Analytické centrum Glopolis  promýšlí a podporuje společenské změny, jejichž cílem je chytrá ekonomika, vyšší politická kultura a zodpovědné globální řízení.

Nabídky práce a stáží

Nabídka stáží

Glopolis celoročně nabízí možnost bezplatných stáží s různou délkou trvání a flexibilní pracovní dobou (vhodné zejména pro studenty). Zájemci si mohou vybrat ze dvou typů stáží – spolupráce při organizování akcí a méně často i spolupráce na analýze či výzkumu.

Asistent/ka vedoucího projektu

 • Spolupráce při přípravě a organizování seminářů, diskusí, konferencí a dalších akcí Glopolis (především logistická výpomoc se zařízením letenek a víz; ubytování pro hosty; zajištění místa konání akce; komunikace s účastníky a partnery; příprava pozvánek/plakátů a dalšího materiálu);
 • Spolupráce při zpracování závěrečné zprávy z akce a evaluačních formulářů;
 • Dokumentace projektových výstupů, produkce publikací; 
 • Dílčí výzkum, rešerše a psaní článků;
 • Administrativní podpora.

Tento typ stáže vyžaduje pravidelnou přítomnost stážisty/stážistky v kanceláři Glopolis v Praze, čímž umožňuje seznámit se s fungováním analytického centra a prací neziskové organizace.

Analytická stáž

 • Spolupráce s analytiky/projektovými manažery na konkrétní analýze, výzkumu či jiném typu práce (např. policy paper) zaměřených na předem dohodnuté téma;
 • Rešerše literatury a zdrojů.

Analytická stáž umožňuje spolupráci na dálku kombinovanou s pravidelnými koordinačními schůzkami v Praze.

Výhody stáže v Glopolis

 • Seznámení se s fungováním analytického centra;
 • Získání zkušeností s organizováním zajímavých akcí; 
 • Možnost se účastnit nejrůznějších schůzek organizace a diskutovat o obsahových tématech; 
 • Možnost rozšíření obzorů a vzdělání;
 • Získání kontaktů na zajímavé lidi z neziskového sektoru;
 • Příjemné pracovní prostředí v centru Prahy;
 • Flexibilní pracovní doba.

Jak se přihlásit

V součastné době bohužel nemáme otevřenou pozici pro stáž. V případě zájmu se však můžete přihlásit vyplněním tohoto formulář a jakmile budeme mít volnou pozici, poslali bychom Vám další informace.

Do poznámky uveďte: o jaký typ stáže máte zájem, o jakou sekci máte zájem a případně další relevantní poznámky.

Mám zájem o stážglopolis 2014