Analytické centrum Glopolis  promýšlí a podporuje společenské změny, jejichž cílem je chytrá ekonomika, vyšší politická kultura a zodpovědné globální řízení.

Nabídka služeb

Analytické centrum Glopolis se zabývá problémy, které souvisejí s potravinovou bezpečností, změnami klimatu a finančními trhy, a to od globální až po místní úroveň. Věříme, že cesta k udržitelnosti vede přes lepší pochopení souvislostí, výměnu názorů a spolupráci mezi aktéry z odlišných oblastí a sektorů.

Naše unikátní zkušenosti, znalosti a dovednosti, které tým Glopolis získal za 10 let své existence, uplatňujeme v kvalitních analýzách a výzkumu, nabízíme strategické konzultace, odborné příspěvky a školení, facilitaci, organizaci debat „šitých na míru“, budování partnerství mezi neziskovým, soukromým a veřejným sektorem, a to vše nejen v češtině, ale také dalších světových jazycích.

Dokážeme zasadit Vaši práci do širších globálních a společenských souvislostí, podložit ji zajímavými či komparativními daty, ukázat budoucí trendy, nabídnout jiný pohled a najít s Vámi neotřelé způsoby, jak zvýšit udržitelnost tady a teď. Umíme zprostředkovat kontakt či spolupráci s dalšími hráči na Vašem hřišti. Pomůžeme Vám být o stupeň zodpovědnější.

glopolis 2014