Analytické centrum Glopolis  promýšlí a podporuje společenské změny, jejichž cílem je chytrá ekonomika, vyšší politická kultura a zodpovědné globální řízení.

Nová ekonomika a finance

Svět dnes čelí nejvážnější a nejničivější krizi od roku 1929. Podle prognóz Světové banky lze očekávat pokles příjmů rozvojových zemí v důsledku finanční a ekonomické krize o 350, podle pesimistických odhadů, až o 635 miliard USD1. Z těchto několika čísel je patrné, jak rychle a nečekaně krize přišla. Krize začala už v červenci 2007 v USA, kdy došlo k postupnému propadu trhů s podřadnými hypotékami. Odtud finanční krize rychle přeskočila i na obchodování s dalšími finančními produkty a postupně se přelila na burzy v Evropě a citelně zasáhla i trhy rychle rostoucích ekonomik (např. Brazíle, Indie, Jihoafrická republika, Rusko).

Na většinu zemí, zejména rozvojových, však krize dopadla skrze jiné, než přímé finanční kanály. Jejich příjmy se ztenčují kvůli poklesu mezinárodního obchodu, přímých zahraničních investic, remitencí, z důvodu dražších půjček, a bohužel, i kvůli redukci rozvojové pomoci na straně vyspělých států.

Rozsah a hloubka stávající krize do jisté míry zpochybňují ekonomické paradigma vládnoucí minulým dekádám. Ve snaze podporovat diskusi o potenciálních alternativách současného ekonomického a politického modelu a v souvislosti s ohrožením, které finanční a ekonomická krize představuje pro nejchudší komunity, se práce Glopolis zaměřila v prvé řadě na:

  • Analýzu hlubších příčin současné situace, rozbor hlavních problémů, příčin krize a dopadů krize především na rozvojové země.
  • Mapování řešení navrhovaných Brettonwoodskými institucemi, Evropskou unií, OSN či skupinami G8 a G20.
  • Mapování a účast v debatě o alternativních řešeních, která formulují organizace občanské společnosti.
  • Formulaci vlastních závěrů a doporučení, která obhajují zájmy a potřeby nejchudších komunit při hledání cesty z krize, a snaha o jejich zohlednění ve veřejné debatě i v politickém rozhodování.

Aktivity programu Ekonomické, finanční a rozvojové politiky jsou financovány z projektu Towards a global financial system fit for development, jehož poskytovatelem je Evropská komise.

[1] World Bank: Global Economic Prospect 2008, dostupné na http://econ.worldbank.org, citováno dne 12. června 2009

Kontakty

Petr Lebeda

ředitel
+420 272 66 11 33
lebeda@glopolis.org

Ondřej Kopečný

zástupce ředitele
+420 272 66 11 33
kopecny@glopolis.org

Jiří Čáslavka

vedoucí programu, analytik
+420 272 66 11 33
caslavka@glopolis.org

Navštivte stránky

Multimedia Fórum

www.cb-multimedia.org

The Cobden Centre

www.cobdencentre.org

Články

Mezinárodní daňové reformy: loď, do které teče

Ilustrační foto / Flickr.com / Creative Commons Licence / Jim Davies

Po aféře LuxLeaks v roce 2014, která odhalila důsledky tajných daňových dohod pro výběr daní, jejich počet v členských státech EU vzrostl o 50 procent. I když mnohé instituce i státy označují transparentnost za klíčovou pro odhalování daňových úniků a korupce, přístup veřejnosti k důležitým informacím je stále nejistý. I přesto, že jsou rozvojové země postiženy důsledky agresivní daňové optimalizace hůře, zůstávají stranou rozhodování o globálních daňových reformách.

Prezentace z konference (Ne)známé aspekty výběru korporátních daní

Konference (Ne)známé rozměry výběru korporátních daní

Ve středu 2. listopadu 2016 se v Kaiserštejnském paláci v Praze konala mezinárodní konference „(Ne)známé aspekty výběru korporátních daní“. Akci organizovalo nezávislé analytické centra Glopolis a Fair Tax.

Proč Česko brání anonymní vlastníky firem?

Politici rádi mluví o boji s korupcí a se zneužíváním veřejných prostředků. Když však dojde na konkrétní činy, vykrucují se, jak to jen jde. To je bohužel případ zavedení veřejných rejstříků skutečných majitelů firem. U společnosti s anonymními vlastníky se přitom citelně zvyšuje riziko skrytí korupce, daňových úniků či praní špinavých peněz.

Proč se politici bojí veřejnosti

Sněmovnou prošel návrh zákona, který veřejnosti neumožní přístup k informacím o skutečných vlastnících firem. Kromě jiného to ukazuje, jak si část české politické scény nerozumí.

Kauza Apple ukazuje negativní dopad daňových rájů na hospodářskou soutěž

Kauza Apple ukazuje, že agresivní daňová optimalizace nedopadá negativně „jen“ na schopnost států vybírat daně, ale také na férovost soutěže firem a jejich mezinárodní konkurenceschopnost. Pokud chtějí státy podporovat férové a rovné tržní prostředí pro podnikání, nemohou se tvářit, že se jich daňové ráje netýkají.
Česká republika by měla v EU podpořit návrh na zavedení veřejného vykazování zisků podle jednotlivých zemí a přispět k tomu, aby se podobné aféry již neopakovaly.

Ministr Babiš málem vetoval návrh EU, se kterým souhlasil

Český ministr financí hrozil vetem při schvalování opatření EU, která mají omezit úniky korporátních daní. Plošné zavedení reverse charge, za které svůj souhlas vyměnil, znamená další administrativní zátěž. Na rozdíl od úniků DPH je mezinárodní spolupráce při řešení korporátních úniků daní naprosto zásadní.

Máme se stát daňovým rájem?

Ztráty státního rozpočtu kvůli únikům korporátních daní nejsou zanedbatelné.  Často k nim přispívají speciální daňové režimy v zemích jako Lucembursko či Nizozemsko. V zájmu České republiky je tlačit na omezení těchto speciálních režimů, nikoliv úvahy o jejich zavedení.

Jak můžou čeští politici zakročit proti anonymním firmám?

Nejasné vlastnictví firem a zejména fondů přispívá k daňovým únikům i ke skrývání výnosů z trestné činnosti a korupce.  Po aféře Panama Papers plánuje Evropská komise zlepšit přístup k údajům o skutečných vlastnících.  Čeští zákonodárci nemusejí čekat na EU, návrh zákona leží v Poslanecké sněmovně. Potřeboval by však zásadně vylepšit.

Může Evropská unie lépe kontrolovat daňové ráje?

Týden po vypuknutí aféry Panama Papers Evropská komise představila svůj „ambiciózní“ plán, jak zjistit, zda velké mezinárodní společnosti účelově neposílají zisky do daňových rájů.

Výzva politikům: Zaměřte se na daňové ráje!

Daně v ráji

Česko může podle think-tanku Glopolis přicházet až o 57 mld. ročně na daních, které mizí v daňových rájích. V nové kampani se Glopolis zasazuje o lepší výběr daní firem a vyzývá politiky, aby se problémem více zabývali.

Češi jsou kritičtí k daňovým únikům velkých firem, menší úniky jimi omlouvají

Češi jsou kritičtí k daňovým únikům ve velkých firmách, zejména v těch v mezinárodních, obcházení daní u jednotlivců častěji tolerují. Plyne to z exkluzívního výzkumu společnosti MEDIAN pro analytické centrum Glopolis, který se týkal názorů veřejnosti na daně a daňové úniky.

Na malé podniky si posvítí EET. Kdo dohlédne na ty velké?

Jen co si ministr Babiš odškrtnul na své misi za efektivní výběr daní důležitou položku, přichází další výzva. Po elektronické evidenci tržeb (EET), která cílí především na malé a střední podniky a živnostníky, je čas podívat se na ty opravdu velké úniky od velkých korporací.

SwissLeaks: když banka kryje podvodníky

Přesně před rokem vyšla najevo velká bankovní loupež ve švýcarské pobočce banky HSBC, která je jedním z největších bankovních domů světa. O peníze však nepřišli klienti banky. Z banky se dokonce neztratily ani žádné peníze.

Výběrové řízení: hledáme účastníky na seminář o férovém zdanění v Kodani

Training of Trainers/Foto Glopolis

Analytické centrum Glopolis vypisuje výběrové řízení na dvě místa na semináři Training of Trainers v dánské Kodani.

Kde hledat finance na klima? Stačí zatopit daňovým rájům

Fotografie z klimatické konference v Paříži / Autor: František Marčík

Klimatická konference OSN v Paříži vstupuje do druhého týdne s novým návrhem globální dohody o snižování emisí skleníkových plynů. Štafetu od expertních vyjednavačů přebírají ministři životního prostředí, kteří budou hledat dohodu na sporných bodech, které nyní zabírají téměř pět stran. Jednou z klíčových otázek je, kde vzít na přechod k nízkouhlíkové ekonomice peníze.

Zakázka malého rozsahu: navržení, zpracování a realizace veřejné kampaně k férovým daním

Analytické centrum Glopolis vyhlašuje v rámci projektu k férovým daním a boji s daňovými úniky a agresivní daňovou optimalizací nadnárodních firem výběrové řízení pro zakázku malého rozsahu. Obsahem zakázky bude navržení, zpracování a realizace veřejné kampaně k férovým daním a tématu daňových úniků nadnárodních firem u nás a v rozvojových zemích.

Rok od LuxLeaks: Bez razantnější změny mezinárodních daňových pravidel se podobné aféry budou opakovat

Foto z happeningu k výročí aféry LuxLeaks

Glopolis vydává tiskovou zprávu k prvnímu výročí od vypuknutí aféry LuxLeaks, která odhalila nekalé daňové praktiky stovek nadnárodních firem v Lucembursku. Jaká je situace v oblasti mezinárodních daňových pravidel rok od LuxLeaks, zjistíte níže.

Evropský parlament by měl důkladně prošetřit daňové úniky

Analytické centrum Glopolis se připojilo k výzvě 34 neziskových organizací, které vyzývají členy Evropského parlamentu, aby podpořili návrh na vytoření komise pro vyšetřování údajných přestupků a nesprávných úředních postupů v daňové oblasti.

Proč potřebujeme registr skutečných vlastníků

Korupce, daňové úniky, praní špinavých peněz – v Bruselu právě probíhají důležitá jednání, jejichž výsledek může omezit nekalé praktiky, které stojí evropské daňové poplatníky miliardy eur ročně.

TZ:Boj české vlády s daňovými úniky je děravý - zapomíná na agresivní daňové plánování

Anonymní vlastníci - jedna z příčin daňových úniků

Nerozhodnost a nedostatek aktivního přístupu, tak ohodnotili odborníci nevládních organizací z 15 zemí Evropské unie přístup české vlády k boji proti daňovým únikům na mezinárodní úrovni ve zprávě „Skryté zisky: nakolik Evropská unie přispívá k férovému daňovému prostředí“, kterou dnes zveřejnilo analytické centrum Glopolis.

Volby do EP: stop daňovým únikům


Nejchudší země přicházejí kvůli daňovým únikům o dvojnásobek toho, co od Evropské unie obdrží v podobě rozvojové pomoci. Daňové úniky z členských států EU dosahují částky, která se rovná rozpočtu celé unie na 7 let. Příští Evropský parlament to může změnit.

Proč nedokážeme využít, co Unie nabízí?

Ilustrační obrázek k článku "Proč nedokážeme využít, co Unie nabízí?"

V květnu 2004 proběhlo největší rozšíření Evropské unie v celé její historii. Tato vlna zahrnovala Českou republiku, Estonsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Evropská unie se tak rozrostla zhruba ze 381 na 456 milionů obyvatel. Nové státy představovaly celou jednu pětinu obyvatelstva, ale na HDP se podílely pouze ze sedmi procent.

Záznam z debaty Penzijní reforma: cesta tam a zase zpátky?

Nestihli jste dorazit na debata Penzijní reforma: cesta tam a zase zpátky?; Pak pro vás máme dobrou zprávu. Debatu si můžete přehrát v záznamu na Youtube kanálu Glopolis.

Jak na daňové úniky: úřední nebo veřejná kontrola?

Ilustrační foto / Zdroj sxc.hu / Jonathan Ruchti

Sobotkova vláda nedávno představila plán, jak omezit únik daní do zahraničí. Téměř třináct tisíc firem působících v České republice má vlastníka v některém z daňových rájů, kam prostřednictvím dividend, půjček, licencí nebo faktur za poradenské služby posílají ročně desítky miliard korun. Tím snižují objem odvedených daní v ČR.

Rozhovor s Jiřím Čáslavkou pro denník Pravda: Euro znamená istú budúcnosť

Foto Jiří Čáslavka / Zdroj: Denník Pravda / Autor: Robert Hüttner

Európska únia a eurozóna urobili za ostatné obdobie veľký pokrok v riešení súčasnej krízy. Veľký objem peňazí vynaložený na záchranu zadlžených krajín a bánk pred krachom sa ukazuje ako lacnejšia alternatíva, ako keby mala eurozónu opustiť problémová krajina.

Video Kam se ty peníze poděly? Aneb Stop daňovým únikům!

Krátký film organizace Christian Aid o daňových únicích a jejich vlivu na chudobu ve světě.

Záznam z debaty Volby 2013: Jak přilákat investice?

Debatu uspořádalo analytické centrum Glopolis ve spolupráci s RSJ a.s. dne 15. října v Malostranské besedě.

G20 pod Putinovou kuratelou

Ilustrační foto - Saint Petersburg / Flickr.com / CC Licence / European Council / http://www.flickr.com/photos/europeancouncil/

Hlavním tématem summitu G20 v Petrohradu byla Sýrie. Ruský prezident Putin plně využil výhody domácího prostředí, když se mu podařilo z ekonomické schůzky udělat mezinárodní referendum o vojenském zásahu v této zemi a zahnat tak Spojené státy do diplomatické defenzivy.

Evropa i svět se zásadně mění a Česko zřejmě opět nedopadne dobře

Ilustrační foto / Zdroj sxc.hu / Jonathan Ruchti

Některé země mají nerostné bohatství, naší největší výhodou je naše geografická poloha a napojení na německou exportní mašinu.

Jiří Čáslavka pro EurActiv.cz: České republice chybí „Pan Evropa“

Ilustrační foto

Současná krize eurozóny může přispět k dalšímu posílení euroskepticismu, který je v ČR poměrně silný. Na domácí politické scéně totiž chybí osobnost, která by dokázala zřetelně vysvětlit, co nám přináší evropská integrace. „Postrádáme ‚Pana Evropu‘, který by si to vzal jako jedno z hlavních témat,“ říká Jiří Čáslavka z analytického centra Glopolis. S EurActivem si také povídal o záchraně Kypru a jejím vlivu na budoucnost eurozóny.

TZ: Česká republika by se měla stát přidruženým členem bankovní unie

Panelisté debaty Bankovní unie a ČR

„Je důležité být u toho, když se utvářejí pravidla, která se nás budou jednou také týkat, proto by Česká republika měla usilovat o přidružené členství v bankovní unii. Dokud však máme českou korunu, tak bychom členem být neměli“, uvedl Pavel Mertlík, rektor Bankovního institutu VŠ na veřejné debatě, kterou pod názvem Bankovní unie a ČR uspořádalo tento týden analytické centrum Glopolis ve spolupráci s RSJ, a.s. v Centru pro ekonomický výzkum a vzdělávání v CERGE-EI.

Měnové války nebudou

Ilustrační foto - Moskva / http://www.flickr.com/photos/nildesperandum/3435526412/

Na jednání ministrů financí a centrálních bankéřů zemí G20 v Moskvě šlo hlavně o měnovou politiku, především o hrozbu měnových válek. Tentokrát se však nejednalo o obvyklou kritiku Číny kvůli jejímu slabému jüanu. Pozornost byla zaměřena na japonský jen. Japonská centrální banka totiž v poslední době razantně uvolnila svoji měnovou politiku a řada analytiků se domnívá, že se Japonsko snaží manipulovat se svojí měnou, aby posílilo vývoz.

Hyde Park speciál: Jaké jsou příčiny chudoby

Analytik Jiří Čáslavka byl jedním z hostů pořadu Hyde Park na téma příčin chudoby.

Přišel čas pro hlubší integraci Evropské unie, Česko by nemělo stát mimo

Ilustrační foto

Evropa řeší jednu krizi za druhou. Teď aktuálně je třeba uklidit po španělské realitní bublině a stabilizovat situaci po řeckých volbách, přičemž ohroženy jsou i další země. V této atmosféře představí předseda Evropské komise José Manuel Barroso koncem týdne na summitu časový harmonogram pro hlubší integraci. Má to být jakýsi integrační skok víry. Pokus, jak zabránit rozpadu.

Moře je rozbouřené a naše loď je malá

Ilustrační foto / Flickr.com / Creative Commons Licence / Jim Davies

Příspěvek Jiřího Čáslavky do Macháčkovy výměny na téma Dvourychlostní Evropa se blíží.

Světové soupeření o nerostné suroviny jako jeden z nejzávažnějších geopolitických problémů současnosti

Ilustrační foto / Keňa / Flickr.com / Simone Dall'Angelo

Podle zprávy Národní zpravodajské rady (spadající pod vládu USA) z roku 2010 představuje jeden z nejzávažnějších geopolitických problémů čím dál více omezenější přístup nejenom k energetickým, ale také ne-energetickým surovinám.

Řecko nepotřebuje jen úsporný režim

Řecko/Ilustrační foto

Výsledek parlamentních voleb v minulém týdnu zařadil opět osud Řecka mezi hlavní témata evropské politiky. Řešení řecké dluhové krize však nemůže spočívat v dalším utahování opasků, ale v aktivních zásazích Evropské centrální banky (ECB) a evropských metropolí.

Socialista Hollande Nečasovým mužem v EU?

Ilustrační foto / Flickr.com / Guillaume Paumier 2007

Vítězství Françoise Hollanda v druhém kole francouzských prezidentských voleb by Unii nejspíš přineslo nový důraz na ekonomický růst, ale také částečné zadrhnutí německo-francouzského integračního motoru. Pro Nečasův kabinet skýtá příležitost, jak zabít dvě mouchy jednou ranou.

Američan. Pro Obamu ano i ne

Ilustrační foto / Flickr.com / U.S. Embassy New Delhi

Prezidentu Obamovi se povedl velmi chytrý tah - do čela Světové banky prosadil člověka, který nevypadá jako Američan, ale je to Američan. Jeho volba dokazuje, jak důležitá je politická taktika a hledání kompromisu.

Video k problematice smluv o volném obchodu mezi Kolumbií a EU

Video z loňské návštěvy kolumbijské odborářky, které přibližuje problematiku smluv o volném obchodu mezi Kolumbií  a EU.

Daň z finančních transakcí: EU by měla spěchat pomalu

Ilustrační foto/Flickr.com/artemuestra

Úterní (13. března 2012) diskuse evropských ministrů financí o návrhu společného systému daně z finančních transakcí (FTT) ukázala, že shoda všech 27 členských států na tomto konkrétním návrhu je velmi nepravděpodobná. To však neznamená, že je snaha zdanění finančního sektoru zcela beznadějná. Většina ministrů, kteří se včera do debaty zapojili, uznalo, že důvody pro zdanění finančního sektoru jsou stále relevantní a projevili ochotu hledat kompromisní návrh.

České místo v Evropě

Ilustrační foto / Zdroj sxc.hu / Jonathan Ruchti

České a britské „ne“ Smlouvě o stabilitě, koordinaci a vládnutí v hospodářské a měnové unii (fiskální smlouva), znovu oživilo úvahy o tzv. vícerychlostní Evropě. Přestože je flexibilita stálým prvkem evropské integrace, tak se podobně vážná debata nevede v Unii příliš často. Tentokrát je k tomu ale opět důvod. Evropa se totiž nachází v nejhorší krizi od 2. světové války, ve fázi jistého bodu zlomu.

Růst může být udržitelný

Ilustrační foto / Flickr.com / Lincolnian (Brian)

Má smysl uvažovat o kvalitativní stránce rozvoje, o jeho trvalé udržitelnosti ve třech rozměrech - ekonomickém, sociálním a environmentálním.

Peníze z EU? Děkujeme, nechceme

Ilustrační foto

Česká vláda si nelogicky přeje nižší unijní rozpočet, přitom jsme výrazným čistým příjemcem z fondů EU. Od našeho vstupu do unie do poloviny roku 2011 jsme získali o 162,2 mld. více, než jsme do společné kasy odvedli. A mohlo to být i víc, kdybychom uměli z fondů lépe čerpat.

Malý pokrok v řešení globálních problémů není selháním uskupení G20

G20 Summit Cannes/Flick.com/EC

Skupina G20 od svého vzniku přinesla zatím jen málo rozhodnutí, která by nějakým výraznějším způsobem přispěla k řešení globálních problémů. Jak těch dlouhodobých, jakými jsou globální nerovnováhy a reforma finanční a monetární architektury, tak těch naléhavých jako finanční krize z roku 2008 nebo současná krize eurozóny.

Závěry z diskuse „Je třeba zkrotit finanční trhy?“

Foto z druhého panelu diskuse Je třeba zkrotit finanční trhy?

Dne 7. prosince 2011 zorganizoval Glopolis v Richtrově sále New York University v Praze diskusi pod názvem „Je třeba zkrotit finanční trhy?“ 

Hledá se jiný kapitalismus

Occupy Wall Street/Flickr.com/Caroline Schiff

Nechceme už dál tolerovat kombinaci vysoké nezaměstnanosti, propastných společenských rozdílů a závratných zisků ve finančním sektoru. To je ve stručnosti poselství protestního hnutí, které už několikátý měsíc „okupuje“ Wall Street. Přestože protestující nenabízejí přijatelnou alternativu, je nutné brát je vážně. Reprezentují totiž naštvanost části západní veřejnosti na finanční elity i nedůvěru ve změnu k lepšímu prostřednictvím klasických demokratických institucí. 

Na cestě z krize G20 tápe

G20 Summit Cannes/Flick.com/EC

Měl to být summit, řešící zásadní reformy světové finanční architektury. Krize eurozony ale na setkání G20 v Cannes tyto plány odsunula na vedlejší kolej.

Infolist: Summit G20 v Cannes

Ve dnech 3. – 4. listopadu se ve francouzském Cannes uskuteční vrcholné setkání dvaceti nejsilnějších ekonomik světa. Analytické centrum Glopolis přináší infolist, který se zaměřuje na nejdůležitější témata, jež se s největší pravděpodobností objeví na pořadu jednání summitu G20. 

Rozhovor o reformě finančního sektoru

Ilustrační foto/Burza v Kuvajtu

Nedávná hospodářská krize byla do značné míry produktem podivných praktik finančních institucí a bank. Jednotlivé vlády však své bankovní domy nenechaly padnout a díky finanční podpoře ze státní kasy se situace alespoň na první pohled stabilizovala.

(Ne)šetřme finanční trhy

Ilustrační foto/Happening ActionAid v Itálii

Evropští politici si letošní letní dovolenou příliš neužijí. Nemine týden, aby nemuseli řešit stále naléhavější krizi eurozóny. Tu prohlubuje především vzrůstající nedůvěra investorů ve schopnost evropských států splatit své dluhy. Zatím poslední francouzsko-německý pokus z minulého týdne o uklidnění trhů obsahuje kromě mírně oposlouchaných ujištění o fiskální uměřenosti a odhodlanosti nenechat euro padnout i odvážný návrh na zavedení daně z finančních transakcí.

Rozhovor s Lydií Prieg o bankovním sektoru ve Velké Británii

Velká Británie byla v důsledku finanční a ekonomické krize nucena sanovat dva velké finanční domy - Royal Bank of Scotland a banku Lloyds. Jak se tato skutečnost promítla do vztahu britské veřejnosti k těmto institucím, jakou roli vlastně banky a další finanční instituce hrají v britské ekonomice a jak dalece jsou britští politici ochotni tento sektor regulovat? 

Strategie konkurenceschopnosti? Ne, plán pro kvalitnější život!

Ilustrační foto

Strategie nejsou v téhle zemi v oblibě. A ekonomické už vůbec ne. Asi příliš mnoha lidem stále připomínají plánování komunistických pětiletek, vynucování jakéhosi umělého společenského konsensu, nebo snahu poroučet trhům. Je to škoda. 

Evropsko-kolumbijský rébus: Obchod nebo lidská práva?

Nucené vysídlování v Kolumbii

Ačkoli návštěvnost ranních přednášek na vysokých školách obvykle neláme rekordy, jedna jarní středeční přednáška na Fakultě sociálních věd UK v Praze vytáhla z postelí úctyhodných pár desítek studentů.

Media Briefing: Křeslo šéfa MMF pro zástupce Jihu

MMF/Ilustrační foto

V souvislosti s diskusí o jmenování generálního ředitele Mezinárodního měnového fondu (MMF) připravil Glopolis infolist pro média, v němž přináší argumenty pro opuštění dosavadní jmenovací praxe, která omezuje zástupcům zemí globálního Jihu účast na řízení MMF.

Ratingové agentury – obrovská moc, minimální odpovědnost

Řecko/Ilustrační foto

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's snížila hlavní rating Řecka o dva stupně na známku BB minus, došlo dokonce i na Spojené státy, jejich tři áčka jsou také ohrožena.

Kolumbijská delegace se v Praze pokusí získat podporu pro revizi smluv o volném obchodě

Upoutávka na přednášku, která se uskuteční v rámci návštěvy kolumbijské delegace v ČR

Ve dnech 18. až 20. dubna 2011 navštíví Českou republiku delegace kolumbijských odborů a lidsko-právních organizací. Glopolis pro účastníky delegace zorganizoval několik schůzek v českém parlamentu, na ministerstvu zahraničních věcí a s Česko-moravskou konfederací odborových svazů. Delegáti vystoupí také na universitní půdě a v některých českých médiích.

Davos 2011 – Nová realita férového globálního řádu?

Davoské kongresové centrum - Zasedání Světového hospodářského fóra 2011

Schůzku Světového hospodářského fóra ve švýcarském Davosu, která se konala minulý rok v lednu, poznamenalo zpochybnění toho, co Gideon Rachman z Financial Times nazývá Davoským konsenzem. Následkem krize tehdy převládaly na půdě Davoského fóra negativní nálady vůči „finančnímu kapitalismu“ a rozvinula se debata o možných škodlivých dopadech volného obchodu.

Vyšel newsletter EU Financial Reforms

Po více než dvou letech od doby, co finanční krize zasáhla Evropu, začínají fungovat nové instituce, jejichž úkolem je dohled nad bankovním a finančním sektorem. O tom a o mnoha dalších zajímavých věcech si můžete přečíst v pátém čísle našeho newsletteru.

Newsletter EU Finacial Reforms (PDF, 411 KB) ke stažení

Měnový a finanční nepořádek, ohrožená globalizace a co s tím vším má Čimerika

Měny/Ilustrační foto

Světové hospodářství čelí v současné době možnému riziku měnových a obchodních válek a napětí. Jejich příčinou jsou přetrvávající globální nerovnováhy, jinými slovy existence toho, čemu britský finanční historik Neil Fergusson ve své knize Vzestup peněz říká Čimerika (Chimerica).

Jak zabránit ekonomické de-globalizaci

G20 Soul

Hlavním tématem listopadového summitu dvaceti největších ekonomik světa byla hrozba měnové války. Ivan Lukáš se ve svém článku zamýšlí nad cestou z napjaté situace.

Růst versus udržitelný úpadek? Používáme špatnou metodologii

Jiří Čáslavka přispívá do debaty o alternativách měření veřejného blaha. Ve svém článku zmiňuje také závěry zprávy tzv. Stiglitzovy komise, která se věnuje revizi způsobů, jak měřit rozvoj a sociální pokrok společnosti.

Je čas na nový měnový systém

Komentář Jiřího Čáslavky a Ivana Lukáše se ohlíží za listopadovým summitem zemí G20 v Soulu a jeho hlavním tématem - měnovou politikou.

Tisková zpráva: Pozice Glopolis k summitu G20 v Soulu

Glopolis vydává v předvečer summitu G20 v Soulu tiskovou zprávu, ve které představuje své pozice k hlavním tématům schůzky dvaceti nejmocnějších ekonomik světa.

Dvacet zemí zamrzlých v bodě G

Komentář k závěrům červnového summitu G20 v kanadském Torontu.

Banány a mrtví odboráři

Komentář o možném negativním dopadu dvoustranných smluv, které EU uzavřela na květnovém madridském summitu s některými zeměmi Latinské Ameriky.

Obamov návrh špeciálnej dane a potreba nadnárodnej finančnej regulácie

Obamův lednový návrh na zavedení speciální daně pro velké banky, kterou by v příštích deseti letech splácely svou odpovědnost za finanční krizi, vyvolal vesměs negativní reakce. Ivan Lukáš se ve svém komentáři zabývá potřebou globálního přístupu k finančním regulacím a nastiňuje potíže, které mohou v této souvislosti vyvstat z hlediska národní suverenity.

Alternativní globální finanční a měnový systém

Alternativní měnový systém je nezbytným předpokladem pro řešení propadu agregátní poptávky a pro nastolení stabilního mezinárodního řádu.

Ekonomické priority – vítězství a prohry českého předsednictví

Jednou z hlavních priorit českého předsednictví byla finanční krize a snaha o nalezení účinných řešení. Ekonomická a finanční sekce Glopolis směřovala své úsilí k tomu, aby ekonomické priority českého předsednictví více zohledňovaly potřeby rozvojových zemí. Sporné otázky, na které Glopolis upozorňuje, přitom nejsou vázány pouze na období českého předsednictví, ale jsou součástí širšího hnutí a jsou zahrnuty na seznamu požadavků celosvětové občanské společnosti. Tyto požadavky předcházely období českého vedení Evropské unie a jejich prosazení zůstává cílem aktivit jak analytiků Glopolis, tak i jiných, hlavně evropských nevládních organizací, i po jeho skončení.

Konference OSN o ekonomické a finanční krizi - válka (ideových) světů

V posledním červnovém týdnu se na půdě OSN v New Yorku konala konference na nejvyšší úrovni, jejímž tématem byla ekonomická a finanční krize a její dopad na rozvoj; skončila kompromisem přijatelným pro všechny zúčastněné strany. Zásadní byla nejen kvůli předmětu jednání, ale také kvůli rozdílné míře důležitosti, kterou jí přikládaly zúčastněné státy.

Jednání v OSN o dopadech krize na rozvojové země

Stránky s podkladovými studiemi ke Konferenci OSN na nejvyšší úrovni o světové finanční a ekonomické krizi a jejím dopadu na rozvoj. Konference se koná od 24. do 26. června 2009 v New Yorku.

Reforma globálního ekonomického vládnutí

Reforma globálního ekonomického vládnutí – poznámky z konference ve světle dubnové londýnské schůzky G20

Poločas rozpadu a polovičatost G20

Přelom března a dubna byl mezníkem českého předsednictví, na který hned tak nezapomenou nejen čeští občané, ale ani zahraniční politici a patrně ani historici. Pro ČR to měl být poločas a zároveň vyvrcholení působení v čele EU. Velkolepost prvního dubnového týdne velkých summitů, historických milníků a transatlantické obrody však hodně zkalil poslední březnový týden, v němž padla česká vláda. Zatímco význam setkání G20 v Londýně ukážou až nejbližší měsíce, českému předsednictví už negativní hodnocení nikdo neodpáře.

Tisková zpráva Glopolis k výsledkům G20 v Londýně

Právě skončený summit skupiny G20 je zklamáním pro neziskové organizace z ČR, střední Evropy a zejména z chudých zemí. Kusé regulace a masivní sumy pro Mezinárodní měnový fond a podporu světového obchodu bez požadavků na reformu nijak neřeší příčiny globálních krizí.

Daňové ráje - výzva pro české předsednictví

Po vlně národních balíčků na záchranu evropských ekonomik se pozornost EU pomalu obrací i k dopadům finanční krize v chudých zemích. Dostát existujícím závazkům na rozvojovou pomoc ale nestačí. EU zatím chybí odvaha ukončit systémově nebezpečné, nelegální či nemorální aktivity daňových rájů. Ministři rozvoje, právě rokující v Praze, by tím ale „zabili několik much jednou ranou“.

Promarněná šance v Dohá

V době, kdy vlády přislíbily krachujícím bankám záruky ve výši 4,2 bilionu USD, kdy hospodářská krize pomalu, ale jistě začíná doléhat na obyvatele rozvojových zemí, měly vyspělé státy šanci ukázat, že své sliby o „boji s chudobou“ myslí alespoň trochu vážně.

Proč je důležité, abychom splnili své závazky?

Na Valném shromáždění OSN, které se uskutečnilo na přelomu září a října 2008 v New Yorku, ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg ujišťoval přítomné účastníky, že Česká republika plně podporuje závazky Evropské unie na zintenzivnění rozvojové spolupráce EU a že české předsednictví bude důležitým impulsem pro posílení rozvojové spolupráce ČR. Toto vyjádření ovšem zcela neodpovídá současnému stavu v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) České republiky, což dokládá Studie o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky za rok 2007, která byla 12. listopadu představena v parlamentu Fórem pro rozvojovou spolupráci (FoRS).

Finanční krize ohrožuje i chudé země

Finanční krize se v uplynulých měsících rychlostí tsunami přelila ze Spojených států přes Atlantik i Tichý oceán a způsobila velké komplikace ve většině vyspělých zemí. Některé burzy zaznamenaly historické propady (v Moskvě muselo být obchodování dokonce na dva dny zastaveno), ceny akcií poklesly v průměru o 40 %. Investiční banky zkolabovaly. Americká vláda i Evropská unie přispěchaly s garancemi, které se blíží 3 bilionům USD. Většina centrálních bank reagovala (včetně České národní banky) podstatným snížením úrokových sazeb. Zdá se, že finanční krize se týká především bohatých zemí, které žily v minulých letech nad poměry, přesněji řečeno na dluh.

Nový kapitalismus není nový socialismus

Nadcházející americký prezident Barack Obama ohlásil dlouhodobé státní investice do sociálních a ekonomických reforem - za rámec záchranných balíčků. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy volá po změně světové finanční architektury a novém kapitalismus - a sklidil výsměch českého prezidenta a řady českých médií. Mnohé jejich návrhy na řešení současné krize jsou si podobné, ani jeden však nechce žádný návrat k socialismu. Znárodněno bylo částečně několik bank, které si o to samy řekly. A velké ekonomiky pumpují do svých žil velké peníze. Teď se logicky na stůl dostávají nejkřiklavější z problémů, které k tomu vedly: např. hedgeové fondy, daňové ráje, ale zejména špatná a seškrtaná regulace.

Fan, Fred a rostoucí závislost na derivátech

Pokud stát převezme úplnou kontrolu nad soukromým podnikem, je to znárodnění. Pokud jsou to firmy dvě a celková znárodněná hodnota dosahuje 40 procent HDP, nelze tomu říkat jinak než Velké znárodnění. V případě Fannie Mae a Freddie Mac, dvou gigantů financování amerického bydlení, ale jde o znárodnění s několika otazníky i pro osobní život v Česku.

Čína a Indie hrají podle západních not

Po devítidenním maratonu a třetí léto po sobě ministři obchodu v Ženevě ukončili trápení nazvané jednaní o liberalizaci světového obchodu. Opět bez výsledku. Neznamená to konec Světové obchodní organizace (WTO). Ta má dost práce i bez dalšího snižování obchodních překážek. Ale potvrzuje se, že dlouhá řada zemí už není ochotna obětovat dlouhodobé řešení potravinové bezpečnosti a vyhlídky na rozvoj širší společnosti potenciálním ziskům firem. Co kolaps jednání vypovídá o mezinárodní politice? Může za vše nezodpovědnost a nenasytnost Číny a Indie?

Volný obchod z donucení Africe nepomůže

Chudoba a stagnace Afriky je považována za největší tragédii naší doby. Evropský přístup k Africe a řadě dalších chudým zemím však stále trpí podivnou schizofrenií: na jedné straně je upřímná snaha zvýšit rozvojovou pomoc a zmírnit chudobu, na straně druhé agresivní tlak na otevření trhů nejchudších zemí evropským vývozům.

Zpráva o potírání chudoby ve světě

Rozvojová pomoc se míjí účinkem, pokud jedna ruka pomáhá a druhá škodí.

Populismus nahrávající diktátorům

Hospodářská krize 30. let 20. století vyprodukovala masu extrémně chudých lidí.

Bídu chudých násobí nefér soutěž

Bídu chudých násobí nefér soutěž.

Bílé límečky a bílé pásky se potřebují

Světové ekonomické a Světové sociální fórum mají čím dál tím více společného.

Konec snů o tropickém ráji

Nastartování udržitelného rozvoje je nejlepší metodou obnovy i prevence katastrof, jaká přišla v prosinci.

Publikace

Zpráva Survival of the richest: Europe’s role in supporting an unjust global tax system 2016

Společná výroční zpráva o daňové transparentnosti z pera evropských neziskových organizací.

Survival of the Ritchest

Studie Estimating the Costs of International Corporate Tax Avoidance: The Case of the Czech Republic

Studie o dopadech obcházení daňové povinnosti na Českou republiku od Petra Jánského z Institutu ekonomických studií FSV.

None

Proč a jak vybírat férové daně

Glopolis vydává příspěvek do publikace organizace Člověk v tísni k tématu férových daní.

Proč a jak vybírat férové daně

50 odstínů daňových úniků

Glopolis vydává českou verzi  výroční zprávy, která se zaměřuje na daňové úniky. V pořadí již třetí díl zprávy zjišťuje, jaká je role EU v nespravedlivém globálním daňovém uspořádání a jak evropští lídři problém řeší.

50 odstínů daňových úniků

Zpráva Fifty Shades of Tax Dodging

Glopolis představuje zprávu „Fifty Shades of Tax Dodging“, jejíž vznik koordinoval Eurodad a na její přípravě se podílela řada evropských neziskových organizací.

Zpráva Fifty Shades of Tax Dodging

Financování pro rozvoj - Co lze očekávat od summitu v Addis Abebě?

Glopolis vydává pracovní materiál před mezinárodní konferencí OSN o budoucnosti financování globálního rozvoje v Addis Abebě.

Zpráva Skryté zisky

Glopolis vydal zprávu Skryté zisky: nakolik Evropská unie přispívá k neférovému daňovému prostředí

Zpráva Skryté zisky

Podkladový materiál k debatě „Alternativní investiční fondy“

Glopolis vydává podkladový materiál k debatě o alternativních investičních fondech.

Alternativní investiční fondy - podkladový materiál

Studie 10 let členství České republiky v Evropské unii: Makroekonomický vývoj a ekonomická integrace

Glopolis vydává studii, jejímž cílem je zhodnotit hlavní makroekonomické efekty přistoupení České republiky k Evropské unii.

10 let členství České republiky v Evropské unii

Příručka Tax Justice: Jak vytvořit úspěšnou kampaň?

Glopolis vydává třetí díl průvodce, který je úvodem do oblasti daní a vysvětluje, jak tato problematika souvisí s rozvojem.

Jak vytvořit úspěšnou kampaň?

Zpráva Jednou rukou brát, druhou dávat

Glopolis vydává zprávu Jednou rukou dávat a druhou brát: Role Evropy při úniku kapitálu souvisejícím s daněmi

Publikace Jednou rukou brát, druhou dávat

Příručka Tax Justice: Jak spolu souvisí daně a rozvoj?

Glopolis vydává první díl průvodce, který je úvodem do oblasti daní a vysvětluje, jak tato problematika souvisí s rozvojem.

Příručka Tax Justice: Jak spolu souvisí daně a rozvoj?

Diskuzní sešit pro debatu Podnikání a Evropská unie v Ostravě

Glopolis vydává diskuzní sešit pro debatu Podnikání a Evropská unie, která se koná 10. prosince 2013 v Ostravě.

Diskuzní sešit k debatě Podnikání a Evropská unie v Ostravě

Infolist Míra finančního tajemství zůstává stále vysoká

Glopolis vydává infolist s názvem Míra finančního tajemství zůstává stále vysoká, jehož autorem je ekonom Petr Janský.

Infolist Míra finančního tajemství zůstává stále vysoká

Diskuzní sešit pro debatu Podnikání a Evropská unie v Hradci Králové

Glopolis vydává diskuzní sešit pro debatu Podnikání a Evropská unie, která se koná 3. prosince 2013 v Hradci Králové.

Pozvánka na debatu Podnikání a Evropská unie v Hradci Králové

Briefing paper pro debatu Zapojení ČR do posilování hospodářské koordinace EU

Glopolis vydává briefing paper pro debatu Zapojení ČR do posilování hospodářské koordinace EU. Dává to smysl?

Briefing paper pro debatu Zapojení ČR do posilování hospodářské koordinace EU

Briefing paper pro debatu Bankovní unie a ČR

Glopolis vydává briefing paper pro debatu Bankovní unie a ČR.

Bankovní unie a ČR

Velká debata o multiplikátoru: Možnosti pro fiskální stimul v ČR

Glopolis vydává studii shrnující debatu mezi zastánci úsporných a expanzivních opatření, nedávné odhady multiplikátorů několika ekonomik a zaměřuje se na jejich důsledky pro fiskální politiku v České republice.

None

Briefing paper Družstevnictví nepatří jen do historie

Glopolis vydává briefing paper  Družstevnictví nepatří jen do historie.

None

Briefing paper: Udržitelný nerůst

Glopolis vydává briefing paper, který představuje koncept udržitelného nerůstu.

Udržitelný nerůst

Na pokraji kolapsu? Finanční krize: příčiny, důsledky a možnosti jednání

Glopolis vydává překlad výukového materiálu pro střední školy na téma příčin, důsledků a možných řešení finanční krize.

None

Finanční krize po pěti letech: Stimuly vs. úsporná opatření

Glopolis vydává studii zaměřenou na debatu o úsporných opatřeních a fiskálních stimulech jakožto dvou možných cestách, jak se dostat z finanční krize.

Finanční krize po pěti letech: Stimuly vs. úsporná opatření

Studie Banky ve vlastnictví klientů

Glopolis vydává studii pojednávající o alternativách ke komerčnímu bankovnictví.

Banky ve vlastnictví klientů

Studie Surovinové strategie Evropské unie

Glopolis vydává studii Surovinové strategie Evropské unie - Globální a domácí výzvy.

None

Briefing paper Surovinové strategie Evropské unie

Glopolis vydává briefing paper, který shrnuje hlavní závěry studie Surovinové strategie Evropské unie – globální a domácí výzvy.

Obálka briefing paperu Surovinové strategie Evropské unie

Studie Boj s pastí přírodních zdrojů v Zambii – Úloha Evropské unie

Glopolis vydává studii, která zkoumá možné příčiny pasti přírodních zdrojů v Zambii a hodnotí účinnost těch nástrojů rozvojové politiky EU, jejichž cílem je zmírňovat negativní dopad těžebního odvětví na zbývající část hospodářství země. 

Obálka studie Boj s pastí přírodních zdrojů v Zambii

Otevřený prostor 2012: Mít či sdílet?

Sborník z již šestého semináře Trastu pro ekonomiku a společnost, který se zabýval tématem vlastnictví.

Otevřený prostor 2012: Mít či sdílet?

Něco za něco

Glopolis vydává studii, která se zabývá britským bankovnictvím, výsadním postavením bank a ochrannou rukou, kterou nad nimi drží stát v době krize.

Obálka publikace Něco za něco

Studie Chybějící rozměr

Glopolis vydává studii o evropských finančních reformách a udržitelném rozvoji.

Obálka studie Chybějící rozměr

Studie Daň z finančních transakcí

Glopolis vydává studii zaměřenou na problematiku daně z finančních transakcí.

Obálka studie Daň z finančních transakcí

Studie Dopad evropských a světových finančních reforem na rozvoj

Glopolis vydává studii, která se zaměřuje na dopad finanční krize na rozvojové země a na legislativní návrhy vytvořené v Evropě od vypuknutí krize.

Obálka studie Dopad evropských a světových finančních reforem na rozvoj

Studie Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské unie

EUROPEUM a Glopolis vydávají studii věnující se české debatě o víceletém finančním rámci EU.

Obálka studie "Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské unie"

Studie Ekonomika v pohybu

Glopolis vydává studii zaměřenou na problematiku daňových rájů.

Obálka studie Ekonomika v pohybu

Studie Dopad surovinové politiky Evropské unie na chudé země a vynořující se trhy

Glopolis vydává studii zaměřenou na dopad surovinové politiky Evropské unie na chudé země a vynořující se trhy.

Obálka studie "Dopad surovinové politiky Evropské unie na chudé země a vynořující se trhy"

Studie Čas na nový konsensus

Glopolis vydává studii zaměřenou na regulaci finančních toků pro dosažení stability a rozvoje.

Rozvojové následky světového soupeření o zdroje

Glopolis vydává briefing paper, který se zaměřuje na rozvojové následky světového soupeření o zdroje.

Obálka briefing paperu "Rozvojové následky světového soupeření o zdroje"

Infolist Tři roky poté

Glopolis vydává infolist zkoumající dopad finanční krize na globální vládnutí.

Obálka infolistu Tři roky poté

Studie Evropská investiční banka - investice pro rozvoj?

Glopolis vydává studii Evropská investiční banka - investice pro rozvoj?

Obálka studie "Evropská investiční banka - investice pro rozvoj?"

Sborník ze semináře Otevřený prostor 2011: Peníze jinak?

Sborník ze semináře Otevřený prostor 2011: Peníze jinak?

Obálka sborníku ze semináře Otevřený prostor 2012

Krize a rozvojové země

Glopolis vydává novou studii, která se zaměřuje na dopad finanční a ekonomické krize na rozvojové země.

Obálka studie Krize a rozvojové země

Indikátory blahobytu

Zelený kruh a Hnutí Duha vydávají společně publikaci Indikátory blahobytu, do níž přispěl jednou kapitolou také Jiří Čáslavka z Glopolisu.

Obálka studie Indikátory blahobytu

Kapesní průvodce krizí

Glopolis vydává infolist, který se zabývá finanční a ekonomickou krizí a jejím dopadem na rozvojové země.

Obálka infolistu "Kapesní průvodce krizí"

Kdo se (ne)bojí mezinárodních daní?

Glopolis vydává infolist zabývající se otázkou mezinárodních daní a jejich přínosem v boji proti chudobě a klimatickým změnám.

Obálka infolistu "Kdo se (ne)bojí mezinárodních daní?"

Institucionální investoři

Glopolis vydává infolist zabývající se problematikou institucionálních investorů, jejich rolí na finančních trzích a vlivu na země „globálního Jihu“.

Obálka infolistu "Institucionální investoři"

Černá díra rozvojového financování

Glopolis vydává infolist, který se zabývá tématem daňových a kapitálových úniků ze zemí Jihu.

Obálka infolistu "Černá díra rozvojového financování"

Jak předejít příští krizi

Glopolis vydává studii zabývající se finanční a ekonomickou krizí.

Obálka Jak předejít příští krizi

Pražská deklarace: Za přeměnu světa v krizi

Účastníci konference „Svět v krizi: jaké reformy globální ekonomiky a politiky?“ diskutovali v předvečer dubnové londýnské schůzky G20 a summitu EU-USA v Praze o kořenech, dopadech a odpovědích na finanční krizi, hospodářský útlum, klimatické změny, nevhodné zacházení s přírodními zdroji, rostoucí nerovnosti a nestabilní ceny potravin a ropy.

Liberalizace kapitálových účtů

Článek profesora E. Prasada z Cornell University a profesora R. Rajana z University of Chicago A Pragmatic Approach to Capital Account Liberalization, který se zabývá liberalizací kapitálových účtů.

ODI: The Global Financial crisis And Developing Countries

Studie britského Overseas Development Institute The Global Financial Crisis and Developing countries – what can the EU do? (DOC, 1 MB). Studie byla vypracována pro neformální schůzku evropských rozvojových ministrů, která se konala 29. a 30. ledna 2009 v Praze.

Peníze, energie a potraviny pod kontrolou

Ve studii Peníze, energie a potraviny pod kontrolou (PDF, 432 KB) nabízí analytický tým Pražského institutu pro globální politiku – Glopolis základní rozbor hlavních globálních krizí současnosti a jejich vazby na rozvojové země a boj s chudobou. Jejím cílem je poukázat na příčiny, dopady a zejména různá řešení finanční krize, změn klimatu a vysokých cen energie a potravin na pozadí českého předsednictví EU.

Studie (PDF, 432 KB)

Jak objevit Ameriku?

NEF (the new economics foundation – Nadace pro novou ekonomiku) vytvořila rámec pro další diskusi o vybudování finančního systému, který podporuje trvale udržitelnou a spravedlivou ekonomiku.

Velké plány, peníze a pády – hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi

Studie Velké plány, peníze a pády – hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi, jeímž autorem je ředitel Glopolis Petr Lebeda, se zabývá příčinami, následky a řešením finanční a ekonomické krize. V závěru navrhuje opatření, jež by měla vést k efektivní a demokratické kontrole nejen finančních trhů, ale i vlád samotných, k „promyšlené a dobrovolné liberalizaci“ a oslabení finanční dominance ekonomiky.

Férová konkurence a zodpovědný liberalismus pro předsednictví ČR Radě EU

Poziční dokument, který Glopolis vydává pod názvem Férová konkurence a zodpovědný liberalismus pro předsednictví ČR Radě EU (PDF, 1 MB), je jednak reakcí na poslední verzi textu o hlavní prioritní oblasti v dokumentu Úřadu vlády ČR (říjen 2007), a jednak kritickou reflexí celkového pojetí priorit, širších cílů a dosavadního procesu příprav českého předsednictví.

Studie „WTO před zasedáním v Hongkongu: Mezinárodní obchod a rozvoj - Pozice EU a ČR“

Byla vydána studie Pražského institutu pro globální politiku - Glopolis s názvem „WTO před zasedáním v Hongkongu: Mezinárodní obchod a rozvoj - Pozice EU a ČR“.

glopolis 2014