Analytické centrum Glopolis  promýšlí a podporuje společenské změny, jejichž cílem je chytrá ekonomika, vyšší politická kultura a zodpovědné globální řízení.

Energetika a změna klimatu

Klimatické změny představují jednu z největších environmentálních, sociálních a ekonomických hrozeb pro společnost a to zejména v rozvojových zemích. Vzrůstající teploty, stoupající hladina moří, masivní tání horských ledovců či zvyšující se počet extrémních výkyvů počasí. To všechno jsou vědecky dokumentované jevy, které lze pozorovat již v současnosti. Glopolis se proto v první fázi zabývá analýzou negativních dopadů klimatických změn a jejich sociálně-ekonomických implikací pro rozvojové země.

Následně se Glopolis zaměřuje na jednotlivé politické kroky a rozhodnutí, činěné na globální, evropské i národní úrovni, které jsou přijímány v souvislosti s potřebou řešit problematiku klimatických změn. Analýza se přitom dotýká dopadu těchto rozhodnutí na rozvojovou politiku a potažmo obyvatele rozvojových zemí. A je základem pro návrhy a doporučení týkající se vyšší míry koherence mezi rozvojovou a „klimatickou“ politikou.

Glopolis vychází z předpokladu, že odpovědnost za současné měnící se klima leží především na průmyslových státech, které statisticky produkují mnohem více emisí skleníkových plynů na obyvatele než země rozvojové. Proto musí bohaté státy globálního Severu začít pomáhat lidem v chudých zemích adaptovat se na nové podmínky a zároveň nepodporovat řešení, jenž by přispívala ke zhoršení klimatických změn v budoucnu.

Kontakty

Klára Sutlovičová

vedoucí programu
sutlovicova(at)glopolis.org

Vojtěch Kotecký

analytik
kotecky(at)glopolis.org

Odkazy

Výzva Civil Society Call: Energy for All

Texty k tématu

Výzva premiérovi: Chraňte obce před těžbou uhlí

Panorama uhelného dolu Československé armády poblíž Záluží u Mostu. Autor: Ministr MInistr - CC BY-SA 3.0

Glopolis se podílel na dopise, v němž odborníci a nevládní organizace žádají premiéra a Radu vlády pro udržitelný rozvoj o ochranu obcí před těžbou hnědého uhlí. Společně doporučují vládě, aby uhlí za limity dovolila těžit jen v nouzových případech.  

Česko potřebuje antifosilní zákon, EU zpřísnit emisní závazky

Creative Commons: Petr Štefek, 2005.

Evropská komise navrhla odložit revizi snižování emisí skleníkových plynů za rok 2018. Analytické centrum Glopolis míní, že evropskou klimatickou politiku je třeba zpřísnit už teď, a apeluje na českou vládu, aby přijala antifosilní zákon. 

Svět schválil globální dohodu o ochraně klimatu

Prezident COP21 Laurent Fabius a UNFCCC vedoucí sekretariátu Christiana Figueresová.

Je průlomová, ale sama o sobě problém změny klimatu nevyřeší. Z právě schválené klimatické dohody z Paříže vyplývá, že se má lidstvo v tomto století zbavit závislosti na fosilních palivech, směřovat k zastavení růstu globální teploty optimálně na hranici 1,5 stupně Celsia a nepřekročit hranici 2 stupňů.

Návrh pařížské dohody je na světě, konference ale nekončí

Komenář Klimatické koalice: Právě představený finální návrh klimatické dohody z Paříže říká, že lidstvo má směřovat k zastavení nárůstu globální teploty na hranici 1,5 stupně a nepřekročit  hranici 2 stupňů Celsia. 

Ministr Richard Brabec v Paříži: Budeme zavádět ambiciózní politiky na ochranu klimatu

„Zde v Paříži potřebujeme dosáhnout právně závazné dohody, která zajistí, že růst průměrné teploty Země nepřesáhne dva stupně Celsia oproti předprůmyslové éře. Stejně důležité je, aby nová dohoda umožňovala zvyšování našich ambicí do budoucna,“ řekl právě ve svém projevu na globální klimatické konferenci v Paříži ministr životního prostředí Richard Brabec.

Aktualizovaný návrh pařížské klimatické dohody

Toure Eiffel Tower Paris France - creative commons by gnuckx

Dnes ráno byl dle příslibu zveřejněn aktualizovaný návrh budoucí pařížské dohody.

Bude Pařížská konference o ochraně klimatu průlomová?

Licence |  Některá práva vyhrazena Foto | Arthur Täysikuu / Flickr

V každém případě. Klimatické podmínky na Zemi se mění nebývalým tempem. Na vině je naše dlouhodobá závislost na fosilních palivech. Jejich spalováním vzniká obrovské množství emisí skleníkových plynů, jež zachycují teplo, které by se jinak vyzářilo do vesmíru. Změna klimatu už dnes ovlivňuje životy stovek milionů lidí, převážně negativně. Nedohodnou-li se vlády, byznys, církve a další aktéři na společném postupu, hrozí, že možnosti naší a zejména příštích generací přizpůsobit se probíhajícím změnám budou výrazně omezené. O podobě mezinárodního režimu na ochranu klimatu budou v Paříži po dva prosincové týdny jednat desítky tisíc zástupců zemí z celého světa. Co je v sázce a proč by to tentokrát mohlo dopadnout dobře? A jak konferenci ovlivní teroristické útoky z 13. listopadu?

Premiér Sobotka na klimatickém summitu v Paříži: ČR musí řešit změnu klimatu. Je to nezbytná investice do naší budoucnosti

Reakce Hnutí DUHA a Glopolis

„Globální změna klimatu může vyvolat konflikty a stupňovat napětí. Tomu musíme nutně předejít,“ řekl právě ve svém projevu na globální klimatické konferenci premiér Bohuslav Sobotka.

Klára Sutlovičová: Peníze na ochranu klimatu svět má, stačí je přesměrovat

Peníze, které lze poslat do klimatických fondů, na světě existují. Jedním z potenciálních řešení je odstranění dotací pro fosilní energetiku, které by zároveň pomáhalo výrazně snížit emise skleníkových plynů,“ říká expertka analytického centra Glopolis Klára Sutlovičová. Kde vzít další peníze? A proč má svět udržet globální oteplování pod dvěma stupni Celsia? Umožní to pařížská dohoda?

TZ: Změny klimatu v ČR: Vlny veder, sucho a výrazně méně sněhu na horách

Výstupy regionálních klimatických modelů

Průměrná teplota v Česku do roku 2040 pravděpodobně stoupne minimálně o 1 °C, do roku 2060 až o 2,5 °C. Ubyde mrazových dní a naopak přibude počet dní, kdy teplota překročí 30 °C. Zvýšení teplot pocítí hlavě obyvatelé Prahy a Brna, kde se dále zesílí vliv tzv. tepelných ostrovů. Vlny veder a období sucha postihnou celou ČR, nejvíce ale jižní Moravu. To jsou závěry nejnovější studie Katedry fyziky atmosféry MFF UK.

TZ: Evropská surovinová politika by měla více řešit porušování lidských práv

Při těžbě surovin v chudých zemích dochází k porušování lidských práv a ničení vzácného přírodního bohatství. Na tuto skutečnost upozorňuje nová mezinárodní kampaň „Stop Mad Minning“, kterou vede třináct ekologických a lidskoprávních organizací z Evropy a Střední Ameriky. Cílem kampaně je zařadit do evropské legislativy ustanovení o porušování lidských práv v místech těžby a umožnit dotčeným komunitám vyjádřit se k plánované těžbě.

Sjednotí Rusko energetiku EU?

Jiří Čáslavka/Archiv Glopolis

Zásadním impulzem pro vznik energetické unie jsou bezpečnostní rizika spojená s dodávkami plynu z Ruska. Česko čeká debata o energetické politice.

Tajfuny funí, záplavy zaplavují a politici užívají klimatizace

Ilustrační foto - Varšava/ Flickr.com / CC Licence / Push Europe / http://www.flickr.com/photos/push_europe/

Klimatická konference ve Varšavě ukázala, že ochota uzavřít novou globální dohodu se blíží nule.

Předvolení kampan Hnutí DUHA - Hýbejte volbami

 Hnutí DUHA nás oslovilo s prosbou o pomoc v předvolení kampani Hýbejte volbami.

TZ IPCC: O změně klimatu víme stále více

Tisková zpráva Klimatické koalice, která vznikla ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze.

Kam bude směřovat energetická politika EU po roce 2020?

Ilustrační foto / Flickr.com / Creative Commons Licence / Jon Rogers

I přes stále naléhavější varování klimatologů z celého světa o nutnosti prudkého snižování emisí skleníkových plynů, stále v současné době hrají v evropské, ale i globální energetice nejdůležitější roli fosilní paliva, jež představují nejvýznamnější zdroj CO2. To by se však mělo do poloviny jednadvacátého století změnit. EU stejně jako řada dalších vyspělých států intenzivně pracuje na plánu dekarbonizace energetického sektoru. Do roku 2020 má EU jasný rámec pro směřování energetické politiky, po tomto roce se však již společná vize trochu ztrácí v mlze.

Odvrácená strana fotbalu uprostřed katarské pouště

Dauhá, Katar / foto Jan Doležal

Katar, malý blízkovýchodní emirát závislý na exportu ropy a zkapalněného zemního plynu, má velké ambice. Právě v Dauhá hostí další z výročních konferencí OSN o změně klimatu. Země (jež je dle pravidel Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu rozvojovou zemí) patří v současnosti k nejbohatším zemím na světě (měřeno HDP na hlavu) a podobně je i ekonomikou s nejvyššími emisemi skleníkových plynů.

Aktivisté z arabského světa se sjeli do Dauhá

Aktivisté z arabského světa se sjeli do Dauhá / foto Jan Doležal

Katarské hlavní město Dauhá, kde již týden probíhá mezinárodní konference o změně klimatu, v sobotu ráno zažilo vůbec první demonstraci svého druhu v regionu. 

Infolist k summitu OSN o změně klimatu v Doha 2012

Obálka infolistu k summitu OSN o změně klimatu v Doha 2012

Glopolis vydává infolist k výroční konferenci OSN o změně klimatu, který se uskuteční ve dnech 26. listopadu – 7. prosince 2012 v katarském Doha. 

Představení studie Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Dnes byla na konferenci v Praze na Novotného Lávce představena studie s názvem Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu, která hodnotí Českou republiku, Bulharsko, Maďarsko a Rumunsko z pohledu rozvoje čisté energetiky. 

Výnosy z povolenek: energetické úspory doma i adaptace v zahraničí

Společná tisková zpráva Klimatické koalice k novému zákonu o emisním obchodování (EU ETS), který dnes (19. 7. 2012) schválila vláda.

Ještě o zelené naftě, ale trochu jinak

Ilustrační foto / Flickr.com / Creative Commons Licence / Juergen Kurlvink

Protestní akce zemědělců proti rušení daňového zvýhodnění zelené nafty, které proběhly v druhé polovině května, získaly značnou pozornost médií. Diskuse se vedla zejména nad rozpočtovou stránkou věci, z druhého tábora pak zaznívaly obavy ze ztráty konkurenceschopnosti českých zemědělců. Pouze v omezené míře dostaly prostor úvahy nad environmentálními náklady výroby potravin a zemědělského sektoru obecně v České republice.

Rozhovory s keňským odborníkem na téma obnovitelné zdroje ve východní Africe

Rozhovor s keňským odborníkem na obnovitelné zdroje energie a environmentálně přiměřené technologie Francisem Namu Njokou, energetickým odborníkem z Keni. Otázky prvního rozhovoru směřovaly na vyhlídky i překážky obnovitelných zdrojů v Keni a na to, co může nejvíce snížit energetickou chudobu Keňanů.

Otevřený dopis nevládních organizací evropským komisařům k podpoře biopaliv

Ilustrační foto / Flickr.com / Greenpeace Esperanza / Jeremy Sutton-Hibbert 2008

Komise na svém setkání dne 2. května 2012 projednávala politiku Evropské unie v oblasti biopaliv, konkrétně problematickou otázku vysokých uhlíkových emisí souvisejících s takzvanou nepřímou změnou využívání půdy (indirect land use change, ILUC). Více než 100 nevládní organizace z celého světa (včetně Glopolis) zaslalo evropským komisařům otevřený dopis. V něm EU žádají, aby přijala opatření, která zabrání negativním důsledkům evropské politiky v oblasti biopaliv na změnu klimatu.

Nic není nemožné, ani barel ropy za 200 dolarů

Ropný vrt

Ceny benzinu a nafty u tuzemských čerpacích stanic nebyly v minulosti nikdy tak vysoké jako nyní. Tohle klišé slýcháme a čteme v poslední době dost často. Mohli bychom ho sice ignorovat, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat do doby, než přijedeme k benzinové pumpě. Pak se nám v reálu vrátí, stejně jako další klišé. Pohonné hmoty jsou stále dražší kvůli rostoucím cenám ropy v posledních deseti letech. Cena severomořské ropy Brent obchodované v eurech, librách či korunách nedávno dosáhla svého historického maxima. Proč tomu tak je?

Francis Namu Njoka: Západní investoři prohlubují potravinovou krizi

Francis Namu Njoka / foto Glopolis

Evropská politika podpory biopaliv má neblahé důsledky – západní firmy zabírají půdu v Africe pro pěstování plodin jako jatrofa (dávivec) a fakticky ničí tamní zemědělství. „Vytváří to velmi špatný obraz západních zemí v očích Afričanů. Lidé jsou znepokojeni tím, co se může stát příště,“ říká keňský odborník na biopaliva a biomasu Francis Namu Njoka.

Úskalí a příležitosti obnovitelné energie ve východní Africe

Seminář OZE v Africe / Renewable Energy Sources in Africa / Foto 1

Jaká je role obnovitelných zdrojů energie – zejména biomasy, bioplynu a biopaliv – v Africe? Mohou obnovitelné zdroje významně přispět k budoucímu rozvoji Afriky? Jaká úskalí a potíže využívání obnovitelných zdrojů energie v Africe provází? A jaké jsou v tomto směru vyhlídky na změnu? Odpovědi na tyto otázky Glopolis hledal ve dnech 12. až 15. března, kdy ve spolupráci s dalšími institucemi uspořádal sérii pěti přednášek a seminářů pro studenty a laickou a odbornou veřejnost. Hlavním hostem byl keňský odborník na obnovitelné zdroje energie a environmentálně přiměřené technologie Francis Namu Njoka z univerzity Jomo Kenyatta v Nairobi.

Energie ve východní Africe

Ilustrační foto/Flickr.com / CIFOR

Chudoba se netýká pouze ekonomické situace lidí, ale i ostatních faktorů majících vliv na život. Zvláště v posledních letech se čím dál častěji používá pojem „energetická chudoba“.

Světí účel prostředky? Aneb o tom, jak popírače klimatických změn ošálil klimatolog

iIlustrační foto / Flickr.com / tcktcktck.org

Blog DeSmog zveřejnil strategické dokumenty vlivného amerického institutu Heartland, které odhalují výši částek i metody a postupy, jakými dotyčný myšlenku neregulovaného trhu hlásající think-tank soustavně pošlapává práci vědců zabývajících se studiem podnebí.

Dopady pěstování biopaliv v rozvojových zemích

Kukuřice

Africké země se v posledních letech těší zahraničnímu zájmu mimo jiné díky množství dostupné půdy, která se zdá být ideální k pěstování plodin pro zajištění potravinové bezpečnosti a na výrobu biopaliv. Nedokonalá právní ochrana místního obyvatelstva však často vede k uzavírání smluv, které je připraví o zdroj obživy.

Nejistá a značně zrezivělá Družba

Ilustrační foto / Flickr.com/ Olle Svensson

Kupodivu žádné palcové titulky v dobovém stranickém tisku neprovázely první litry ropy, které před padesáti lety přitekly ropovodem Družba do tehdejší Československé socialistické republiky.

Závěry ze semináře o biopalivech

Seminář Biopaliva / Seminar on Biofuels / Foto 1

Analytické centrum Glopolis ve spolupráci s Informačním centrem OSN uspořádalo 14. prosince 2011 seminář s názvem Biopaliva: příležitosti, rizika a dopady na rozvojové země.

Česko by si mělo připravit až 10 miliard korun ročně na přizpůsobení změnám podnebí v rozvojových zemích

Pomoc se zvládáním škod, které exhalace skleníkových plynů způsobí v chudých rozvojových zemích, by Českou republiku mohla přijít až na 10 miliard korun ročně.

Co (ne)přinesla konference OSN o změně klimatu v Durbanu

Durban, Praha – V brzkých nedělních hodinách skončila dvoutýdenní konference OSN o změně klimatu v jihoafrickém Durbanu. Téměř 200 signatářů Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) jednalo o pokračování Kjótského protokolu, nové celosvětové právně závazné dohodě o snižování emisí skleníkových plynů (která zahrne i státy, které dosud byly mimo Kjótský protokol) a finanční pomoci rozvojovým zemím s dopady klimatické změny.

Postřehy z Durbanu: Poslední den konference

Ilustrační foto: Summit v Durbanu

Zprávy Jana Doležala z posledního dne klimatické konference OSN v Durbanu.

O peníze jde na summitu v Durbanu až na prvním místě

Ilustrační foto: Summit v Durbanu

Osud Kjótského protokolu po roce 2012 je jedním z klíčových témat klimatického summitu, který se chýlí ke svému závěru v jihoafrickém Durbanu. Proč vlastně tolik humbuku pro nástroj, který v současnosti zahrnuje jen malou část světových emisí skleníkových plynů? Protokol totiž nikdy neratifikovaly Spojené státy, přestože se na jeho vzniku v roce 1997 aktivně podílely, a neřeší ani enormní nárůst emisí v rychle se rozvíjejících ekonomikách globálního Jihu.

Měnící se klima si žádá změnu myšlení

Návštěvníka klimatické konference OSN v jihoafrickém Durbanu na první pohled upoutá silný důraz na sociální aspekty změny klimatu, důsledky tohoto globálního problému zejména pro ty nejchudších a respekt k lidským právům při hledání odpovídajících řešení. Afrika představuje nejohroženější kontinent: chronická chudoba a hlad, hrozba častějších povodní, či dlouhých období sucha, nedostatečné kapacity se účinně přizpůsobit negativním dopadům změny klimatu.

Africký přístup ke klimatickému vyjednávání

Slovo indaba znamená v jazyce kmene Zulu shromáždění či setkání. Jihoafrické předsednictví, reprezentované ministryní Maite Nkoana-Mashabane pořádá, podobně jako minulá předsednictví, pravidelná neformální setkání, která mají přispět k řešení sporných bodů konference v atmosféře otevřenosti.

Slabé závazky z Durbanu znamenají větší náklady v budoucnosti

Pokud se nepodaří zajistit ambiciózní dohodu v Durbanu, nárůst průměrných globálních teplot (při srovnání se situací před průmyslovou revolucí) překročí 2°C a výrazně se tak zvýší náklady opatření na ochranu klimatu v budoucnosti, informovala o tom dnes vědecká iniciativa Climate Action Tracker.

Demonstrace v Durbanu: 20 000 účastníků

Včerejší Světový den na ochranu klimatu (Global Day of Action) se nesl ve znamení četných aktivit nevládních organizací, které se nechtějí smířit s nedostatečným pokrokem klimatického vyjednávání. Ta přitom dokázala i překvapit: Čína opatrně naznačuje, že je ochotna přistoupit k právně závaznému omezování růstu svých emisí, Indie nechce být pro svůj nekompromisní postoj viděna jako překážka úspěšné dohody a sekretářka UNFCCC Christiana Figueresová je přesvědčena o přijetí druhého období Kjótského protokolu. 

Summit OSN ke změně klimatu v Durbanu

Ilustrační foto/Summit OSN o změně klimatu v Kodani 2009

Glopolis a Klimatická koalice vydávají infolist k blížící se konferenci OSN o změně klimatu v jihoafrickém Durbanu (28. 11. – 9. 12. 2011).

TZ: V Durbanu se bude jednat o osudu Kjótského protokolu

Klimatická koalice ve spolupráci s analytickým centrem Glopolis vydávají tiskovou zprávu k zahájení konference OSN o klimatických změnách v Durbanu.

Mezinárodní výzva Civil Society Call: Energy for All

Analytické centrum Glopolis se připojilo k mezinárodní výzvě s názvem Civil Society Call: Energy for All.

TZ Klimatické koalice: Vědci varují: extrémních projevů počasí výrazně přibude

Klimatická koalice ve spolupráci s analytickým centrem Glopolis vydávají tiskovou zprávu k právě zveřejněné zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) o vlivu klimatické změny na extrémní projevy počasí.

Společná pozice k výnosům z povolenek

Požadavky Klimatické koalice, Česka proti chudobě a Člověka v tísni  k využití výnosů z prodeje emisních povolenek v období 2013-2020.

Zelená podpásovka od uhelného obra

Ilustrační foto/Čína

Čínský ekonomický zázrak, který u vyspělého Západu vzbuzuje zájem i obavy zároveň, nelze odmyslet od mnoha více či méně zřejmých environmentálních a sociálních problémů. 

Cancún zachránil vyjednávání, nikoli však klima

Cancún 2010

Na přelomu listopadu a prosince se v mexickém Cancúnu uskutečnila již 16. konference stran Rámcové úmluvy OSN o změnách klimatu. Na otázku, zda byla tato konference úspěšná, lze odpovědět ano i ne.

Tisková zpráva: Dohoda v Cancúnu

Tisková zpráva Klimatické koalice k závěrům Konference OSN o klimatických změnách v mexickém Cancúnu.

Požadavky české Klimatické koalice před mezinárodní konferencí OSN o ochraně klimatu v mexickém Cancúnu

Ekologické, rozvojové a humanitární organizace po celém světě požadují, aby výsledkem jednání v mexickém Cancúnu byl významný krok směrem k uzavření spravedlivé, ambiciózní a závazné globální dohody na summitu v Jižní Africe v příštím roce. Bez účinné celosvětové spolupráce nebude možné zamezit katastrofickým dopadům klimatických změn.

Tisková zpráva: Cancún: klimatická konference v oteplujícím se světě

Společná tisková zpráva Greenpeace ČR, Glopolis a Klimatické koalice ke konferenci OSN o změnách klimatu v mexickém Cancúnu.

Jak zachránit reputaci před Cancúnem?

Článek k aktuálnímu dění na poli klimatických jednání, která vyvrcholí v prosinci 2010 na summitu OSN v mexickém Cancúnu.

Zelený růst ve Finsku

Pia Aaltonen, finská stážistka Glopolis, představuje úsilí finské vlády nalézt nejlepší cestu k prosperující nízkouhlíkové ekonomice, ve které by environmentální ohledy nestály v cestě rozvoji průmyslu a jeho konkurenceschopnosti v mezinárodní soutěži.

Tisková zpráva: Evropská komise podpořila větší snižování emisí

Ekologické organizace uvítaly dnes zveřejněné Sdělení Evropské komise, které analyzuje možnosti zvýšení závazku EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů.

Kodaň, a co dál? Nesplněná očekávání a výhledy do budoucna

Konferenci OSN o změnách klimatu v Kodani se dostalo nebývalé pozornosti ze strany světových lídrů, médií i občanské společnosti. Její výsledky hodnotí Jan Doležal.

Kodaňská dohoda – jeden krok vpřed, dva nazpět?

Představitelé 193 zemí světa, kteří dva týdny jednali v Kodani o klimatické budoucnosti světa, světovou veřejnost nepotěšili.

Role obnovitelných zdrojů energie v gruzínském energetickém sektoru

Petr Patočka strávil dva měsíce v zemi, která disponuje velkým potenciálem obnovitelných zdrojů energie a patří ke světovým premiantům v nízké produkci emisí CO2 - v Gruzii. Ve svém článku nahlíží pod pokličku gruzínské energetické politiky.

Tisková zpráva: Česká vláda nabízí rychlé peníze pro chudé země. Jde ale jen o účetní trik

Premiér Fischer přislíbil za Českou republiku na Evropské radě v Bruselu 300 miliónů korun (12 miliónů eur) na okamžitou klimatickou asistenci rozvojovým zemím před rokem 2012. Taková částka není dostatečná a hlavně nejde o nic jiného než o účetní trik, poukázaly rozvojové a ekologické organizace.

Kodaňský summit - nejčerstvější zprávy

V pondělí 7. prosince 2009 začala v Kodani konference OSN o změnách klimatu. Do dánské metropole se vydali také zástupci českých ekologických a rozvojových nevládních organizací, aby se zde přímo zúčastnili klíčových jednání, která rozhodnou o podobě nové klimatické dohody, nástupkyni končícího Kjótského protokolu.

Otevřený dopis Janu Fischerovi k jeho účasti na summitu v Kodani

České ekologické a rozvojové organizace se před zahájením klimatického summitu v Kodani obracejí v otevřeném dopise na předsedu vlády Jana Fischera.

Tisková zpráva: Premiér Fisher by se v Kodani měl sejít také se zástupci afrických zemí

České nevládní organizace vydávají společnou tiskovou zprávu, ve které vyzývají Jana Fischera, aby se na kodaňském summitu o změnách klimatu vedle vyjednávání rovněž sešel se zástupci nejchudších afrických zemí, které budou globálními změnami klimatu nejvíce postiženy.

Kodaň 2009 – spravedlivá a účinná dohoda

Prosincová konference OSN o změnách klimatu v Kodani se blíží mílovými kroky. České nevládní ekologické organizace představují společná stanoviska a požadavky, které by kodaňská konference měla zohlednit jak v průběhu jednání, tak především ve výsledné Kodaňské dohodě.

Tisková zpráva: Evropská unie stále skrývá karty

Evropští politici se na právě ukončeném dvoudenním setkání Evropské rady shodli, že financování boje se změnami klimatu si vyžádá až 50 miliard eur z veřejných rozpočtů. Nenabídli však konkrétní částku, kterou přispěje sedmadvacítka. Evropský summit měl 37 dní před Kodaňskou konferencí světovou veřejnost ubezpečit, že EU je ochotna výrazně snížit emise skleníkových plynů a pomoci rozvojovým zemím vyrovnat se s nepříznivými důsledky změn podnebí a zajistit rozvoj nezávislý na fosilním uhlíku.

Jsou rychlejší změny podnebí nebo vyjednavači budoucího klimatického režimu?

Mezinárodní klimatická vyjednávání pod hlavičkou Rámcové dohody OSN o změnách klimatu (UNFCCC) pomalu ale jistě vrcholí. Nová dohoda, která stanoví pravidla pro boj s globálním oteplováním i po vypršení Kjótského protokolu v roce 2012, by měla spatřit světlo světa na letošní prosincové konferenci OSN o změnách klimatu v Kodani.

Tisková zpráva: Česká republika potápí klimatickou dohodu

Na dnešním setkání Rady ministrů životního prostředí EU byla domluvena společná pozice pro klimatickou konferenci OSN v Kodani. Stále však chybí zásadní část – kolik a jak budou členské státy schopny přispět rozvojovým zemím na přizpůsobení se změnám klimatu a na rozvoj, který nebude závislý na fosilním uhlíku.

Nelehká cesta českého předsednictví ke klimatické dohodě

Změny klimatu představují významné riziko pro světové společenství. Zpráva Human Impact Report, publikovaná v květnu tohoto roku, na základě dostupných faktů a expertních odhadů předpokládá, že změny podnebí jsou každoročně zodpovědné za statisíce lidských životů, přičemž stamiliony obyvatel planety jsou vážně ohroženy a ekonomické ztráty činí 125 miliard dolarů ročně.1

Dílčí úspěch Českého předsednictví v Radě EU

Nedávno skončené české předsednictví v čele Rady EU pokládá řada zahraničních komentátorů za nepříliš zdařilé. Komentátor Financial Times Tony Barber ve svém článku napsal, že na české předsednictví se jen tak brzy nezapomene.

Tisková zpráva: Evropští ministři financí ohrožují úspěch klimatických jednávání OSN

Ministři financí EU se na svém dnešním jednání v Lucemburku nedokázali dohodnout na detailech finanční podpory rozvojových zemím v rámci připravované nové globální klimatické dohody, která má nahradit Kjótský protokol.

Otevřený dopis Janu Fischerovi

V úterý 9. června 2009 zaslaly organizace Glopolis a Oxfam otevřený dopis Janu Fischerovi, novému premiérovi ČR. Dopis obsahuje výzvy směřující k významným evropským a mezinárodním událostem, jež novou vládu v nejbližší době očekávají, především se jedná o Evropskou Radu, Summit OSN o finanční krizi a jejích dopadech na rozvojové země a o setkání G8 a G20. 

Konference: Technologie pro lokální udržitelné zdroje energie v technicky specifických podmínkách

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci spolu s Technologickým centrem AV ČR a Pražským institutem pro globální politiku - Glopolis uspořádaly pod záštitou Jana Kohouta, náměstka ministra zahraničních věcí České republiky, konferenci „TECHNOLOGIE PRO LOKÁLNÍ UDRŽITELNÉ ZDROJE ENERGIE V TECHNICKY SPECIFICKÝCH PODMÍNKÁCH“ k prioritnímu tématu českého předsednictví EU v oblasti rozvojové spolupráce.

Klimatické změny ohrožují nejchudší

Než se hrdinovi filmu Milionář z chatrče Jamalu Malikovi podaří vyhrát v televizní soutěži a být se svou milovanou, musí překonat mnoho útrap. Vyrůstá v mumbajském slumu zmítaném náboženským násilím, bez rodičů, na hromadě odpadků a neunikne ani gangsterům. Film však vůbec neinformuje o jiném rostoucím nebezpečí, které hrozí Jamalovi a jemu podobným lidem, a tím je počasí.

Summit EU-USA: 245 dní do konference o změnách klimatu v Kodani

„Záchrana klimatu je ve vašich rukou. Nerozhodnost zabíjí.“


Otevřený dopis nevládních organizací vládám EU

Otevřený dopis určený předsedovy vlády ČR Mirku Topolánkovi, v němž české ekologické a rozvojové organizace upozorňují na jarní summit EU a jeho význam pro ujasnění klíčových bodů pozice EU pro klimatická vyjednávání v Kodani v prosinci 2009.

Obnovitelné zdroje energie v rozvojových zemích

Jedním z hlavních předpokladů úspěšného a efektivního rozvoje chudých komunit v rozvojových zemích je přístup k energii. Na začátku dvacátého prvního století však stále 1,6 miliardy obyvatel naší planety nemá přístup k elektrické energii. Spotřeba energetických zdrojů je ve světě přitom velmi nerovnoměrně rozdělena - v Africe žije 12 % obyvatel planety, ale připadá na ně pouze 2 % celkové spotřeby světových energetických zdrojů. Bez přístupu k elektrické energii však nelze rozvíjet ani jiná odvětví, jako je zdravotnictví, školství nebo např. rozvoj konkurenceschopného malého a středního podnikání.

Tisková zpráva: Evropská komise chce pomoci chudým zemím a klimatu

České ekologické, rozvojové a humanitární organizace vydaly společnou tiskovou zprávu. Reagují v ní na návrh Evropské komise, který je adresován Evropské unii a který ukazuje cestu, jíž by se měla Evropská unie ubírat na prosincové klíčové konferenci o ochraně klimatu v Kodani.

Konečná dohoda o agropalivech je pouze částečnou výhrou

Představitelé evropských států se nedávno dohodli na tom, v jakém množství a za jakých podmínek bude EU v dopravě využívat agropaliva. Dohoda je kompromisem mezi původním návrhem Evropské komise a obezřetnější pozicí Evropského parlamentu: 10 % podíl paliv z obnovitelných zdrojů nakonec nemá být pokryt pouze agropalivy, ale také pohonem na vodík a „obnovitelnou“ elektřinu.

Sever proti jihu. Boj proti změnám klimatu dusí bohatí

V sobotu 12. prosince skončila v Poznani konference OSN o klimatu. Ačkoli bylo schváleno několik důležitých dokumentů, výsledky nenaplnily očekávání nevládních organizací i rozvojových států.

Otevřený dopis: Vystupte z Varšavského paktu, pane premiére

Ekologické a rozvojové organizace - Hnutí DUHA, Glopolis, Greenpeace a Centrum pro dopravu a energetiku - společně vyzývají předsedu vlády Mirka Topolánka, aby se na summitu EU, který začíná 11. 12. 2008, postavil za ambiciózní reformu obchodování s emisními povolenkami.

Tisková zpráva: Vystupte z Varšavského paktu, pane premiére (PDF, 165 KB)

Tisková konference k představení publikace Odpovědnost bez hranic: klima a chudoba

Rozvojové, humanitární a ekologické nevládní organizace ve spolupráci s Informačním centrem OSN představili na tiskové konferenci, která proběhla 4. prosince 2008 publikaci „Odpovědnost bez hranic: klima a chudoba“.

Potravinová a energetická suverenita

Oakland Institute, americký nevládní think-tank zabývající se zemědělskou problematikou v rozvojových zemích, vydal případovou studii, která poukazuje na negativní dopady produkce biopaliv na drobné zemědělce v Brazílii. Studie nahlíží na téma biopaliv ze tří úrovní. V první řadě jde o úroveň regionální, kdy se zaměřuje na implikace vzniku tzv. „etanolové“ aliance mezi Brazílií a USA. Druhá část se týká globální perspektivy. Jde o kritickou analýzu strategií nadnárodních korporací, které se snaží určovat hlavní, oficiální diskurz týkající se biopaliv a řešení souvisejících s klimatickými změnami. Třetí úhel pohledu je lokální a popisuje snahu místních organizací malých farmářů změnit většinový náhled na téma energetické bezpečnosti a prezentovat vlastní program založený na potravinové a energetické suverenitě.

Zelený, nikoli černý obchod

Co se to v Komisi děje? Pomyslí si jeden, když slyší z úst komisařů projevy o potřebě zavádět cla vůči obchodním partnerům kteří nebudou závažně snižovat emise. Nebo když sleduje, jak veřejně dávají záruky průmyslníkům, že je ochrání před konkurencí. Kdo a proč tu vlastně vyrukoval proti klimatickému dumpingu?

Publikace

Jak ovlivní pařížská dohoda českou politiku?

V sídle OSN v New Yorku podepsaly 22. dubna 2016 zástupci 175 zemí novu klimatickou dohodu dojednanou v závěru loňského roku v Paříži. Jak ale nová dohoda ovlivní klimatickou a energetickou politiku České republiky? Na to alespoň částečně odpovídá leták Jak ovlivní pařížská dohoda českou politiku? vydaný Klimatickou koalicí.

Jak ovlivní pařížská dohoda českou politiku?

Atlas uhlí

Atlas uhlí mapuje historii i současnost paliva, které změnilo svět i klima. 

Atlas uhlí

Pařížská dohoda - přelomový krok pro ochranu klimatu

Tento informační list shrnuje hlavní výsledky pařížského summitu o změně klimatu (COP21) a co budou znamenat pro Českou republiku.

Pařížská dohoda - přelomový krok pro ochranu klimatu

Energetická účinnost ve světle připravované legislativy EU pro období 2020-2030

Glopolis představuje podklad k diskusi pro odborný kulatý stůl v rámci Národního konventu o EU.

Energetická účinnost - podklad k diskuzi

Factsheet Dopady evropské politiky podpory biopaliv

Glopolis vydává český překlad factsheetu, které se zaměřuje na dopady evropské politiky podpory biopaliv.

Factsheet Dopady evropské politiky podpory biopaliv

Energický boj s chudobou

Glopolis vydává český překlad infolistu, který představuje energii jako mocný nástroj pro boj s chudobou.

Energický boj s chudobou

Odolnost v praxi

Glopolis vydává překlad publikace „Odolnost v praxi“ britské organizace Practical Action.

Odolnost v praxi

Energetická chudoba: skrytá tvář energetické krize

Glopolis vydává český překlad infolistu věnovaného tzv. energetické chudobě, tedy nedostatku vhodné moderní energie nutné k pokrytí základních potřeb, s nímž se potýká téměř třetina obyvatel planety.

Energetická chudoba: skrytá tvář energetické krize

Rozmanité zemědělství jako odpověď na měnící se klima

Glopolis vydává český překlad infolistu zaměřujícího se na biologicky rozmanitý způsob produkce potravin jako jeden ze způsobů reakce na dopad změny klimatu na zemědělství.

Rozmanité zemědělství jako odpověď na měnící se klima

Změna klimatu ničí rozvojový svět

Glopolis vydává český překlad infolistu o souvislostech změny klimatu a chudoby ve světě.

Změna klimatu ničí rozvojový svět

Změna klimatu: Katastrofa pro chudé po celém světě?

Glopolis vydává český překlad infolistu, který se zabývá změnou klimatu jakožto klíčovou otázku pro rozvoj a boj s chudobou ve světě.

Změna klimatu: Katastrofa pro chudé po celém světě?

Průvodce mezinárodním klimatickým vyjednáváním

Glopolis vydává publikaci provádějící mezinárodním klimatickým vyjednáváním.

Průvodce mezinárodním klimatickým vyjednáváním

Podporuje uhlíkový trh rozvojovou spolupráci České republiky

Glopolis vydává infolist zaměřený na uhlíkový trh a rozvojovou spolupráci České republiky.

Podporuje uhlíkový trh rozvojovou spolupráci České republiky

Biopaliva jako odpověď na změnu klimatu?

Glopolis vydává infolist zaměřený na problematiku biopaliv. 

Biopaliva jako odpověď na změnu klimatu?

Zemědělci v zemích Jihu tváří v tvář změně klimatu: Původci, oběti nebo zachránci?

Analytické centrum Glopolis vydává brožuru Zemědělci v zemích Jihu tváří v tvář změně klimatu: Původci, oběti nebo zachránci?

Zemědělci v zemích Jihu tváří v tvář změně klimatu: Původci, oběti nebo zachránci?

Studie Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Dovolujeme si vám představit studii, která byla zpracována v rámci programu Cambridgeské univerzity pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově univerzitě v Budapešti.

Infolist Klimatická změna a přenos technologií

Glopolis vydává infolist zaměřený na roli nových technologií v naplňování celosvětových klimatických cílů.

Climate Change an Technology Transfer / Obálka

Infolist Pět procent z výnosů z emisního obchodování na klima

Glopolis a CDE vydávají infolist „Pět procent z výnosů z emisního obchodování na financování klimatických projektů v rámci české rozvojové zahraniční spolupráce - Přínosy pro Českou republiku“.

Obálka infolistu

Biopaliva - paliva za jídlo?

Glopolis vydává briefing paper zaměřený na problematiku biopaliv.

Obálka Briefing paperu Biopaliva - paliva za jídlo?

Infolist: Summit OSN ke změně klimatu v Durbanu

Glopolis a Klimatická koalice vydávají infolist k blížící se konferenci OSN o změně klimatu v jihoafrickém Durbanu (28. 11. – 9. 12. 2011).

Infolist ke klimatickému summitu v Durbanu 2011 / Fact Sheet Durban 2011

Infolist Vyhrňme si nohavice

Hnutí Duha, FoRS, CDE a Glopolis vydávají infolist zaměřený na adaptaci na klimatické změny.

Obálka infolistu "Vyhrňme si nohavice"

7 důvodů

Glopolis vydává podklad k diskusi „7 DŮVODŮ Proč využít část výnosů z obchodování s emisními povolenkami pro dlouhodobé financování klimatických opatření v rozvojových zemích“.

Brožura k výstavě fotografií o změnách klimatu

Glopolis vydává brožuru, která doprovází putovní výstavu fotografií dokumentujících vliv globálního oteplování na chudé komunity rozvojových zemí.

Obálka brožury k výstavě "Adaptace na nepřízně osudu"

Právo na přístup k moderní energii i pro nejchudší

Glopolis vydává novou studii věnující se lidským právům a přístupu k energiím.

Obálka "Právo na přístup k moderní energii i pro nejchudší"

Transfer technologií

Glopolis vydává publikaci Transfer technologií pojednávající o problematice moderních technologií, které jsou důležitou podmínkou přechodu na nízko-uhlíkový model ekonomického rozvoje.

Obálka Transfer technologií

Studie Role obnovitelných zdrojů energie v gruzínském energetickém sektoru

Glopolis vydává studii pojednávající o roli obnovitelných zdrojů energie v gruzínském energetickém sektoru.

Obálka studie Role obnovitelných zdrojů energie v gruzínském energetickém sektoru

Financování klimatických změn

Na začátku prosince se v dánské Kodani uskuteční dlouho očekávaná Konference OSN o změnách klimatu, jejímž cílem je přinést novou dohodu, která by nahradila Kjótský protokol, jehož platnost vyprší v roce 2012. Hlavním cílem nové dohody je zajistit snižování produkce skleníkových plynů a nastavit adaptační opatření na již nevyhnutelné dopady klimatických změn.

Čistá energie pro rozvojové země

Rostoucí počet obyvatel naší planety, zvyšující se poptávka po energiích a klimatické změny představují zásadní ohrožení přírodních systémů, na nichž je naše civilizace závislá. Pro ochranu životního prostředí a rozvoj lidských společností je třeba najít způsob, jak uspokojit zvyšující se poptávku po energiích v rychle se rozvíjejících ekonomikách, zpřístupnit moderní energetické služby zejména chudým komunitám v nejméně vyspělých zemích světa a zároveň celosvětově snižovat emise skleníkových plynů.

Potraviny nebo palivo

Biopaliva se nedávno stala velmi populárním fenoménem. Zdálo se totiž, že by mohla nabízet řešení na dva zásadní globální problémy naší doby: na klimatickou a energetickou krizi.

Odpovědnost bez hranic: klima a chudoba

Rozvojové, humanitární a ekologické nevládní organizace ve spolupráci s Informačním centrem OSN představili na tiskové konferenci, která proběhla 4. prosince 2008 publikaci „Odpovědnost bez hranic: klima a chudoba“.

Klimatické změny a rozvojové země

Studie Klimatické změny a rozvojové země shrnuje poznatky týkající se klimatických změn, jejich příčin, rozsahu, kauzálních souvislostí i dopadů na rozvojový svět. Zároveň se snaží poskytnout přehled potenciálních řešení, která spočívají v adaptaci na již nevyhnutelné dopady změn podnebí a v postupném snižování emisí skleníkových plynů.

Studie ke stažení (PDF, 1 MB).

glopolis 2014