovou bezpečnost místních komunit.  

Media brief ke Světovému dni životního prostředí

Informační centrum OSN v Praze a analytické centrum Glopolis vydávají media brief ke Světovému dni životního prostředí. 

Co budeme jíst

Sklizeň kukuřice v Keni

Éra nadbytku potravin končí, zásoby obilí se nedaří doplňovat

Mediální brief: Žijeme v éře rostoucích cen potravin

Glopolis vydává březnové číslo mediálního briefu s názvem „Žijeme v éře rostoucích cen potravin“.

Africký posun na Východ

Nairobi, Keňa

Keňa si o víkendu po napjatě očekávaných volbách zvolila nového prezidenta, který je ovšem obviněný Mezinárodním trestním soudem ze zločinů proti lidskosti. Pro západní svět je to dobrá i špatná zpráva zároveň. V Keni naštěstí neproběhly násilné nepokoje, které před lety vyděsily celý svět, vítězství takového kandidáta ale dokládá fakt, že Západ na černém kontinentu ztrácí vliv.

Proč EU v jednání s Afrikou o EPAs přešlapuje na jednom místě

Demonstrace farmářů v keňském Eldoretu proti EPAs

V roce 2002 zahájila Evropská unie s bývalými koloniemi svých členských zemí v Africe, Karibiku a Tichomoří (AKT) jednání o Dohodách o ekonomickém partnerství (Economic Partnership Agreements - EPAs). Ty by měly nahradit současnou úpravu obchodních vztahů založenou na jednostranném preferenčním tržním přístupu zemí AKT do EU za vzájemný preferenční přístup.

Nechceme soku-huru, vzkazují Keňané Evropské unii

Demonstrace farmářů v Eldoretu (Keňa) proti EPAs

V polovině listopadu minulého roku se dvousettisícové město Eldoret ležící v západní Keni stalo svědkem pokojné demonstrace. Ulicemi Eldoretu pochodovali farmáři z platformy NGOMA, někteří vyzbrojeni obilnými a kukuřičnými klasy, jiní transparenty. 

Najdi si svého sedláka - video o komunitou podporovaném zemědělství

Farmářské trhy a bedýnkový prodej představují stále oblíbenější a vyhledávanější způsob, jak se vyhnout nákupu v supermarketu a zajistit si čerstvé potraviny přímo od zemědělců. Kromě trhů a bedýnek se ve světě těší vzrůstajícímu zájmu spotřebitelů také tzv. komunitou podporované zemědělství (Community Supported Agriculture – CSA, v České republice někdy označováno zkratkou KPZ), které umožňuje zemědělci získat za svou úrodu spravedlivý výdělek.

Jak je na tom Afrika s hladem?

Ilustrační foto

Tři organizace OSN sídlící v Římě (FAO, IFAD, WFP), které se zabývají zemědělstvím a potravinovými problémy, vydaly nedávno novou zprávu o stavu potravinové bezpečnosti ve světě. Z té vyplývá, že se počet hladových a podvyživených lidí celosvětově snížil oproti číslům, která jsme měli k dispozici před dvěma lety.

O co se hraje v Mali

Uprchlíci v Mali

O tom, že situace v Mali je opravdu vážná, vypovídá mimo jiné i mediální ohlas v Česku. Z našeho pohledu se ale může zdát, že Francie v tomto pouštním státě zasahuje proti radikálním islamistům kvůli vlastním zájmům a historickým vazbám - žije tam totiž relativně početná skupina francouzských občanů a Mali patřilo pod francouzskou koloniální správu, tehdy ještě pod názvem Francouzský Súdán. Kdyby však šlo jen o válku proti terorizmu, socialistická vláda by nejspíš k takovému kroku nepřistoupila. Ve hře je ale mnohem víc - nejen stabilita poloviny Afriky, ale i bezpečnost Evropy, která je geograficky k Mali mnohem blíže než třeba východní Afrika.

Agroekologie – cesta k budoucnosti bez hladu?

Ilustrační foto - Keňa, oblast kolem solného jezera Magadi

Farmářka Fatima hospodaří na jihu Keni v oblasti ležící padesát kilometrů od solného jezera Magadi. Místní půda spadá do kategorie sušší (semiaridní) půdy, která na první pohled zemědělství moc nepřeje. Přesto si Fatima nemůže stěžovat na neúrodu a do budoucna plánuje rozšířit své hospodářství o další dva tisíce hektarů.

Konflikt v Demokratické republice Kongo

Demokratická republika Kongo/Vredeseilanden

V politice v zásadě platí, že pokud si nějaká země do svého názvu přidá slovo demokratická, demokracii se pak její obyvatelstvo příliš netěší. To platí mimo jiné také o Demokratické republice Kongo. Jedna z největších afrických zemí, zaujímající rozlohu necelé čtvrtiny Spojených států, zažila ještě na přelomu století krvavou válku, do které byly vtaženy okolní státy včetně Rwandy, Ugandy a Angoly nebo Zimbabwe a Namibie. Proto je nazývána jako africká první světová válka, která si mohla vyžádat na pět milionů obětí.

Jak vypadají zodpovědné investice do zemědělství?

None

Na tom, že zemědělský sektor hraje klíčovou roli v odstraňování hladu a chudoby ve světě a že je silně podfinancovaný, se shodují všichni, experty počínaje a politiky konče. Už menší shoda ale panuje na tom, jak takové investice mají vypadat, aby nezpůsobovaly více škody než užitku. Také toto téma představovalo jeden z hlavních bodů agendy letošního zasedání Výboru pro světovou potravinovou bezpečnost (CFS).

Světový den potravin 2012: Jak jsme na tom?

Ilustrační foto/Mali

Loni touto dobou se svět připravoval na narození člověka, který završí sedmou miliardu v počtu obyvatel Země. V této souvislosti se začali nejrůznější komentátoři předhánět v odhadech, zda bude možné v roce 2050 nakrmit již devět miliard lidí vzhledem k faktu, že přírodních zdrojů potřebných pro produkci potravin (hlavně vody a kvalitní půdy) ubývá.

Světový den potravin 2012

WFD hlavička

Víte, že každý osmý člověk na planetě trpí podvýživou a to i přesto, že existují prostředky pro odstranění celosvětového hladu a chudoby? Pro posílení potravinové bezpečnosti je proto zásadní podporovat zemědělská sdružení drobných farmářů a investovat do venkovských producentských organizací, které usilují o udržitelnou výrobu potravin. Budou to právě drobní farmáři, kteří nakrmí v roce 2050 již devítimiliardovou světovou populaci.

Nakrmte se sami. Emancipujeme africké zemědělce.

Steven Muchiri /EAFF / Jana Šafaříková

Je to už staré humanitární dilema: Dovážet zahraniční potravinovou pomoc chudým a hladovějícím zemím, nebo nedovážet? Až polovina zemědělské produkce v zemích východní Afriky shnije nebo vůbec nevzejde. Přitom podle Stephena Muchiriho, ředitele Východoafrické farmářské federace (EAFF), by ke změně stačilo relativně málo. Zefektivnit vlastní produkci.

Ještě nedávno je pronásledovali, přesto už vysadili na 50 miliónů stromů

Sazeničky v Tumutumu, Keňa

Jak se může ze sázení stromů stát politické gesto? V roce 2004 získala Nobelovu cenu za mír bioložka a politická aktivistka Wangari Maathai z Keni za to, jak se zasadila o udržitelný rozvoj, demokracii a mír. A to především skrze organizaci Green Belt Movement, v překladu hnutí Zeleného pásu, kterou založila v roce 1977 a jejímž cílem bylo zalesňovat Keňu pásy stromů.To, jak odkaz Wangari Maathai ovlivňuje životy lidí v Keni i rok po její smrti, zjišťovala letos v létě Daniela Vrbová z Českého rozhlasu 6. Vypravila se do komunity pod posvátnou horou Tumutumu.

Hladová olympiáda

Ilustrační foto / Flicker.com/ CC Licence/ Foreign and Commonwealth Office

Jak spolu souvisejí olympijské hry a milióny dětí na světě, které trpí hlady? V podstatě vůbec, i když britský premiér David Cameron šikovně předvedl, jak lze spojit zdánlivě neslučitelné a zároveň příjemné s užitečným. Na poslední den olympiády totiž uspořádal summit věnovaný problému hladu a podvýživy a vyzval světové lídry, aby se intenzivněji zapojili do boje proti těmto katastrofám. Olympijská myšlenka „nejde o to vyhrát, ale zúčastnit se“ však v tomto případě neplatí.

Žlutá Afrika. Snaží se Čína na černém kontinentě pomáhat, nebo jej kolonizuje?

Čína staví silnice v Keni / Dagmar Milerová Prášková

Rostoucí vliv Číny na africkém kontinentě vyvolává otázku, zda se Čína chová jako rozvojový partner jednadvacátého století, nebo jako novodobý kolonizátor, který kam vkročí, vše zplundruje.

Evropa vzala obchod s Afrikou za špatný konec

Ilustrační foto / Etiopie / Petr Lebeda

Evropská unie měla v podstatě od počátku svého vzniku nadstandardní ekonomické vazby s chudými zeměmi díky koloniální historii některých svých členských států. Tyto vzájemné vztahy stály na pilířích obchodu a pomoci, jejichž cílem bylo ekonomicky a sociálně rozvinout země Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) a postavit základy regionální integrace.

První rok Jižního Súdánu

První den referenda o samostatnosti Jižního Súdánu / Flickr.com / CC Licence / United Nations Photo

Devátého července loňského roku přivítalo mezinárodní společenství do svých řad novou zemi, která vznikla rozdělením dosavadního největšího afrického státu. Bilance prvního roku života Jižního Súdánu však není příliš optimistická, protože mnohaletá politicko-ekonomická marginalizace a socio-kulturní diskriminace nearabského jihu si i nadále vybírá svou daň.

Etiopská zem pro Etiopany

Etiopie / Ilustrační foto / Petr Lebeda

Etiopie je ve světě známá jako země s častým výskytem potravinových krizí a chronickou závislostí na potravinové pomoci (patří jí první příčka na světě mezi příjemci). Konkrétně to znamená, že podvyživená populace dosahuje 41 % a chronicky hladoví celá desetina Etiopanů. Momentálně potřebuje potravinovou pomoc na 3,2 až 3,7 milionů Etiopanů v jižní a jihovýchodní části země, které pociťují přetrvávající následky hrozivého sucha z minulého roku.

Hledání souvislostí: rozvoj, ženy a zemědělství

Světový den Afriky / Hledání souvislostí: Rozvoj, ženy a zemědělství

Svět si každoročně 25. května připomíná Den Afriky jako výročí založení Organizace africké jednoty (dnešní Africké unie) v roce 1963. Africké státy tehdy oficiálně deklarovaly snahy o nezávislost celého kontinentu, zajištění jednoty afrických zemí a spolupráci v politické, ekonomické, sociální i kulturní sféře. Tento den je příležitostí jak upozornit na problémy, se kterými se kontinent potýká, ale zároveň i ukázat, jaký ekonomický i kulturní potenciál Afrika ukrývá.

Otevřený dopis nevládních organizací evropským komisařům k podpoře biopaliv

Ilustrační foto / Flickr.com / Greenpeace Esperanza / Jeremy Sutton-Hibbert 2008

Komise na svém setkání dne 2. května 2012 projednávala politiku Evropské unie v oblasti biopaliv, konkrétně problematickou otázku vysokých uhlíkových emisí souvisejících s takzvanou nepřímou změnou využívání půdy (indirect land use change, ILUC). Více než 100 nevládní organizace z celého světa (včetně Glopolis) zaslalo evropským komisařům otevřený dopis. V něm EU žádají, aby přijala opatření, která zabrání negativním důsledkům evropské politiky v oblasti biopaliv na změnu klimatu.

Podporuj svého sedláka

Ilustrační foto / Archiv Glopolis

Farmářské trhy, bio obchody, bedýnky, prodej ze dvora. Dnešní spotřebitel má řadu možností, jak si zajistit lokální potraviny, mnohdy v biokvalitě. V řadě zahraničních zemí se k těmto možnostem řadí ještě jedna, která si v České republice teprve začíná získávat své místo na slunci.

Dopady pěstování biopaliv v rozvojových zemích

Kukuřice

Africké země se v posledních letech těší zahraničnímu zájmu mimo jiné díky množství dostupné půdy, která se zdá být ideální k pěstování plodin pro zajištění potravinové bezpečnosti a na výrobu biopaliv. Nedokonalá právní ochrana místního obyvatelstva však často vede k uzavírání smluv, které je připraví o zdroj obživy.

Hellen Yego: Dovoz potravin keňskému zemědělství neprospívá

Hellen Yego / archiv Glopolis

Minulý rok koncem listopadu zavítala do České republiky Hellen Yego z Keni, farmářka a ambasadorka evropského projektu EcoFair Trade Dialogue. Během své týdenní návštěvy se zúčastnila semináře o dopadu Společné zemědělské politiky EU na rozvojové země a životní prostředí a besedy v Akademickém centru rozvojové spolupráce a humanitární práce. Využili jsme její přítomnosti a položili jí několik otázek na téma produkce potravin v Keni, potravinové krize a zkušeností se zabíráním půdy.

Výběrové řízení pro novináře: cesta do Senegalu

Analytické centrum Glopolis, které promýšlí a podporuje společenské změny, jejichž cílem je chytrá ekonomika, vyšší politická kultura a zodpovědné globální řízení, zahajuje výběrové řízení pro novináře na cestu do rozvojové země.

Seminář Investice do zemědělské půdy v Africe

Foto ze semináře „Investice do zemědělské půdy v Africe se zaměřením na lidská práva“

V souvislosti se zajišťováním potravinové bezpečnosti se Glopolis v letošním roce začal hlouběji zabývat problémem záborů půdy v chudých zemích. Termín „land grabbing“ se však v tomto kontextu v českém prostředí nevyskytuje příliš často, a proto bylo cílem semináře „Investice do zemědělské půdy v Africe se zaměřením na lidská práva“ tento fenomén více představit zásadní problémy s ním spojené, hlavně co se týče lidsko-právní oblasti. Seminář proběhl v rámci projektu EvropAfrika: směrem k potravinové suverenitě s podporou Informačního centra OSN v Praze.

Mléčná revoluce pod lupou

Ilustrační foto / Zdroj: Archiv Glopolis

Sektor živočišné výroby zažívá rozkvět, k němuž velkou měrou přispívá rostoucí obliba masa a mléčných výrobků v zemích globálního Jihu. Rostoucí poptávka představuje hlavní spouštěč takzvané „revoluce živočišné výroby“ , která přináší zásadní příležitost pro rozvoj chudých komunit. O mléčném sektoru, na který se tento článek zaměřuje, se často říká, že ho podkopává evropský export sušeného mléka. Jaká je tedy situace na pozadí právě probíhající reformy Společné zemědělské politiky (CAP)?

Sedm miliard na krku

Ilustrační foto/Indie

Datum 31. října 2011 se podle OSN zapíše do historie jako den, kdy počet celosvětové populace dosáhne hranice sedmi miliard. Názory na to, zda by měl růst světové populace vzbuzovat neklid, nebo zda je možné tuto skutečnost nerušeně přejít, se různí.  

Media Brief: Společná zemědělská politika EU a její dopad na nejchudší

Glopolis vydává infolist pro média k reformě Společné zemědělské politiky EU.

Připomeňme si 16. října Světový den potravin

Ceny potravin - z krize směrem ke stabilitě

Již třetí desetiletí upozorňuje Světový den potravin na fakt, že příliš mnoho lidí na světě kvůli chudobě hladoví. Letošní heslo Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) pro tento den zní „Ceny potravin - z krize směrem ke stabilitě“. FAO chce poukázat na to, že trend nestálosti (volatility) cen potravin, které v poslední době rostou raketovou rychlostí, se velmi negativně projevuje v možnostech chudé světové populace zajistit obživu pro sebe a své blízké. Analytické centrum Glopolis se v následujícím textu zaměřilo se na příčiny tohoto růstu a možná opatření, jak ochránit ty nejzranitelnější.

Infolist Glopolis ke Světovému dni potravin

Právo na potraviny

Distribuce osiva v Africe

V souvislosti s přijetím prvního rozvojového cíle, tedy snížením počtu všech chudých a hladovějících na polovinu do roku 2015, se začalo hovořit o základním lidském právu na potraviny. Obvykle jsou na mezinárodní úrovni prosazována hlavně politická lidská práva (tzv. práva první generace), ale v boji proti hladu a chudobě je nezbytná i podpora ekonomických a sociálních lidských práv (tzv. druhá generace). Do této kategorie právě právo na potraviny patří. Naplňování lidských práv tak není jen cílem, kterého chceme dosáhnout, ale také prostředkem, kterým lze podporovat rozvojové cíle.

Zemědělství jako základní kámen pro odstranění hladu a chudoby

Ilustrační foto

Podle statistik Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) dosáhl v roce 2009 počet lidí, kteří strádají hladem, více než jedné miliardy. Přestože v roce 2010 toto číslo kleslo na 925 miliónů, stále se jedná o každého sedmého člověka na planetě. Situace je o to složitější, že polovinu všech hladovějících tvoří drobní farmáři, kteří paradoxně sami pěstují potraviny nebo jsou spojeni s produkcí potravin nepřímo. Proto se stále častěji označuje zemědělství jako hlavní hnací motor ve snaze dosáhnout prvního Rozvojového cíle tisíciletí (MDG1), tedy snížení hladu a chudoby na polovinu do roku 2015.

Hladomor v Africkém rohu

UN Photo/Stuart Price/Flickr.com/CC Licence

Organizace spojených národů prohlásila 20. července 2011 dvě oblasti jižního Somálska za oblasti hladomoru. Tato informace, která se mnohým může zdát šokující, není příliš překvapivá.

Skandál jednadvacátého století

IHH Humanitarian Relief Foundation/Flick.com/CCL

Již několik týdnů se v regionu tisíce kilometrů vzdáleném od hranic České republiky odehrává katastrofa, která co do počtu obětí nabývá nedozírných rozměrů. Řeč je o situaci v oblasti Afrického rohu, která v druhé půli července zašla tak daleko, že Organizace spojených národů sáhla po zcela výjimečném nástroji - postupně vyhlásila pět oblasti Somálska za oblasti hladomoru. A může být ještě hůř, protože vážná potravinová krize se projevuje také v Keni a Etiopii a na poplach bijí i další okolní státy.

Hledání souvislosti mezi hladomorem a klimatickými změnami

Somálsko/Ilustrační foto

Tak existuje spojitost mezi hladomorem v Africkém rohu a změnou klimatu, nebo neexistuje? Stejná otázka vytane na mysl pokaždé, když se na televizních obrazovkách objeví zprávy o „extrémních přírodních jevech”, jakými jsou hurikány, povodně, nebo sucha. Odpověď na tuto otázku nelze odbýt jednoduchým ano či ne, proto se následující řádky pokusí shrnout dosavadní známá fakta, která vychází z infolistu organizace Oxfam.

Nyéleni Europe 2011 - První evropské fórum pro potravinovou suverenitu

Ve dnech 16.-21. srpna 2011 se v rakouském Kremsu koná první evropské fórum pro potravinovou suverenitu, které nese jméno malijské obyvatelky Nyéleni. Ta podnítila vznik mezinárodního fóra pro potravinovou suverenitu v roce 2007 v Mali. Do Rakouska se proto v těchto dnech sjelo na 400 delegátů z 34 evropských zemí, aby navázali na malijskou iniciativu. Českou republiku na fóru zastupuje mimo jiné Blanka Křivánková z Glopolis.

Infolist: Východoafrický hladomor

Somálsko/Ilustrační foto

V souvislosti s vyhlášením hladomoru v oblasti Afrického rohu připravil Glopolis infolist, který se zabývá nejen okolnostmi přispívajícími k vážnosti situace ve východní Africe, ale také samotným fenoménem hladomoru.

Ministři zemědělství zemí G20 schválili plán proti cenové nestabilitě

Ilustrační foto/Mali

Ve dnech 22. – 23. června hostila Paříž historicky první oficiální setkání ministrů zemědělství zemí G20. Praxe z minulých let potvrdila, že za problémem hladu a chudoby nestojí pouze demografické problémy, klimatické změny či nevyvážená nabídka a poptávka, ale také politická opatření způsobující nestabilitu trhu. Zástupci dvacítky nejvyspělejších ekonomik světa proto přijeli do francouzské metropole s cílem vytvořit plán, který se zaměří právě na volatilitu cen na trhu s potravinami a zemědělskými produkty.

Naše nenažranost musí skončit

Ilustrační foto/Mali

Zatímco Evropa řeší svůj okurkový problém a hledá příčiny ošklivé střevní epidemie, populární americká herečka Scarlett Johanssonová a bývalý brazilský prezident Lula da Silva podpořili kampaň Oxfam za odstranění jiné, celosvětově rozšířené epidemie - tou je hlad.

Zemědělství je důležitý nástroj v boji proti chudobě, shodli se účastníci zasedání zemí AKT-EU

Ilustrační foto

Smíšené parlamentní shromáždění Evropské unie a zemí AKT (Afrika, Karibik, Tichomoří) představuje útvar, který dává evropským zákonodárcům a poslancům ze zmíněných regionů (většinou se jedná o bývalé kolonie, se kterými mají někdejší koloniální velmoci nadstandardní vztahy) možnost dvakrát do roka debatovat o vzájemných vztazích a hledat řešení případných problémů. V první půli minulého týdne (22. 5. – 24. 5. 2011) hostila jedno z těchto shromáždění Budapešť, známá nejen vyhlášeným gulášem a termálními prameny, ale také jako hlavní město země, která tento půlrok předsedá Evropské unii.

Potravinová suverenita

Glopolis vydává infolist o konceptu potravinové suverenity, který podle obyvatel rozvojových zemí představuje hlavní řešení pro zabezpečení potravinové bezpečnosti.

Rostoucí ceny potravin v roce 2011

Glopolis vydává fact sheet, který se zabývá rostoucími cenami potravin a příčinami jejich růstu.

Potravinová krize v souvislostech

Kukuřice

Každý, kdo alespoň po očku sleduje pravidelně světové dění, musel zaznamenat současné debaty o nové potravinové krizi. Její příčiny si experti vysvětlují mnoha způsoby a přou se o to, zda za cenový růst potravin mohou finanční spekulace, nebo nepředvídatelné výkyvy počasí. Tento problém však není černobílý, a proto není od věci se nad ním krátce zamyslet.

Rozhovor s Petrem Lebedou o potravinové krizi


Petr Lebeda byl pozván do  pořadu Horizont, aby zde promluvil o rostoucích cenách potravin ve světě a o hrozbě potravinové krize.

Jak vyhrát boj s hladem?

Distribuce osiva v Africe

V říjnu se v Praze konala mezinárodní konference „Boj s hladem cestou zodpovědného obchodu a udržitelného zemědělství“, která se zaměřila na možnosti naplnění Prvního cíle tisíciletí. Hlavní poznatky z konference představuje Dagmar Milerová Prášková.

Evropská potravinová deklarace

Glopolis, podobně jako řada dalších evropských neziskových organizací, podpořil svým podpisem Evropskou potravinovou deklaraci, která ukotvuje představy o budoucím směřování Společné zemědělské politiky EU.

Výstupy z konference EcoFair Trade Dialogue

Děkujeme všem návštěvníkům konference „Boj s hladem cestou zodpovědného obchodu a udržitelného zemědělství“ za jejich aktivní účast. Zpráva z konference je v těchto dnech připravována a bude zveřejněna na našich stránkách.

Tisková zpráva: Konference „Boj s hladem cestou zodpovědného obchodu a udržitelného zemědělství“

Tisková zpráva Glopolis před zahájením mezinárodní konference „Boj s hladem cestou zodpovědného obchodu a udržitelného zemědělství“.

Hledá se vize českého zemědělství

Na pozadí diskuze o budoucí podobě společné zemědělské politiky EU připravuje Česká republika vlastní vizi, která by určila směřování českého zemědělství v rámci Unie po roce 2010.

Boj s hladem: kde začít?

Světový potravinový summit, který se uskutečnil 16.-18. listopadu v Římě, měl přijít s konkrétním řešením, jak bojovat s rostoucím problémem hladu ve světě. Chudí obyvatelé Jihu z něj však podobně jako z klimatické konference v Kodani odešli s prázdnýma rukama.

Tisková zpráva: Summit o potravinové bezpečnosti přinesl jen neurčité sliby

Ve středu skončil v Římě Světový summit o potravinové bezpečnosti, který byl organizován pod záštitou Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Výsledky summitu jsou zklamáním pro miliardu hladovějících lidí ve světě. Naplnily se totiž obavy českých i zahraničních nevládních organizací, že třídenní schůzka státníků nepřinese zásadní pokrok v boji s hladem ve světě.

Tisková zpráva: Summit FAO musí pomoci miliardě hladovějících

Glopolis vydává tiskovou zprávu v předvečer summitu FAO o potravinové bezpečnosti.

Mléčná krize odhalila potřebu produkčních kvót

Evropská unie se již několik měsíců potýká s krizí na trhu s mlékem. Situace začala povážlivě kulminovat v létě, načež v září nabraly protesty zoufalých chovatelů skotu nebývalé intenzity. Evropa zažila nejen blokády měst a dálničních tahů či zastavené dodávky mléka zpracovatelům, ale k vidění byly i působivé scény rozlévání mléka v ulicích měst či kropení polí hektolitry bílé tekutiny z cisteren. Vlády členských zemí nyní bijí na poplach a švédské předsednictví svolává jednu schůzku ministrů zemědělství za druhou a hledá řešení.

Zásadní zvrat v boji o právo na potravu

Jako po strhujícím operním představení povstala minulou sobotu (pozn. 17. 10. 2009) v jednom italském městě místnost plná lidí a plných pět minut nadšeně tleskala. Neotvírala se ale sezóna v La Scale. Aplaus se strhl na závěrečném zasedání do té doby neviditelného Výboru pro světovou potravinovou bezpečnost (Committee on World Food Security – CFS) Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).

Schůzka ministrů zemědělství se musí zasadit o dlouhodobá řešení mléčné krize

Ministři zemědělství EU se dnes sejdou v Bruselu na neformální schůzce, kterou svolal švédský ministr zemědělství Eskil Erlandsson. Pracovní oběd bude věnován tématu dlouhotrvající krize na trhu s mlékem, která v září vyvrcholila intenzivními protesty evropských zemědělců.

Třináctá komnata českého předsednictví

Jedné červnové neděle se stovky Pražanů vydaly do ulic, aby následovaly 330 tisíc lidí, kteří ve stejný den pochodovali světovými metropolemi s cílem upozornit na eskalující problém dětské podvýživy a hladu. Každých šest sekund zemře na světě hlady jedno dítě.

Kudy vede cesta z potravinové krize?

Ohlédnutí za konferencí „Potravinová krize rok poté – Jak zajistit globální potravinovou bezpečnost?“

Dopis Glopolis a ActionAid ke schůzce ministrů zemědělství skupiny G-8

V italském Trevisu budou tento víkend ministři zemědělství skupiny G-8 projednávat kroky, které by mohly přispět k vytvoření konkrétních a funkčních návrhů na posílení potravinové bezpečnosti. Jako zástupce Rady Evropské unie se jednání zúčastní také první náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč. Právě na něj se ve společném dopise obrací organizace Glopolis a ActionAid, aby nejen jeho, ale i ostatní účastníky setkání vyzvali k mobilizaci proti narůstajícímu hladu ve světě.

Rozhovor s expertem na zemědělskou ekonomiku a politiku

S Torre Ugartem si o potravinové krizi, současné situaci v zemědělství a o fungování světového obchodu povídala Klára Bratová, externí redaktorka Českého rozhlasu 6.

Debata Rozvoj drobného zemědělství – cesta z potravinové krize?

Od 4. do 9. dubna 2009 se ve vysočanském hotelu Clarion uskutečnilo 17. Smíšené parlamentní shromáždění zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT) a Evropské unie. Do České republiky se sjeli europoslanci a poslanci z mnoha rozvojových a nejméně rozvinutých zemí světa. V průběhu shromáždění se k otázce potravinové krize, deklaraci z Port Moresby a k podobě budoucí rezoluce vyjádřili také představitelé afrických zemědělských a venkovských organizací.

Tisková zpráva k 17. Smíšenému parlamentnímu shromáždění zemí EU-AKT v Praze

Od 4. do 9. dubna 2009 se v pražském hotelu Clarion koná 17. Smíšené parlamentní shromáždění zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT) a Evropské unie. Do České republiky se sjeli europoslanci a poslanci z mnoha rozvojových a nejméně rozvinutých zemí světa.

Seminář Alimenterre a deklarace z Lucemburku

„Výzva ke koherentním politikám EU pro boj s hladem a pro rozvoj udržitelného drobného zemědělství v rozvojových zemích“

Tisková zpráva: Zvláštní zpravodaj OSN jedním z hlavních hostů konference o potravinové krizi

Podle statistik Organizace pro výživu a zemědělství OSN (FAO) se v roce 2008 počet lidí trpících podvýživou navýšil na 963 milionů, oproti 923 milionům z roku 2007. Na základě těchto alarmujících údajů se Glopolis ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung2 rozhodl uspořádat 4. 3. 2009 v pražském Goethe-Institutu konferenci a kulatý stůl, věnované tématu potravinové krize.

Rozhovor Défis Sud s Hansem Rudolfem Herrenem, odborníkem na zemědělství a klimatické změny

„Rozvojové země nejsou zodpovědné za změny klimatu, ale i ony na ně musejí reagovat“, říká Hans Rudolf Herren, švýcarský odborník, který byl po celé čtyři roky jedním z vedoucích prací na Mezinárodní zprávě o vědomostech, výzkumu a technologiích v oblasti zemědělství pro rozvoj (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development – IAASTD). Hans Herren v rozhovoru s Défis Sud prosazuje názor, že je naprosto nutné, aby bohaté země financovaly adaptaci zemědělců v chudých zemích na důsledky globálního oteplování.

Tisková zpráva: Konference v Madridu by měla nalézt řešení potravinové krize

Tisková zpráva o konferenci v Madridu, jejímž cílem je zmapovat pokrok v boji s hladem od červnové schůzky v Římě a vytyčení dalších společných kroků.

Tisková zpráva: Konference v Madridu by měla nalézt řešení potravinové krize (PDF, 77 KB)

Konečná dohoda o agropalivech je pouze částečnou výhrou

Představitelé evropských států se nedávno dohodli na tom, v jakém množství a za jakých podmínek bude EU v dopravě využívat agropaliva. Dohoda je kompromisem mezi původním návrhem Evropské komise a obezřetnější pozicí Evropského parlamentu: 10 % podíl paliv z obnovitelných zdrojů nakonec nemá být pokryt pouze agropalivy, ale také pohonem na vodík a „obnovitelnou“ elektřinu.

Potravinová krize : příležitost pro změnu?

Jak trvale překonat potravinovou krizi? Toto je ústřední otázka diskusního příspěvku Daniela G De La Torre Ugarte a Sofie Murphyové. Tato otázka, navzdory malé pozornosti, kterou jí věnují média, představuje stále otázku nejvyššího významu odhadem pro 963 milionů lidí ve světě, kteří čelí hladu a podvýživě každodenně.

Potravinová krize: EU dnes rozhoduje o jedné miliardě eur

Tisková zpráva Glopolis o společném jednání Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU, které se uskutečnilo 21. 11. 2008.

Potravinová krize: EU přispěje miliardou eur

Každý stav, označovaný jako krize, bývá provázen množstvím vládních závazků. Otázkou zůstává, zda po závazcích následují konkrétní akce, které povedou ke změně.

Křehkost Beaujolais aneb proč potřebujeme drobné zemědělce

Taky jste si mysleli, že všichni evropští zemědělci letos opět bohatnou z vysokých cen potravin? Že francouzské farmáře víc než bohatě dotujeme skrze EU z našich daní i my v Česku? A že právě v kraji slavného Beaujolais vinaři nepotřebují žádné výrobní a prodejní inovace? Po týdnu na tamní farmě už si to nemyslím. Odpusťte prosím trochu delší – prázdninové - zamyšlení nad podhoubím českého předsednictví, údělem malých a tím, na co u jídla a pití často neumíme či nechceme dohlédnout.

Růst cen potravin ničí obyvatele Afriky

Gaudencia Nyongesová pěstuje kukuřici v oblasti Busia v Keni. Úroda z jejího políčka je malá a neuživí ani její rodinu, protože nemá prostředky na nákup potřebných hnojiv. Je tak nucena hledat práci jinde, aby mohla základní potraviny koupit. Rodina žije z 50 keňských šilinků na den, přitom kilo kukuřice stojí na trhu 30 šilinků a kilo čiroku lze pořídit za 35 šilinků. Podobně jako ona jsou na tom v subsaharské Africe miliony lidí a jejich situaci ještě zhoršují rostoucí ceny potravin.

Potravinová a energetická suverenita

Oakland Institute, americký nevládní think-tank zabývající se zemědělskou problematikou v rozvojových zemích, vydal případovou studii, která poukazuje na negativní dopady produkce biopaliv na drobné zemědělce v Brazílii. Studie nahlíží na téma biopaliv ze tří úrovní. V první řadě jde o úroveň regionální, kdy se zaměřuje na implikace vzniku tzv. „etanolové“ aliance mezi Brazílií a USA. Druhá část se týká globální perspektivy. Jde o kritickou analýzu strategií nadnárodních korporací, které se snaží určovat hlavní, oficiální diskurz týkající se biopaliv a řešení souvisejících s klimatickými změnami. Třetí úhel pohledu je lokální a popisuje snahu místních organizací malých farmářů změnit většinový náhled na téma energetické bezpečnosti a prezentovat vlastní program založený na potravinové a energetické suverenitě.

Dovoz levných potravin nic neřeší


Na světě žije 862 milionů lidí, kteří musejí každý den bojovat o to, aby sehnali alespoň trochu jídla. Jde o problém obrovský, ale nikoliv neřešitelný. Účinným lékem je masivní podpora produkce chudých zemědělců i místních a regionálních trhů.

Jak dostat zboží z Afriky do Evropy?

Julius Peter Moto, zástupce Východoafrické federace farmářů (Eastern Africa Farmers Federation) z Ugandy, si na březnovém Společném parlamentním zasedání AKT – EU povídal s Kristýnou Balajovou a Danielou Balážovou o obavách z nových obchodních dohod s Evropskou unií, afrických silnicích a boji proti korupci.

Martin Khor: Vliv liberalizace obchodu na zemědělství v rozvojových zemích – Zkušenost Ghany

Third World Network (TNI), mezinárodní síť neziskových organizací zabývajících se otázkami rozvoje a rozvojového světa vydala nedávno stostránkovou studii o dopadu liberalizace obchodu na zemědělce v chudých zemích, se zvláštním zaměřením na případ Ghany. Jejím autorem je ředitel TNI, renomovaný ekonom Martin Khor, který má za sebou již mnoho knih a článků na téma obchodu, rozvoje a životního prostředí.

Publikace

Kudy teče palmový olej: Mastnotě na stopě

Glopolis vydává publikaci s názvem „Kudy teče palmový olej“ jako příspěvek do diskuse o palmovém oleji v ČR.

Kudy teče palmový olej

Studie Zákon džungle

Glopolis vydává studii s názvem Zákon džungle, která se zabývá problematikou palmového oleje.

None

Brožura Na čem (se) smaží Indonésie 2 vydání

Glopolis vydává 2. vydání brožury Na čem (se) smaží Indonésie, která se věnuje problematice palmového oleje.

Na čem (se) smaží Indonésie

Studie Role EU při budování spravedlivějších dodavatelských řetězců supermarketů

Glopolis vydává studii s názvem Role EU při budování spravedlivějších dodavatelských řetězců supermarketů. 

Studie Role EU při budování spravedlivějších dodavatelských řetězců supermarketů

Společná pozice platformy Concord o potravinové bezpečnosti

Glopolis vydává Společnou pozici platformy Concord o potravinové bezpečnosti.

Leták Palmový olej - problémy a řešení

Glopolis vydává leták a pohlednici o certifikovaném palmovém oleji.

Jaký palmový olej používají výrobci?

Publikace Certifikace palmového oleje - od partnerství k udržitelnosti.

Glopolis vydává novou publikaci o certifikovaném palmovém oleji „Certifikace palmového oleje - od partnerství k udržitelnosti“.

Palm Oil from Indonesia - truck

Studie Ztracené sklizně

Glopolis vydává novou studii Ztracené sklizně: plýtvání a potravinová bezpečnost.

None

Studie Dvě strany jedné mince

Glopolis vydává novou studii Dvě strany jedné mince: zemědělství a potravinová bezpečnost v Bolívii.

None

Studie Ukradená revoluce

Glopolis vydává novou studii Ukradená revoluce - jak měla rostoucí spotřeba masa pomoci drobným zemědělcům.

Ukradená revoluce

Brožura Jak naše talíře otáčí světem

Glopolis vydává brožuru „Jak naše talíře otáčí světem“, která ukazuje spojitost mezi našim jídlem a děním ve světě.

Jak naše talíře otáčí světem

Briefing paper: Omezený přístup drobných producentů potravin na trhy v Africe

Glopolis vydává briefing paper přibližující téma postavení drobných farmářů a překážek, kterým čelí v souvislostí s prodejem své produkce. Tento dokument představuje stručný úvod do této problematiky.

Briefing paper Přístup k trhům

Kuchařka Svět v kuchyni

Glopolis vydává kuchařku Svět v kuchyni, díky které si čtenáři nejen pochutnají, ale také odhalí příběh jídla na jejich talíři.

Svět v kuchyni

Briefing paper: Koherence politik pro rozvoj

Glopolis vydává briefing paper Koherence politik pro rozvoj: klíčová témata pro zemědělský sektor. Tento brief se stručně zabývá problematikou SZP, biopalivy, investicemi do zemědělství, zemědělským obchodem, spekulacemi s potravinovými komoditami, udržitelnou spotřebou a palmovým olejem. Přináší zásadní výtky a možná řešení.

Briefing paper Koherence politik pro rozvoj

Briefing: Zodpovědné investice do zemědělství

Při příležitosti letošního zasedání Výboru pro světovou potravinovou bezpečnost (Committee for World Food Security CFS) v Římě Glopolis vydává briefing zaměřující se na zodpovědné investice do zemědělství, které patří mezi jedno ze zásadních aktuálních témat, vyjenávaných na tomto fóru.

Příručka vyslance projektu Hlad nepřijímáme

Glopolis vydává Příručku vyslance projektu Hlad nepřijímáme. Příručka slouží jako zdroj informací a inspirace nejen vyslancům projektu, ale také všem zájemcům o problematiku hladu ve světě. 

Příručka vyslance

Brožura Na čem (se) smaží Indonésie

Glopolis vydává brožuru Na čem (se) smaží Indonésie, která se věnuje problematice palmového oleje.

Na čem (se) smaží Indonésie

Globální potravinová bezpečnost

Glopolis vydává překlad studie Globální potravinová bezpečnost: Bilance čtyř let od vypuknutí „potravinové krize“ autorky Nory McKeon.

Globální potravinová bezpečnost

Potravinová bezpečnost a zemědělský obchod v Keni

Glopolis vydává novou studii zaměřenou na potravinovou bezpečnost, zemědělskou produkci a problematiku dohod o volném obchodu mezi Keňou a EU.

Potravinová bezpečnost a zemědělský obchod v Keni

Evropská zemědělská politika a obětování pěšce

Glopolis vydává překlad studie, která přispívá k prohloubení debaty o soudržnosti společné zemědělské politiky s politikami rozvoje a respektováním lidských práv.

Evropská zemědělská politika a obětování pěšce

Rozmanité zemědělství jako odpověď na měnící se klima

Glopolis vydává český překlad infolistu zaměřujícího se na biologicky rozmanitý způsob produkce potravin jako jeden ze způsobů reakce na dopad změny klimatu na zemědělství.

Rozmanité zemědělství jako odpověď na měnící se klima

Problematika cen potravin v Keni

Glopolis vydává novou studii, která přibližuje problematiku cen potravin v Keni.

Problematika cen potravin v Keni

Studie Lidská práva v obchodní politice EU

Glopolis vydává studii, která se zabývá lidskými právy jako je jedním z explicitních cílů obchodní politiky EU.

None

Zemědělci v zemích Jihu tváří v tvář změně klimatu: Původci, oběti nebo zachránci?

Analytické centrum Glopolis vydává brožuru Zemědělci v zemích Jihu tváří v tvář změně klimatu: Původci, oběti nebo zachránci?

Zemědělci v zemích Jihu tváří v tvář změně klimatu: Původci, oběti nebo zachránci?

Infolist: Česká republika malým hráčem ve velkém poli

Glopolis vydává infolist, který přispívá do debaty o koherenci Společné zemědělské politiky EU s principy rozvojové spolupráce.

Obálka infolistu Česká republika malým hráčem ve velkém poli

Koherence zemědělské a rozvojové politiky

Studie „Koherence zemědělské a rozvojové politiky“, kterou pro Glopolis vyhotovil Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), se zabývá soudržností společné evropské zemědělské politiky s cíli evropské rozvojové politiky.

Koherence zemědělské a rozvojové politiky

Infolist Ženy a zemědělství v Africe

Glopolis vydává infolist o roli žen v africkém zemědělství a tím i v boji proti hladu.

Obálka infolistu Ženy a zemědělství v Africe

Informační balíček: Faktory ovlivňující zajišťování potravinové bezpečnosti v Africe

Téma hladu a potravinových krizí v poslední době rezonuje na mezinárodní politické a ekonomické scéně především v souvislosti s rostoucími cenami základních potravin. Glopolis proto představuje informační balíček zaměřený na některé faktory, které prohlubují současné problémy při zajišťování potravinové bezpečnosti v Africe.

IHH Humanitarian Relief Foundation/Flick.com/CCL

Na cestě k větší soudržnosti společné zemědělské politiky ve prospěch rozvoje?

Glopolis vydává infolist zaměřený na koherenci Společné zemědělské politiky EU s rozvojem.

Obálka infolistu Na cestě k větší soudržnosti ve prospěch rozvoje

Biopaliva - paliva za jídlo?

Glopolis vydává briefing paper zaměřený na problematiku biopaliv.

Obálka Briefing paperu Biopaliva - paliva za jídlo?

Zábory půdy v Africe

Glopolis vydává publikaci Zábory půdy v Africe - hrozba pro potravinovou bezpečnost.

Obálka publikace Zábory půdy v Africe - hrozba pro potravinovou bezpečnost

Proč jedna miliarda hladoví?

Glopolis vydává policy paper, který se zabývá příčinami a charakteristikami hladu ve světě.

Přední strana policy briefu "Proč jedna miliarda hladoví? Fakta a mýty"

Informační balíček o rostoucích cenách potravin

V souvislosti se současným trendem růstu cen potravin připravil Glopolis „informační balíček“ sestávající ze čtyř dokumentů, které se věnují rostoucím cenám potravin, problematice hladu a konceptu potravinové suverenity.

Etiopie

Zodpovědný obchod - zdravější zemědělství

Světové zemědělství se potýká s velkými problémy a mnohostrannému významu tohoto odvětví se při vytváření mezinárodních obchodních politik nevěnuje příliš pozornosti.

Potraviny nebo palivo

Biopaliva se nedávno stala velmi populárním fenoménem. Zdálo se totiž, že by mohla nabízet řešení na dva zásadní globální problémy naší doby: na klimatickou a energetickou krizi.

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika je již tradičně jedním z nejožehavějších témat evropské agendy. Přestože prošla v průběhu posledních šestnácti let řadou reforem, nadále se diskutuje o tom, zda vůbec a za jakých podmínek je dotování evropského zemědělství ospravedlnitelné, jak peníze určené na zemědělství a rozvoj venkova nejlépe rozdělovat a o co by měla evropská zemědělská politika primárně usilovat.

Koherence české zemědělské a obchodní politiky s rozvojovými cíli

Studie Koherence české zemědělské a obchodní politiky s rozvojovými cíli (PDF, 302 KB) se zabývá koherencí Společné zemědělské politiky EU (SZP) a zemědělské obchodní politiky s rozvojovými cíli. Poukazuje na hlavní negativní účinky SZP a obchodu na rozvojové země a jejich příčiny a představuje možnosti, jak posílit soudržnost českých mechanismů pro tvorbu zemědělské, obchodní a rozvojové politiky.

Agriculture and Development - Towards Alternatives

Studie Agriculture and Development – Towards Alternatives se snaží zodpovědět následující otázky: 1) Jak může zemědělství přispět k udržitelnému rozvoji; 2) Proč je role zemědělství jakožto silného činitele pro rozvoj podceňována; 3) Jaké mohou být hlavní rysy alternativního přístupu k rozvoji, které by uplatňovaly zemědělství jako jeden z nástrojů? Existuje rámec, který by se zaměřoval na roli zemědělství pro rozvoj a za jakých podmínek by měl být realizován?

glopolis 2014