Analytické centrum Glopolis  promýšlí a podporuje společenské změny, jejichž cílem je chytrá ekonomika, vyšší politická kultura a zodpovědné globální řízení.

Pravidla plnění klimatické dohody z Paříže i jejich kontrola mají být jasné do dvou let

Pravidla pro plnění Pařížské dohody budou hotová do roku 2018. Do té doby má být jasné, jakým způsobem se bude kontrolovat, že státy snižují emise tak, jak v Paříži slíbily.  Stejně tak nejpozději do dvou let signatářské státy určí, kdo a v jaké výši má pomoci s dlouhodobým financováním adaptace na změnu klimatu v nejvíce postižených zemích. To jsou hlavní výsledky klimatické konference v marockém Marrakéši.

COP 22 v Maroku

COP 22 v Maroku

autor/zdroj: COP 22

Společný tiskový komentář Klimatické koalice, Glopolis a Hnutí DUHA 

pátek 18. listopadu 2016

Pravidla pro plnění Pařížské dohody budou hotová do roku 2018. Do té doby má být jasné, jakým způsobem se bude kontrolovat, že státy snižují emise tak, jak v Paříži slíbily. Také nejpozději do dvou let se určí, kdo a v jaké výši má pomoci s dlouhodobým financováním adaptace na změnu klimatu v nejvíce postižených zemích. To jsou hlavní výsledky klimatické konference v marockém Marrakéši. 

Jak v minulých dnech potvrdila konference OSN, globální spolupráce na ochraně klimatu pokračuje, bez ohledu na výsledek voleb v USA. Státy v Maroku také dojednaly, že v roce 2018 vyhodnotí dosud předložené plány snižování emisí, s ohledem na cíl smlouvy udržet nárůst teploty co nejníže pod dvěma stupni Celsia.

 Ačkoli jsou konkrétní výsledky dvoutýdenního summitu skromné, ve zmíněných klíčových otázkách se podařilo dojednat posun.  

Klára Sutlovičová, analytické centrum Glopolis:  

„Česká republika patří se 12 tunami oxidu uhličitého na obyvatele a rok k předním znečišťovatelům. Změnit by to měl konkrétní plán, jak se do poloviny století zbavit závislosti na fosilních palivech, který se vláda s podpisem Pařížské dohody zavázala připravit. Inspirativní příklady v Marrakéši představilo třeba Mexiko, Německo nebo Kanada.“  

Jiří Koželouh, Hnutí Duha: 

„Necelý rok po uzavření Pařížské dohody stále trvá celosvětová vůle zvládnout změnu klimatu. Důkazem je nejen to, že ratifikační procesy byly nebývale rychlé a dohoda již globálně platí, ale také fakt, že 47 států má cíl zajistit 100 % energie z obnovitelných zdrojů. V následujících letech tedy budou ve výhodě státy,  které se připraví. Je v zájmu Česka, abychom měli nejen jasný plán v podobě antifosilního zákona, ale také konkrétní opatření, jako je například podpůrné schéma pro obecní a občanské větrné elektrárny.“ 

Kontakty: 

Klára Sutlovičová, Glopolis, sutlovicova@glopolis.org,  + 420 702 145 177

Jiří Koželouh, Hnutí Duha, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz, +420 723 559 495

glopolis 2014