Analytické centrum Glopolis  promýšlí a podporuje společenské změny, jejichž cílem je chytrá ekonomika, vyšší politická kultura a zodpovědné globální řízení.

Dohoda z Addis není selhání

Jednání se protáhla až do tmy. I tak se cesta k dohodě nakonec našla/Foto Ondřej Kopečný, Addis Abeba

Výsledek konference není ideální – pro nikoho. Důležitější však je vůle dohodnout se. Zejména vyspělé státy by jí ale na příštích konferencích v New Yorku a Paříži měly projevit víc.

Česká republika vstřícnější

Martin Tlapa. Zdroj: MZV ČR

Odpovědnost za osud lidí, kteří opustili své domovy kvůli porušování svých práv, důraz na udržitelný rozvoj, lidskou důstojnost i podpora obchodu s nejchudšími zeměmi a zapojování soukromého sektoru do rozvojové spolupráce. To byly hlavní body vystoupení Martina Tlapy, náměstka ministra zahraničních věcí, zástupce České republiky na třetí konferenci OSN o financování rozvoje.

Tvrdohlavost bohatých zemí ohrožuje dohodu o udržitelném rozvoji

Foto z konference/Zdroj: Flick.com/UNECA

Jednání v Addis Abebě o financování globálního rozvoje se zásadním způsobem komplikují. Velmi vážně hrozí, že delegáti odsud odjedou bez schváleného závěrečného dokumentu.

Země OECD ohrožují dohodu o financování globálního rozvoje

None

Klíčovou otázkou, která může zablokovat dohodu z Addis Abeby je, zda se rozvojové země budou moci účastnit rozhodování o globálních daňových standardech.

Konference OSN o financování rozvoje v Addis Abebě

None

Mezinárodní konference OSN o financování rozvoje se koná 13. – 16. července 2015 v Addis Abebě v Etiopii. Představitelé států zde budou rozhodovat, kde hledat finanční zdroje na plnění nové rozvojové agendy. Rokem 2015 totiž skončí lhůta pro stávající Rozvojové cíle tisíciletí (tzv. MDGs).

Publikace

Sborník projektu Česko hledá budoucnost

Glopolis vydává sborník projektu Česko hledá budoucnost,  který má přispět k rozproudění české debaty o budoucnosti a směřování naší společnosti.

None

Shrnutí projektu Česko hledá budoucnost

Glopolis vydává závěrečné shrnutí projektu Česko hledá budoucnost.

None

Společná pozice platformy Concord o potravinové bezpečnosti

Glopolis vydává Společnou pozici platformy Concord o potravinové bezpečnosti.

Zpráva Skryté zisky

Glopolis vydal zprávu Skryté zisky: nakolik Evropská unie přispívá k neférovému daňovému prostředí

Zpráva Skryté zisky

Sponzor rekonstrukce kanceláře Glopolis

Partneři

;;

Jsme členy

Doporučujeme

;  

 

glopolis 2014